Het netwerk van Gezond010 bestaat uit tientallen ondernemers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties. Om de kracht van het netwerk maximaal te benutten, brengt Gezond010 deze partners zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Om van elkaar te leren en om samen te werken aan een gezonder Rotterdam. Dit doen we in zogenoemde ‘satellieten’.

Satellieten zijn ‘netwerkjes binnen het netwerk’, waarin partners elkaar vinden binnen specifieke thema’s en gedeelde opgaves. Via onder meer masterclasses, werkbezoeken en challenges wordt samengewerkt aan duurzame verandering. Ook worden gezamenlijke initiatieven  ontwikkeld of uitgevoerd. Hierbij ontstaan vaak verrassende verbindingen. Partners die elkaar nog niet kenden, blijken aan dezelfde onderwerpen te werken en tegen dezelfde uitdagingen aan te lopen. Dat zorgt voor inspiratie, creativiteit en energie.


Mentaal gezond

Relatief veel Rotterdammers ervaren gevoelens van machteloosheid, onrust, depressie of angst. Deze gevoelens gaan vaak samen met problemen op verschillende gebieden. Denk aan geld, werk, opleiding of gezin en opvoeding. Het uitgangspunt binnen de satelliet ‘Mentaal gezond’ is dat geen enkele Rotterdammer langdurig hoeft uit te vallen of aan de kant hoeft te staan door mentale problemen. Daarom delen we kennis over het vergroten van weerbaarheid, het openstaan voor ontwikkeling, het omgaan met teleurstellingen, angst en somberheid en het leven als zinvol ervaren. Vanwege de urgentie ligt de focus in 2021 op de doelgroep studenten van 18 tot 27 jaar. Een belangrijk doel is om de dialoog tussen studenten met mentale gezondheidsklachten en onderwijsinstellingen (verder) op gang te brengen.

Aangesloten partijen: o.a. Avant Sanare, Indigo, Mano, Gezonde Leefstijl Company, Samergo, Ga voor Gezond, Stichting Student & Leefstijl, Backshop, GrowWizzKid, Gezond op Zuid, Het Witte Bos/Alles Goed, De Rotterdamse Kamer van Verenigingen, Maskerclass, Erasmus Universiteit Rotterdam, LEFV, FYNDER/ SURVIVALLAB010, Hogeschool Rotterdam


Nieuwe satellieten

Naast bovenstaande satellieten is er binnen Gezond010 altijd ruimte voor het opzetten van nieuwe satellieten. Heb jij specifieke thema’s waarop je jouw kennis en kunde wilt inzetten, samen met andere partners? Neem het voortouw en zoek contact met ons. Samen maken we Rotterdam en de Rotterdammers vitaler!