Een afbeelding over 2 cursussen ‘Met Kennis van Mentale Gezondheid’ van Avant Sanare.

Het percentage Rotterdammers met mentale gezondheids-problemen neemt toe. Door deze klachten zo vroeg mogelijk te signaleren kunnen ernstige problemen worden voorkomen. Daarom is het van belang dat professionals en vrijwilligers van zorg- en welzijnsorganisaties hierin getraind worden. Dat kan via de cursussen van Gezond010-partner Avant sanare. Speciale aandacht is er voor de thema’s huiselijk geweld en discriminatie.

Een vrijwillig Beweegmaatje dat signaleert dat een van de senioren de ene week wel komt en de andere week niet. Een leraar van het voortgezet onderwijs die twijfelt of een leerling de ‘geintjes’ van zijn medeleerlingen wel echt leuk vindt. Maar ook medewerkers van een woningcorporatie die te maken hebben met huurders met een betaalachterstand. De cursussen ‘Met Kennis van Mentale Gezondheid’ van Avant sanare zijn breed toegankelijk. ‘Eigenlijk voor iedereen die met andere mensen werkt,’ zegt trainer en preventie-expert Marit van der Riet. ‘Je hoeft zeker geen kennis over of achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg te hebben. Iedereen kan psychische problematiek signaleren en iets betekenen voor een ander.’

Gratis deskundigheid vergroten

Uit de meest recente Gezondheidsmonitor blijkt dat zeven procent van de Rotterdammers tussen de 19 en 64 jaar zich depressief voelt. Vijf procent kampt met een angststoornis en dertien procent was in het afgelopen jaar overspannen. De coronacrisis heeft die mentale gezondheidsproblemen alleen maar vergroot. Omdat mensen die zich depressief of angstig voelen vaak niet zelf de eerste stap zetten, is het zinvol om mensen in hun directe omgeving alert te maken. Eerste hulp komt namelijk vaak uit de familie, straat of wijk. De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Rotterdamse professionals en vrijwilligers van zorg-, welzijns- en andere organisaties hun deskundigheid over mentale gezondheid vergroten. Professionals kunnen daarom hun kennis vergroten via de gratis cursus ‘Met Kennis van Mentale Gezondheid’ van Avant sanare. Organisaties kunnen via de website van Avant Sanare meer informatie vinden of direct aanmelden.

Goed luisteren, niet oordelen

Het expertisecentrum voor mentale gezondheid biedt laagdrempelige, kortlopende cursussen aan, met veel aandacht voor de praktijk van alledag. In twee tot drie bijeenkomsten leren de deelnemers hoe ze mensen met depressie, angst of eenzaamheid kunnen herkennen en helpen. ‘Je ziet die klachten niet altijd aan de buitenkant’, vertelt Marit. ‘We leggen uit hoe het brein, emoties en gedrag werken. Die theorie is de basis. Vervolgens vertellen we hoe je mentale gezondheidsklachten kunt signaleren. Ook oefenen we hoe je in gesprek gaat met iemand die deze klachten heeft. Dat is nodig, want ik merk dat er veel handelingsverlegenheid is. Mensen vinden het moeilijk om gevoelige zaken bespreekbaar te maken. Goed luisteren, niet oordelen en je bewust zijn van wie je tegenover je hebt; dat zijn de belangrijkste zaken waarop je moet letten.’

Voorkomen beter dan genezen

‘Tot slot geven we de deelnemers opdrachten mee die ze in de praktijk moeten uitvoeren,’ vervolgt Marit. ‘We bespreken daarna hoe ze de theorie hebben toegepast, hoe ze dat hebben ervaren en wat ze anders hadden kunnen doen. Zo ga je echt de diepte in. Als je tijdig signaleert en zo’n gesprek kunt voeren, verklein je de kans dat iemand een depressie krijgt. Dat is wat we willen, want preventie is beter – en goedkoper – dan behandelen. Bovendien voorkomt het veel persoonlijk leed. Uiteraard lukt dat niet altijd, daarom vertellen we tijdens de cursus ook wanneer en naar welke partijen je iemand kunt doorverwijzen.’

Geweld en discriminatie

Speciale aandacht besteedt Avant Sanare aan de thema’s huiselijk geweld en discriminatie. Het is nodig, blijkt uit cijfers. 3 tot 5 procent van de Rotterdammers is in de laatste vijf jaar slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Maar liefst 27 procent werd gediscrimineerd. ‘Na de dood van George Floyd in Amerika, vorig jaar zomer, hebben we besloten om speciale cursussen over discriminatie te organiseren,’ vertelt Marit. ‘Zo proberen we in te spelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Dat discriminatie ook in Rotterdam nog altijd een actueel probleem is, blijkt niet alleen uit de cijfers. Ook de grote opkomst bij de Black Lives Matter protesten is een duidelijk signaal.’

Dagelijkse discriminatie

Bij de cursus over discriminatie worden deelnemers uitgenodigd om naar zichzelf te kijken. Marit: ‘We leggen uit wat discriminatie nu precies is. Dat gaat verder dan alleen de huidskleur, maar dat realiseert niet iedereen zich. We laten mensen vooral ook in de spiegel kijken. Hoe sta je zelf tegenover inclusiviteit? Heb je ooit gediscrimineerd zonder het te beseffen? Het is van groot belang om dat te weten, zodat je anderen beter kunt helpen. Ook bespreken we wat je kunt doen als je discriminatie op de werkvloer tegenkomt. Of hoe je ermee omgaat als mensen die discrimineren niet willen veranderen. Het is verschrikkelijk, maar discriminatie vindt nog dagelijks plaats in Rotterdam.’

Kennis vergaren én delen

Rondom de cursus over discriminatie werkt Avant Sanare samen met Radar. Deze organisatie bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. ‘Onze cursussen worden ontwikkeld door een multidisciplinair team van onder meer psychologen, pedagogen, trainers en onderwijskundigen. Daarnaast werken we graag samen met andere partijen, die specifieke kennis hebben op een bepaald vakgebied. Zo vergaren we zoveel mogelijk kennis. Die kennis kunnen we vervolgens delen met de deelnemers van de cursus, zodat zij de Rotterdammers beter kunnen helpen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Samen bereik je de beste resultaten.’

 Avant Sanare is partner van Gezond010. Om de kans op gezondheid en ontwikkeling voor zoveel mogelijk Rotterdammers te vergroten, delen zij hun kennis en ervaring graag met andere bedrijven en organisaties, onder andere via Gezond010. Meer informatie over de cursussen ‘Met kennis van mentale gezondheid’ vind je op de website van Avant Sanare. Hier kun je je met je team van vrijwilligers of professionals (of als individuele professional of vrijwilliger) ook inschrijven voor het webinar op dinsdag 29 juni aanstaande.

De cursus over discriminatie vind je hier: https://avantsanare.nl/cursussen/discriminatie-inclusiviteit/. Hier kun je je met je team van vrijwilligers of professionals (of als individuele professional of vrijwilliger) ook inschrijven voor het webinar op donderdag 29 juli aanstaande.