Rotterdam is een stad met ambities. Ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties willen een gezonde stad met gezonde inwoners en werknemers. Als je gezond bent, functioneer je beter en zit je lekkerder in je vel. Dit is belangrijk voor jezelf en voor de stad. Gezonde mensen vormen de ruggengraat van een vitaal, veerkrachtig en economisch goed presterend Rotterdam.

In Rotterdam geloven we in preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Hoe kunnen we Rotterdammers verleiden tot gezond gedrag? In onze stad ontstaan gelukkig steeds meer initiatieven die mensen helpen bij het ontwikkelen en vasthouden van een gezonde(re) leefstijl. Samen zorgen we voor meer gezondheid en vitaliteit voor alle Rotterdammers, in alle wijken.

Gezond010 brengt initiatieven die bijdragen aan een gezonder Rotterdam samen. We inspireren met succesverhalen uit de stad, stimuleren organisaties om deze goede voorbeelden te volgen en wakkeren samenwerking aan. Rotterdam is een stad met gezonde ambities, die we met Gezond010 samen waarmaken.

Gezond010: samenwerken in satellieten

Het netwerk van Gezond010 bestaat uit tientallen ondernemers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties. Om de kracht van het netwerk maximaal te benutten, brengt Gezond010 deze partners zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Om van elkaar te leren en om samen te werken aan een gezonder Rotterdam. Dit doen we in zogenoemde ‘satellieten’.

Satellieten zijn ‘netwerkjes binnen het netwerk’, waarin partners elkaar vinden binnen specifieke thema’s en gedeelde opgaves. Via onder meer masterclasses, werkbezoeken en challenges wordt samengewerkt aan duurzame verandering. Ook worden gezamenlijke initiatieven  ontwikkeld of uitgevoerd. Hierbij ontstaan vaak verrassende verbindingen. Partners die elkaar nog niet kenden, blijken aan dezelfde onderwerpen te werken en tegen dezelfde uitdagingen aan te lopen. Dat zorgt voor inspiratie, creativiteit en energie.

Gezond010 inventariseert de behoeftes van de partners en brengt partijen bij elkaar. Partners kunnen daarbij deel uitmaken van meerdere satellieten. Ook nodigen we partners van harte uit om zelf (samenwerkings)initiatieven op te starten. Kom jij in actie? Neem contact met ons op via onze contactpagina en deel jouw vraag, wens of initiatief. Samen maken we Rotterdam en de Rotterdammers vitaler!

Satelliet | Vitale werkvloer

Vitale medewerkers zijn de basis van een gezonde en goed presterende organisatie. Daarom maken werkgevers binnen de satelliet ‘Vitale werkvloer’ werk van het vergroten van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Het ultieme doel: een vitale werkvloer in heel Rotterdam. Om dat te bewerkstelligen, vond al een serie masterclasses plaats voor HR- en vitaliteitsmanagers en -medewerkers plaats. Ook zijn er regelmatig andere (online) bijeenkomsten binnen deze actieve satelliet.

Partners Vitale werkvloer: o.a. AWVN, APM Terminals, Diergaarde Blijdorp, ECT, Gemeente Rotterdam, Nationale Nederlanden, Politie Eenheid Rotterdam, RET, Albert Heijn, Rechtbank Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, NAS, Leger des Heils, Stedin, Rotterdam Sportsupport, Voedingscentrum, Stichting Student & Leefstijl, Backshop, It’s My Life, Buro Hurkmans & Houtman.

Satelliet | Gezond verkoopt

Gezond en duurzaam eten en drinken is steeds meer in trek. Binnen de satelliet ‘Gezond verkoopt’ leren voedselaanbieders van elkaar én van experts hoe ze consumenten en bezoekers kunnen verleiden tot gezonde en verantwoorde keuzes. Dit doen de aangesloten partners door kennis te delen, maar vooral ook door, op z’n Rotterdams, gewoon te doen. Cateraars, horecabedrijven, maar vooral ook organisaties waar verkoop van eten en drinken niet de corebusiness is (zoals ziekenhuizen, Huizen van de Wijk en sportaccommodaties) trekken samen op. En geven zo een impuls aan een gezonde en aantrekkelijke voedselomgeving in Rotterdam.

Partners Gezond verkoopt: o.a. Greendish, Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, St. Franciscus/Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Natuurstad, Sodexo, Albron, Vermaat, Compass Group, Albert Heijn, wmo radar, Voedingscentrum, Vitam, Arts & Leefstijl, It’s My Life, GrowWizzKid.

Satelliet | Mentaal gezond (in ontwikkeling)

Relatief veel Rotterdammers ervaren gevoelens van machteloosheid, onrust, depressie of angst. Deze gevoelens gaan vaak samen met problemen op verschillende gebieden. Denk aan geld, werk, opleiding of gezin en opvoeding. Het uitgangspunt binnen de satelliet ‘Mentale gezondheid’ is dat geen enkele Rotterdammer langdurig hoeft uit te vallen of aan de kant hoeft te staan door mentale problemen. Daarom delen we kennis over het vergroten van weerbaarheid, het openstaan voor ontwikkeling, het omgaan met teleurstellingen, angst en somberheid en het leven als zinvol ervaren. Vanwege de urgentie ligt onze focus bij de start op de doelgroep studenten van 18 tot 27 jaar.

