Het netwerk van Gezond010 bestaat uit tientallen ondernemers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties. Om de kracht van het netwerk maximaal te benutten, brengt Gezond010 deze partners zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Om van elkaar te leren en om samen te werken aan een gezonder Rotterdam. Dit doen we in zogenoemde ‘satellieten’.

Satellieten zijn ‘netwerkjes binnen het netwerk’, waarin partners elkaar vinden binnen specifieke thema’s en gedeelde opgaves. Via onder meer masterclasses, werkbezoeken en challenges wordt samengewerkt aan duurzame verandering. Ook worden gezamenlijke initiatieven  ontwikkeld of uitgevoerd. Hierbij ontstaan vaak verrassende verbindingen. Partners die elkaar nog niet kenden, blijken aan dezelfde onderwerpen te werken en tegen dezelfde uitdagingen aan te lopen. Dat zorgt voor inspiratie, creativiteit en energie.


Rotterdam rookvrij

De meeste mensen willen een gezonde omgeving waar niet gerookt wordt. Ook de meeste rokers zouden liever niet roken. Desondanks wordt in Rotterdam nog veel gerookt en is roken nog altijd doodsoorzaak nummer één in Nederland. De focus van de satelliet ‘Rotterdam rookvrij’ is gebaseerd op de ambitie van de landelijke beweging Rookvrije Generatie. Zij willen een generatie kinderen die rookvrij kan opgroeien. Dit betekent dat deze generatie niet blootgesteld wordt aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Daarom wordt binnen de satelliet gewerkt aan het rookvrij maken van onder meer kinderboerderijen, speeltuinen, scholen en sportverenigingen. Ook is binnen de satelliet veel kennis over het inrichten van rookvrije zones in de openbare ruimte en ontmoedigingsbeleid en stopondersteuning binnen Rotterdamse bedrijven en organisaties.

Aangesloten partijen: o.a. RKVV, GGD Rotterdam-Rijnmond, Indigo, Politie Rijnmond, RET, Plaswijckpark, Blijdorp. 


Nieuwe satellieten

Naast bovenstaande satellieten is er binnen Gezond010 altijd ruimte voor het opzetten van nieuwe satellieten. Heb jij specifieke thema’s waarop je jouw kennis en kunde wilt inzetten, samen met andere partners? Neem het voortouw en zoek contact met ons. Samen maken we Rotterdam en de Rotterdammers vitaler!