Portretfoto Buro Hurkmans & Houtman

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) toegankelijker maken voor Rotterdammers met (ernstig) overgewicht. Dat is wat Buro Hurkmans & Houtman wil bereiken, onder meer door zich als partner aan te sluiten bij Gezond010. ‘Wij weten hoe het er écht aan toegaat in de wijken.’

 Een gebroken vrouw met een oorlogstrauma en huwelijksproblemen. Een oudere vrouw in een scootmobiel die alles letterlijk (!) uit blik eet. Een rouwende weduwnaar die alleen nog maar kant- en klaarmaaltijden voor zichzelf opwarmt. Evelyne Hurkmans en Danielle Driebeek-Houtman hebben niet lang nodig om een aantal schrijnende gevallen uit hun cliëntportfolio te benoemen. ‘We weten dat een groot deel van de Rotterdammers overgewicht heeft. Maar het blijft bizar wat we soms tegenkomen,’ zegt Evelyne. ‘Qua mate van overgewicht en qua problematiek. Er zijn veel verschillende oorzaken waardoor mensen geen regie hebben over hun eigen gezondheid en welzijn.’

Straatkennis

Dat zagen Evelyne en Danielle al toen ze jarenlang samenwerkten bij de gemeente Rotterdam. Hun drang om daar iets aan te doen, leidde tot de oprichting van Buro Hurkmans & Houtman. Het goed ingespeelde duo opereert op twee sporen. Met de project- en adviestak begeleiden ze voor diverse organisaties projecten op het gebied van publieke gezondheid. Met leefstijlcoaching op maat bieden ze Rotterdammers handvatten om via de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) de regie over hun eigen gezondheid én welzijn (terug) te krijgen.

‘Voor ons is dat de perfecte combinatie,’ vertelt Evelyne. ‘De ene dag zitten we bij directies aan tafel en praten we over subsidies en beleid. De andere dag geven we een workshop in een buurthuis en werken we één op één met onze cliënten. We weten dus wat er op beleidsniveau speelt, maar nemen ook onze straatkennis mee naar de bestuurstafels.’

Foto van volle koelkast

Die kennis deden Evelyne en Danielle onder meer op tijdens de vele projecten die zij de afgelopen jaren deden voor de gemeente. ‘Dat waren voornamelijk projecten waarbij we zelf fysiek in de wijken aanwezig waren en met mensen met overgewicht aan de slag gingen. Daardoor weten we wat er écht speelt en wat oorzaken kunnen zijn van overgewicht,’ zegt Danielle. ‘Wat we óók zien: mensen zijn tot meer in staat dan ze zelf vaak denken. Hopeloos geval, denken wij soms. En dan krijgen we van die vrouw die alleen maar blikvoer at ineens een foto van haar koelkast vol verse producten. Of neem de weduwnaar die weer zijn eigen aardappels en groente kookt. Die man zit zichtbaar beter in zijn vel. Daarvan krijgen wij ontzettend veel energie.’

‘Kleine stapjes maken grootste verschil’

Het doel van leefstijlcoaching is om 5 tot 15 procent blijvende gewichtsreductie te realiseren. Het traject van de Gecombineerde Leefstijl Interventie duurt twee jaar. ‘Omdat mensen gemiddeld wel drie keer tijdens zo’n traject onderuitgaan’, verklaart Evelyne. ‘Dat is niet erg, dat is menselijk. Echte gedragsverandering heeft tijd nodig. Wij blijven naast onze cliënten staan en helpen hen weer zelf op te staan. Wat we daarbij zien, is dat kleine stapjes het grootste verschil maken. Frisdrank vervangen door water. Een stuk fruit als tussendoortje. Een halte eerder uitstappen en lopen naar huis. Voor veel mensen logisch, maar voor veel mensen ook niet. Bij die eerste stappen gaat de kwaliteit van leven direct enorm vooruit, horen en zien we.’

Ketenaanpak

Toch wordt de toegevoegde waarde van leefstijlcoaching nog lang niet door iedereen erkend. Volgens Buro Hurkmans & Houtman is een betere samenwerking tussen zorgprofessionals nodig om meer Rotterdammers te laten profiteren van de GLI, die door de basisverzekering wordt vergoed. Danielle: ‘We moeten meer naar elkaar doorverwijzen in plaats van – gechargeerd gezegd – cliënten voor onszelf te houden. Via Gezond010 bundelen we graag de krachten om “de Rotterdammer” op weg te helpen en versnippering van aanbod te voorkomen. Door een goede ketenaanpak, waarin de leefstijlcoach een prominente rol speelt, kunnen we nog meer Rotterdammers naar een gezonde leefstijl leiden. Dat is hard nodig.’

 

Buro Hurkmans & Houtman is partner van Gezond010. Via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media richten Evelyne Hurkmans en Danielle Driebeek-Houtman zich op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken aan een maatschappelijk vraagstuk? Kijk op www.buro2h.nl.