Illustratie van Rotterdam met daarop verschillende poppetjes

Goed nieuws! Want op donderdag 30 mei is de gezondheidsnota Gezonder010 (2024+) unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

De afgelopen jaren (2020-2023) hebben we samen met jullie, onze partners, gewerkt om een gezond en vitaal leven mogelijk te maken voor Rotterdammers. Dit deden we vanuit het ‘Gezond010: het akkoord’. In 2023 is dit plan opnieuw bekeken vanwege veranderingen in de lokale en landelijke situatie. Met ‘Gezond010: het akkoord is de goede weg ingeslagen. Deze beweging zetten we voort met de nieuwe gezondheidsaanpak: Gezonder010.

Onze ambitie

Dat Rotterdammers van jong tot oud, ongeacht hun achtergrond, buurt of sociaaleconomische status een gezond en actief leven kunnen leiden. We willen dat in 2040 de gezondheidsachterstanden verkleind zijn en alle Rotterdammers meer levensjaren in goede gezondheid hebben en hun gezondheid positiever ervaren dan nu.

Er is nog veel werk te doen om deze ambitie te halen, de voorwaarden voor een gezond leven te verbeteren en zo de gezondheidsverschillen te verkleinen. Hiervoor blijven we samenwerken met verschillende partijen en werkvelden. Inwoners, private- en publieke partijen blijven belangrijk om onze gezondheidsdoelstellingen te realiseren.

Meer weten?

Er zijn bij de raadsbehandeling een zevental moties aangenomen waarmee het plan is aangescherpt. Het plan wordt nog op een klein aantal punten gewijzigd. Daarna kun je het plan vinden op www.gezond010.nl .

Al nieuwsgierig? Kijk dan op: Besluit over Vaststelling van de contouren gezondheidsbeleid ‘’Gezonder 010 Gezondheidsaanpak Rotterdam 2024+’’