Het netwerk van Gezond010 bestaat uit tientallen ondernemers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties. Om de kracht van het netwerk maximaal te benutten, brengt Gezond010 deze partners zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Om van elkaar te leren en om samen te werken aan een gezonder Rotterdam. Dit doen we in zogenoemde ‘satellieten’.

Satellieten zijn ‘netwerkjes binnen het netwerk’, waarin partners elkaar vinden binnen specifieke thema’s en gedeelde opgaves. Via onder meer masterclasses, werkbezoeken en challenges wordt samengewerkt aan duurzame verandering. Ook worden gezamenlijke initiatieven  ontwikkeld of uitgevoerd. Hierbij ontstaan vaak verrassende verbindingen. Partners die elkaar nog niet kenden, blijken aan dezelfde onderwerpen te werken en tegen dezelfde uitdagingen aan te lopen. Dat zorgt voor inspiratie, creativiteit en energie.


eHealth

eHealth wordt steeds vaker en nadrukkelijker ingezet als middel om de gezondheid en vitaliteit van Rotterdammers te verbeteren. Enerzijds om de zorg en ondersteuning, informatievoorziening en dienstverlening te verbeteren. Anderzijds krijgen Rotterdammers dankzij slimme eHealth-toepassingen steeds meer regie over hun gezondheid en zorgproces. Voor eHealth-toepassingen is in 2020 ruim vier miljoen euro subsidie toegekend aan Rotterdam. De focus van de satelliet ligt in 2021 op het zo goed mogelijk besteden van dit geld. Samenwerking en kennisdeling zijn hierbij essentieel. Daarom worden vanuit de satelliet eHealth diverse sessies georganiseerd met zorg- en welzijnsaanbieders. Deze sessies zijn gericht op samenwerking op eHealth-vraagstukken.

Aangesloten partijen: Gezonde Leefstijl Company, Samergo, Stichting Student & Leefstijl, Backshop, GrowWizzKid, Gezond op Zuid. 


Nieuwe satellieten

Naast bovenstaande satellieten is er binnen Gezond010 altijd ruimte voor het opzetten van nieuwe satellieten. Heb jij specifieke thema’s waarop je jouw kennis en kunde wilt inzetten, samen met andere partners? Neem het voortouw en zoek contact met ons. Samen maken we Rotterdam en de Rotterdammers vitaler!