Het netwerk van Gezond010 bestaat uit tientallen ondernemers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties. Om de kracht van het netwerk maximaal te benutten, brengt Gezond010 deze partners zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Om van elkaar te leren en om samen te werken aan een gezonder Rotterdam. Dit doen we in zogenoemde ‘satellieten’.

Satellieten zijn ‘netwerkjes binnen het netwerk’, waarin partners elkaar vinden binnen specifieke thema’s en gedeelde opgaves. Via onder meer masterclasses, werkbezoeken en challenges wordt samengewerkt aan duurzame verandering. Ook worden gezamenlijke initiatieven  ontwikkeld of uitgevoerd. Hierbij ontstaan vaak verrassende verbindingen. Partners die elkaar nog niet kenden, blijken aan dezelfde onderwerpen te werken en tegen dezelfde uitdagingen aan te lopen. Dat zorgt voor inspiratie, creativiteit en energie.


Gezond verkoopt

Gezond en duurzaam eten en drinken is steeds meer in trek. Binnen de satelliet ‘Gezond verkoopt’ leren cateraars, horecabedrijven en organisaties waar verkoop van eten en drinken niet de corebusiness is (zoals ziekenhuizen, Huizen van de Wijk en sportaccommodaties) van elkaar én van experts. Het doel: consumenten en bezoekers verleiden tot gezonde en verantwoorde keuzes. In 2021 is hieraan gewerkt via challenges. Voedselaanbieders experimenteren een aantal weken met gezonde producten en delen daarna hun ervaringen. Partijen die geen voedselaanbieder zijn, kunnen zowel vooraf, tijdens als na afloop van de challenge waardevolle input leveren.

Bekijk hier onze video over de satelliet:

Aangesloten partijen: o.a. Greendish, ISS-Erasmus MC, Ikazia Ziekenhuis, St. Albron-Franciscus/Vlietland, Albron-IJsselland ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Natuurstad, Sodexo, Vermaat, Compass Group-Eneco, Albert Heijn, wmo radar, Voedingscentrum, Vitam, Arts & Leefstijl, GrowWizzKid, MoveDis, De Speeldernis.


Nieuwe satellieten

Naast bovenstaande satellieten is er binnen Gezond010 altijd ruimte voor het opzetten van nieuwe satellieten. Heb jij specifieke thema’s waarop je jouw kennis en kunde wilt inzetten, samen met andere partners? Neem het voortouw en zoek contact met ons. Samen maken we Rotterdam en de Rotterdammers vitaler!