Rotterdam is een stad met ambities. Ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties willen een gezonde stad met gezonde inwoners en werknemers. Als je gezond bent, functioneer je beter en zit je lekkerder in je vel. Dit is belangrijk voor jezelf en voor de stad. Gezonde mensen vormen de ruggengraat van een vitaal, veerkrachtig en economisch goed presterend Rotterdam.

In Rotterdam geloven we in preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Hoe kunnen we Rotterdammers verleiden tot gezond gedrag? In onze stad ontstaan gelukkig steeds meer initiatieven die mensen helpen bij het ontwikkelen en vasthouden van een gezonde(re) leefstijl. Samen zorgen we voor meer gezondheid en vitaliteit voor alle Rotterdammers, in alle wijken.

Gezond010 brengt initiatieven die bijdragen aan een gezonder Rotterdam samen. We inspireren met succesverhalen uit de stad, stimuleren organisaties om deze goede voorbeelden te volgen en wakkeren samenwerking aan. Rotterdam is een stad met gezonde ambities, die we met Gezond010 samen waarmaken.

Gezond010: werken in satellieten

Binnen Gezond010 werken partners samen aan specifieke onderwerpen in de zogenaamde Satellieten. In deze ”netwerkjes binnen het netwerk” wordt d.m.v. masterclasses, werkbezoeken en challenges gewerkt aan duurzame verandering. Vaak ontstaan hierbij onverwachte verbindingen; partners die elkaar in eerste instantie eigenlijk niet kennen blijken wél aan dezelfde onderwerpen te werken of tegen dezelfde problemen aan te lopen. Gezond010 inventariseert en brengt partners bij elkaar daar waar de energie zit. Inmiddels kent Gezond010 drie satellieten en de ambitie is om dit aantal uit te breiden:

Satelliet | Vitale werkvloer

Vitale medewerkers zijn de basis van een gezonde organisatie. Binnen de satelliet Vitale werkvloer maken werkgevers werk van het vergroten van de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Zo vonden in 2019 vier masterclasses voor HR- en vitaliteitsmanagers en -medewerkers plaats.

(partners o.a.: AWVN, APM Terminals, Diergaarde Blijdorp, ECT, Gemeente Rotterdam, Nationale Nederlanden, Politie Eenheid Rotterdam, RET)

Satelliet | Gezond verkoopt

Gezond eten en drinken is in trek. Zolang het maar aantrekkelijk gepresenteerd wordt. Binnen de satelliet Gezond verkoopt leren voedselaanbieders van elkaar én experts hoe ze consumenten en bezoekers kunnen verleiden tot gezonde en verantwoorde keuzes. Door kennis te delen, maar vooral ook door samen doelen te stellen en te doen. Onder meer retailers, cateraars en de horeca trekken samen op.

(partners o.a.: Greendish, Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, St. Franciscus/Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Natuurstad, Sodexo, Albron, Vermaat, Compass Group, Albert Heijn, wmo Radar, Voedingscentrum, Vitam, Arts & Leefstijl)

Satelliet | Mentaal gezond

Relatief veel Rotterdammers ervaren gevoelens van machteloosheid, onrust, depressie of angst. Bovendien gaan deze gevoelens vaak samen met problemen op verschillende levensgebieden, zoals geld, werk, opleiding of opvoeding en gezin. Geen enkele Rotterdammer hoeft langdurig uit te vallen of aan de kant te staan door mentale problemen.  Binnen de satelliet Mentaal Gezond delen we kennis over het vergroten van weerbaarheid, het openstaan voor ontwikkeling, het omgaan met teleurstellingen, angst en somberheid en het leven als zinvol ervaren.

Ook een bijdrage leveren? Sluit je aan!

Gezond010 heeft de ambitie om naast Vitale werkvloer, Gezond verkoopt en Mentaal gezond nog meer satellieten te lanceren. Nu al werken veel partners aan bijvoorbeeld mentale gezondheid, rookvrije zones en groen in de stad. Zijn dit thema’s waaraan jij of jouw organisatie wil bijdragen? Of zie je andere opgaven in de stad om samen aan te werken? Laat het weten via Gezond010.nl/contact. We betrekken je en brengen bij voldoende belangstelling partners graag bij elkaar in nieuwe satellieten. Samen zorgen we voor vitale mensen in een vitale stad!

Werk mee aan een gezond Rotterdam
en word partner van Gezond010.