Een foto van een leerlingen die bezig zijn met het telen van groenten met het binnenteeltsysteem van GrowWizzKid

Veel kinderen weten niet hoe spinazie smaakt. Laat staan dat ze weten waar het vandaan komt of hoe het wordt geteeld. Het onderwijsprogramma GrowWizzKid brengt daar verandering in door kinderen zelf groente te laten telen. ‘Het onbekende bekend maken – dat leidt tot gedragsverandering.’

Weten te weinig kinderen wat gezonde voeding is en waar het vandaan komt? ‘Ja’, zegt Ida Hendricks volmondig. En dat is ook niet zo gek, legt de 42-jarige oprichter van GrowWizzKid uit. ‘Zeker kinderen in steden komen er in hun dagelijks leven nauwelijks mee in aanraking. Ze zien geen akkers of kassen. Ook thuis horen ze er weinig over, omdat zelfs mensen van mijn generatie vaak al niet weten waar ons voedsel precies vandaan komt.’

Wankel fundament

Een slechte zaak, vindt Hendricks. ‘Gezonde voeding is een essentieel onderdeel om goed op te kunnen groeien. Via de juiste voeding krijgt ons lichaam voedingsstoffen binnen die zorgen dat we op kunnen groeien tot levenslustige en energieke mensen. Het is de basis om goed te functioneren. Maar veel kinderen hebben nauwelijks een idee over de herkomst, inhoud en het effect van voeding op het eigen lijf. Bij hen gaat het dus al mis bij het fundament.’

Binnenteeltsysteem

Daar wilde Hendricks, opgeleid als landbouwkundig ingenieur en moeder van vijf kinderen, graag iets aan doen. Daarom startte ze in 2015 GrowWizzKid: een onderwijsprogramma voor primair en voorgezet onderwijs, gericht op gedragsverandering over gezonde voeding en leefstijl. Centraal in het programma staat een binnenteeltsysteem, waarin leerlingen zelf gewassen telen. Daaraan zijn diverse lessen gekoppeld. Zo leert groep 7 tijdens het in elkaar zetten van het systeem van alles over techniek. Ook wordt ingegaan op de groei van planten, bodemsoorten, verschillende diersoorten en de manier waarop men vroeger groente verbouwde. Zo komen, naast techniek, ook vakken als biologie, aardrijkskunde en geschiedenis aan de orde.

Groente in handen is goud

GrowWizzKid is een structureel onderwijsprogramma dat past binnen de kerndoelen Natuur & Techniek van het basisonderwijs. Het structurele karakter is voor veel scholen cruciaal, weet Hendricks. ‘Meestal wordt op projectbasis aandacht besteed aan gezonde voeding. Vanwege tijdgebrek sneuvelt zo’n project dan vaak. Daarnaast kun je tijdens projecten niet diep genoeg op de materie ingaan. Nu zijn de kinderen er een heel schooljaar mee bezig. Om de zes, zeven weken kunnen ze oogsten en hebben ze tastbare groente in handen. Iets dat ze zelf met zorg gekweekt hebben. Dat is goud waard. Het onbekende bekend maken – dat leidt tot gedragsverandering.’

Wereld te winnen

Toch valt er volgens Hendricks nog een wereld te winnen in het onderwijs op het gebied van gezonde voeding. ‘Ik vind dat scholen meer macht en kracht moeten krijgen om gezonde voeding verplicht te stellen. Op het gebied van lichamelijke opvoeding zijn er regels vanuit de overheid waaraan alle scholen zich moeten houden. Voor gezonde voeding zijn die regels er niet. Daardoor zeggen scholen vaak: wij zijn niet verantwoordelijk voor wat kinderen hier eten en drinken. Als er beleid komt, zou het ook makkelijker zijn voor scholen om programma’s als GrowWizzKid te omarmen. De overheid mag best meer verantwoordelijkheid nemen.’

Unieke samenwerking

Desondanks zijn er al veel scholen die GrowWizzKid in hun lesprogramma hebben geïmplementeerd. Uniek is een samenwerking die dit schooljaar start tussen basisscholen en buitenschoolse-opvangorganisatie KindeRdam uit Rotterdam. Hendricks: ‘Pedagogisch medewerkers van KindeRdam zijn de verbindende schakel. Zij worden door ons getraind om leerkrachten als onderwijsassistenten te kunnen ondersteunen bij de lessen van GrowWizzKid. Hiermee verlagen we enerzijds de werkdruk voor leerkrachten en maken we anderzijds kinderen bewuster van de impact van gezonde voeding.’

Grotere stappen

Dergelijke samenwerkingen hoopt GrowWizzKid als nieuwe partner van Gezond010 met meer partners te starten. ‘We zien het onderwijs als een onmisbare partner om kinderen van jongs af aan gezondheidsvaardigheden aan te leren. We hebben een groot netwerk van scholen, partners in onderwijs, tuinbouwsector, gezondheid en onderzoekscentra. De ervaring leert dat je door samenwerking met overheid, onderwijs en bedrijfsleven grotere stappen kunt maken. Dat is dan ook wat we willen bereiken via Gezond010,’ besluit Hendricks.

 

GrowWizzKid is partner van Gezond010. Via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media richt GrowWizzKid zich op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken aan een maatschappelijk vraagstuk? Kijk op http://www.growwizzkid.nl/.