Rotterdam is een stad met ambities. Ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties willen een gezonde stad met gezonde inwoners en werknemers. Als je gezond bent, functioneer je beter en zit je lekkerder in je vel. Dit is belangrijk voor jezelf en voor de stad. Gezonde mensen vormen de ruggengraat van een vitaal, veerkrachtig en economisch goed presterend Rotterdam.

In Rotterdam geloven we in preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Hoe kunnen we Rotterdammers verleiden tot gezond gedrag? In onze stad ontstaan gelukkig steeds meer initiatieven die mensen helpen bij het ontwikkelen en vasthouden van een gezonde(re) leefstijl. Samen zorgen we voor meer gezondheid en vitaliteit voor alle Rotterdammers, in alle wijken.

Gezond010 brengt initiatieven die bijdragen aan een gezonder Rotterdam samen. We inspireren met succesverhalen uit de stad, stimuleren organisaties om deze goede voorbeelden te volgen en wakkeren samenwerking aan. Rotterdam is een stad met gezonde ambities, die we met Gezond010 samen waarmaken.

Gezond010: samenwerken in satellieten

Het netwerk van Gezond010 bestaat uit tientallen ondernemers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties. Om de kracht van het netwerk maximaal te benutten, brengt Gezond010 deze partners zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Om van elkaar te leren en om samen te werken aan een gezonder Rotterdam. Dit doen we in zogenoemde ‘satellieten’.

Satellieten zijn ‘netwerkjes binnen het netwerk’, waarin partners elkaar vinden binnen specifieke thema’s en gedeelde opgaves. Via onder meer masterclasses, werkbezoeken en challenges wordt samengewerkt aan duurzame verandering. Ook worden gezamenlijke initiatieven  ontwikkeld of uitgevoerd. Hierbij ontstaan vaak verrassende verbindingen. Partners die elkaar nog niet kenden, blijken aan dezelfde onderwerpen te werken en tegen dezelfde uitdagingen aan te lopen. Dat zorgt voor inspiratie, creativiteit en energie.

Gezond010 inventariseert de behoeftes van de partners en brengt partijen bij elkaar. Partners kunnen daarbij deel uitmaken van meerdere satellieten. Ook nodigen we partners van harte uit om zelf (samenwerkings)initiatieven op te starten. Kom jij in actie? Neem contact met ons op via onze contactpagina en deel jouw vraag, wens of initiatief. Samen maken we Rotterdam en de Rotterdammers vitaler!

Satelliet | Vitale werkvloer

Vitale medewerkers zijn de basis van een gezonde en goed presterende organisatie. Daarom maken werkgevers en HR-professionals binnen de satelliet ‘Vitale werkvloer’ werk van het vergroten van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Het ultieme doel: een vitale werkvloer in heel Rotterdam. In 2021 ligt de focus van deze actieve satelliet op twee hoofdthema’s: 1) de impact van de coronacrisis op de vitaliteit van werknemers en 2) het verkrijgen van ambassadeurschap voor vitaliteitsprogramma’s binnen alle lagen van de organisatie.

Aangesloten partijen: o.a. AWVN, APM Terminals, Diergaarde Blijdorp, ECT, Gemeente Rotterdam, Nationale Nederlanden, Politie Eenheid Rotterdam, RET, Albert Heijn, Rechtbank Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard, NAS, Stedin, Rotterdam Sportsupport, Care4Another, Ranj, Stichting BOOR, Coolblue, Hunter Douglas, InMovement.

Satelliet | Gezond verkoopt

Gezond en duurzaam eten en drinken is steeds meer in trek. Binnen de satelliet ‘Gezond verkoopt’ leren cateraars, horecabedrijven en organisaties waar verkoop van eten en drinken niet de corebusiness is (zoals ziekenhuizen, Huizen van de Wijk en sportaccommodaties) van elkaar én van experts. Het doel: consumenten en bezoekers verleiden tot gezonde en verantwoorde keuzes. In 2021 wordt hieraan gewerkt via challenges. Voedselaanbieders experimenteren een aantal weken met gezonde producten en delen daarna hun ervaringen. Partijen die geen voedselaanbieder zijn, kunnen zowel vooraf, tijdens als na afloop van de challenge waardevolle input leveren.

Aangesloten partijen: o.a. Greendish, ISS-Erasmus MC, Ikazia Ziekenhuis, St. Albron-Franciscus/Vlietland, Albron-IJsselland ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Natuurstad, Sodexo, Vermaat, Compass Group-Eneco, Albert Heijn, wmo radar, Voedingscentrum, Vitam, Arts & Leefstijl, It’s My Life, GrowWizzKid, MoveDis

Satelliet | Mentaal gezond

Relatief veel Rotterdammers ervaren gevoelens van machteloosheid, onrust, depressie of angst. Deze gevoelens gaan vaak samen met problemen op verschillende gebieden. Denk aan geld, werk, opleiding of gezin en opvoeding. Het uitgangspunt binnen de satelliet ‘Mentaal gezond’ is dat geen enkele Rotterdammer langdurig hoeft uit te vallen of aan de kant hoeft te staan door mentale problemen. Daarom delen we kennis over het vergroten van weerbaarheid, het openstaan voor ontwikkeling, het omgaan met teleurstellingen, angst en somberheid en het leven als zinvol ervaren. Vanwege de urgentie ligt de focus in 2021 op de doelgroep studenten van 18 tot 27 jaar. Een belangrijk doel is om de dialoog tussen studenten met mentale gezondheidsklachten en onderwijsinstellingen (verder) op gang te brengen.

