Fietsers op de Smitkade in IJsselmonde. Illustratief bij artikel over gezondheidstrajecten. Foto van David Rozing.

De gemeente Rotterdam, Coöperatie VGZ en lokale welzijnsaanbieders zoals SOL, Wmo Radar en Dock bieden gezondheidsbevorderende trajecten aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen zij nu vijf jaar, en met succes. Onderzoek toont aan dat Rotterdammers door de gezondheidstrajecten doen mensen weer actief mee in de samenleving, met als bijkomend voordeel een betere gezondheid: de deelnemers leven gezonder en zitten lekkerder in hun vel.

Van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt in Rotterdam verwacht dat ze meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of mantelzorg. Dit heet een Prestatie010. De werkzoekende mag zelf kiezen hoe hij dit invult. Sinds 2016 is het daarbij ook mogelijk om een gezondheidstraject te volgen. Die trajecten geven deelnemers bijvoorbeeld inzicht in gezonde voeding of leren mensen beter omgaan met stress. Of ze helpen Rotterdammers om meer te gaan bewegen. Juist mensen met een lage sociaaleconomische positie kampen vaker met gezondheidsproblematiek. Samen met VGZ willen de gemeente en welzijnsaanbieders deze Rotterdammers helpen om gezonder te worden en te blijven. Samen voorop in gezondheid en zorg.

Kleine groep, groot succes

In 2020 deden 471 deelnemers mee aan een gezondheidstraject naar keuze. Door corona bleef het aantal deelnemers enigszins achter, al hebben de welzijnsaanbieders hun programma heel snel aan kunnen passen. En al was de groep klein, het succes was groot. Deelnemers eten meer groenten en fruit en drinken minder frisdrank en sap. Het aantal deelnemers dat dagelijks een half uur beweegt neemt aanzienlijk toe en mensen voelen zich gezonder. Ook het ernstige overgewicht neemt (iets) af.

Het mentale welzijn neemt toe: in het begin van het traject voelt 67% van de deelnemers zich soms, meestal of altijd somber. Aan het einde van het traject is dit aantal gedaald tot 54%. Mensen klopten dan ook minder vaak aan bij de huisarts of de GGZ en gebruikten iets minder medicijnen. Op rookgedrag is nauwelijks verbetering gemeten.

Professionele meting en tevreden deelnemers

Onderzoeksbureau Mediad zorgde voor een goede monitoring van de trajecten. Er werden vragen gesteld over gezondheid en leefstijl, zorg- en medicijngebruik en welbevinden. Aan de respondenten is onder andere gevraagd hoeveel dagen in de week zij minstens 30 minuten achter elkaar bewegen of sporten.

Het resultaat van de gezondheidstrajecten werd op drie momenten gemeten, ook een half jaar na afloop, waardoor een duidelijk beeld is ontstaan van het effect ervan: overwegend positief. Buiten het feit dat er dus veel positieve effecten op zowel gezondheid als welzijn zijn gemeten, waardeerden de gebruikers de trajecten ook zeer. Bijna alle deelnemers (96%) zijn tevreden en driekwart bleef na het traject sporten of bewegen. De resultaten van de serie gezondheidstrajecten die op 1 juni 2022 eindigt, worden eind 2022 of begin 2023 bekendgemaakt.

Nieuwe ronde

Ruim 800 mensen kunnen vanaf 1 juni weer deelnemen aan de volgende serie gezondheidstrajecten. De programma’s worden aangeboden door lokale welzijnsaanbieders zoals SOL, Wmo Radar, Dock of Inmovement.

 

Prestatie010 is een programma van de gemeente Rotterdam. De gemeente helpt werkzoekenden die al een tijd zonder werk zitten om mee te blijven doen in de samenleving. En zichzelf te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, mantelzorg of taalles. Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/prestatie010.