Het netwerk van Gezond010 bestaat uit tientallen ondernemers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties. Om de kracht van het netwerk maximaal te benutten, brengt Gezond010 deze partners zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Om van elkaar te leren en om samen te werken aan een gezonder Rotterdam. Dit doen we in zogenoemde ‘satellieten’.

Satellieten zijn ‘netwerkjes binnen het netwerk’, waarin partners elkaar vinden binnen specifieke thema’s en gedeelde opgaves. Via onder meer masterclasses, werkbezoeken en challenges wordt samengewerkt aan duurzame verandering. Ook worden gezamenlijke initiatieven  ontwikkeld of uitgevoerd. Hierbij ontstaan vaak verrassende verbindingen. Partners die elkaar nog niet kenden, blijken aan dezelfde onderwerpen te werken en tegen dezelfde uitdagingen aan te lopen. Dat zorgt voor inspiratie, creativiteit en energie.


Vitale werkvloer

Vitale medewerkers zijn de basis van een gezonde en goed presterende organisatie. Daarom maken werkgevers en HR-professionals binnen de satelliet ‘Vitale werkvloer’ werk van het vergroten van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Het ultieme doel: een vitale werkvloer in heel Rotterdam. In 2021 ligt de focus van deze actieve satelliet op twee hoofdthema’s: 1) de impact van de coronacrisis op de vitaliteit van werknemers en 2) het verkrijgen van ambassadeurschap voor vitaliteitsprogramma’s binnen alle lagen van de organisatie.

Aangesloten partijen: o.a. AWVN, Healthy’R, Diergaarde Blijdorp, ECT, Gemeente Rotterdam, Politie Eenheid Rotterdam, RET, Sportfondsen Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard, NAS, Stedin, Rotterdam Sportsupport, Care4Another, Ranj, Stichting BOOR, Coolblue, Hunter Douglas, InMovement.


Nieuwe satellieten

Naast bovenstaande satellieten is er binnen Gezond010 altijd ruimte voor het opzetten van nieuwe satellieten. Heb jij specifieke thema’s waarop je jouw kennis en kunde wilt inzetten, samen met andere partners? Neem het voortouw en zoek contact met ons. Samen maken we Rotterdam en de Rotterdammers vitaler!