Aangesloten partijen: o.a. Avant Sanare, Indigo, Mano, Gezonde Leefstijl Company, ZorgImpuls, Stichting Student & Leefstijl, Backshop, It’s My Life, GrowWizzKid, Gezond op Zuid, Het Witte Bos/Alles Goed, De Rotterdamse Kamer van Verenigingen, Maskerclass, Erasmus Universiteit Rotterdam, LEFV, FYNDER/ SURVIVALLAB010, Hogeschool Rotterdam

Satelliet | Rotterdam rookvrij

De meeste mensen willen een gezonde omgeving waar niet gerookt wordt. Ook de meeste rokers zouden liever niet roken. Desondanks wordt in Rotterdam nog veel gerookt en is roken nog altijd doodsoorzaak nummer één in Nederland. De focus van de satelliet ‘Rotterdam rookvrij’ is gebaseerd op de ambitie van de landelijke beweging Rookvrije Generatie. Zij willen een generatie kinderen die rookvrij kan opgroeien. Dit betekent dat deze generatie niet blootgesteld wordt aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Daarom wordt binnen de satelliet gewerkt aan het rookvrij maken van onder meer kinderboerderijen, speeltuinen, scholen en sportverenigingen. Ook is binnen de satelliet veel kennis over het inrichten van rookvrije zones in de openbare ruimte en ontmoedigingsbeleid en stopondersteuning binnen Rotterdamse bedrijven en organisaties.

Aangesloten partijen: o.a. RKVV, GGD Rotterdam-Rijnmond, Indigo, It’s My Life, Politie Rijnmond, RET, Plaswijckpark, Blijdorp. 

Satelliet | eHealth

eHealth wordt steeds vaker en nadrukkelijker ingezet als middel om de gezondheid en vitaliteit van Rotterdammers te verbeteren. Enerzijds om de zorg en ondersteuning, informatievoorziening en dienstverlening te verbeteren. Anderzijds krijgen Rotterdammers dankzij slimme eHealth-toepassingen steeds meer regie over hun gezondheid en zorgproces. Voor eHealth-toepassingen is in 2020 ruim vier miljoen euro subsidie toegekend aan Rotterdam. De focus van de satelliet ligt in 2021 op het zo goed mogelijk besteden van dit geld. Samenwerking en kennisdeling zijn hierbij essentieel. Daarom worden vanuit de satelliet eHealth diverse sessies georganiseerd met zorg- en welzijnsaanbieders. Deze sessies zijn gericht op samenwerking op eHealth-vraagstukken.

Aangesloten partijen: Gezonde Leefstijl Company, ZorgImpuls, Stichting Student & Leefstijl, Backshop, It’s My Life, GrowWizzKid, Gezond op Zuid. 

Satelliet | Groen en gezond (in ontwikkeling)

Natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Zelfs een klein beetje groen heeft al verrassend veel invloed. Tijd doorbrengen in het groen zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren en minder stress ervaren. Bovendien stimuleert de natuur tot bewegen en tot sociaal contact. Mensen die in een groene buurt wonen en veel buiten zijn, voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts dan mensen met weinig groen in hun buurt. Alleen al in de natuur zijn, heeft aantoonbare gunstige effecten op het herstel bij stress en ziekte. Omgekeerd leidt langdurig verblijf in een stedelijke omgeving tot overprikkeling van ons aandachtssysteem, sociale stress en psychische ziektes.

Rotterdam wordt drukker. De stad verdicht. Als stedelijke verdichting ten koste gaat van publiek groen, kan dat van (grote) invloed zijn op de gezondheid van bewoners. Binnen de satelliet ‘Groen en gezond’ werken partners daarom samen om het belang en de functies van groen te promoten. Zowel in de buitenruimte als binnen de woon-, leef-, school- en werkomgeving. Ook gezond eten, duurzaamheid en projecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn thema’s die binnen deze satelliet passen.

De satelliet Groen en gezond is in ontwikkeling. De volgende partners hebben interesse getoond om een bijdrage te leveren aan dit thema: o.a. Natuurstad, Gezonde Leefstijl Company, GreenDish, It’s My Life, Buro Hurkmans & Houtman, GrowWizzKid.  Heeft jouw organisatie ook ideeën of toepassingen om Rotterdammer groener te maken? Kom in actie en laat het ons weten via ons contactformulier.

Nieuwe satellieten

Naast bovenstaande satellieten is er binnen Gezond010 altijd ruimte voor het opzetten van nieuwe satellieten. Heb jij specifieke thema’s waarop je jouw kennis en kunde wilt inzetten, samen met andere partners? Neem het voortouw en zoek contact met ons. Samen maken we Rotterdam en de Rotterdammers vitaler!

Werk mee aan een gezond Rotterdam
en word partner van Gezond010.