De satelliet Mentale gezondheid is in ontwikkeling. De volgende partners hebben interesse getoond om een bijdrage te leveren aan dit thema: o.a. Avant Sanare, Indigo, Mano, Gezonde Leefstijl Company, ZorgImpuls, Stichting Student & Leefstijl, Backshop, It’s My Life, GrowWizzKid, Gezond op Zuid. Wil jouw organisatie ook bijdragen aan het verbeteren van de mentale gezondheid in Rotterdam? Kom in actie en laat het ons weten via ons contactformulier.

Satelliet | Rotterdam rookvrij (in ontwikkeling)

Roken is nog altijd doodsoorzaak nummer één in Nederland. Ook in Rotterdam wordt nog veel gerookt. Op onze weg naar een Rookvrije Generatie staan we pas aan het begin. Gelukkig zijn de eerste, veelbelovende stappen gezet, onder meer met het inrichten van rookvrije zones. Steeds meer organisaties en instellingen in de stad worden rookvrij en bieden hun medewerkers stopondersteuning aan.

De satelliet Rotterdam rookvrij is in ontwikkeling. De volgende partners hebben interesse getoond om een bijdrage te leveren aan dit thema: o.a. RKVV, GGD Rotterdam-Rijnmond, Indigo, It’s My Life, Politie Rijnmond, RET, Plaswijckpark, Blijdorp. Wil jouw organisatie ook bijdragen aan het terugdringen van het roken in Rotterdam? Heb je ideeën over andere onderwerpen die passen binnen deze satelliet? Kom in actie en laat het ons weten via ons contactformulier.

Satelliet | eHealth (in ontwikkeling)

eHealth wordt steeds vaker en nadrukkelijker ingezet als middel om de gezondheid en vitaliteit van Rotterdammers te verbeteren. Enerzijds door de zorg, informatievoorziening en dienstverlening te verbeteren. Anderzijds krijgen Rotterdammers dankzij slimme eHealth-toepassingen steeds meer regie over hun gezondheid en zorgproces. Desondanks liggen er nog voldoende kansen op dit gebied, die alleen kunnen worden benut als we met elkaar onze kennis en kunde bundelen.

 De satelliet eHealth is in ontwikkeling. De volgende partners hebben interesse getoond om een bijdrage te leveren aan dit thema: Gezonde Leefstijl Company, ZorgImpuls, Stichting Student & Leefstijl, Backshop, It’s My Life, GrowWizzKid, Gezond op Zuid. Heeft jouw organisatie ook ideeën of toepassingen op het gebied van eHealth? Kom in actie en laat het ons weten via ons contactformulier.

Satelliet | Groen en gezond (in ontwikkeling)

Natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Zelfs een klein beetje groen heeft al verrassend veel invloed. Tijd doorbrengen in het groen zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren en minder stress ervaren. Bovendien stimuleert de natuur tot bewegen en tot sociaal contact. Mensen die in een groene buurt wonen en veel buiten zijn, voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts dan mensen met weinig groen in hun buurt. Alleen al in de natuur zijn, heeft aantoonbare gunstige effecten op het herstel bij stress en ziekte. Omgekeerd leidt langdurig verblijf in een stedelijke omgeving tot overprikkeling van ons aandachtssysteem, sociale stress en psychische ziektes.

Rotterdam wordt drukker. De stad verdicht. Als stedelijke verdichting ten koste gaat van publiek groen, kan dat van (grote) invloed zijn op de gezondheid van bewoners. Binnen de satelliet ‘Groen en gezond’ werken partners daarom samen om het belang en de functies van groen te promoten. Zowel in de buitenruimte als binnen de woon-, leef-, school- en werkomgeving. Ook gezond eten, duurzaamheid en projecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn thema’s die binnen deze satelliet passen.

De satelliet Groen en gezond is in ontwikkeling. De volgende partners hebben interesse getoond om een bijdrage te leveren aan dit thema: o.a. Natuurstad, Gezonde Leefstijl Company, GreenDish, It’s My Life, Buro Hurkmans & Houtman, GrowWizzKid.  Heeft jouw organisatie ook ideeën of toepassingen om Rotterdammer groener te maken? Kom in actie en laat het ons weten via ons contactformulier.

Nieuwe satellieten

Naast bovenstaande satellieten is er binnen Gezond010 altijd ruimte voor het opzetten van nieuwe satellieten. Heb jij specifieke thema’s waarop je jouw kennis en kunde wilt inzetten, samen met andere partners? Neem het voortouw en zoek contact met ons. Bij voldoende belangstelling brengen we partners graag bij elkaar in nieuwe (en bestaande) satellieten.

Samen maken we Rotterdam en de Rotterdammers vitaler!

Werk mee aan een gezond Rotterdam
en word partner van Gezond010.