Portretfoto van Leonie Braskamp (Purpose)

Purpose is de nieuwste premium partner van Gezond010. Het adviesbureau in maatschappelijke innovatie werkt aan oplossingen voor een fysiek en financieel gezonde maatschappij. ‘Wij praten liever met dan over de mensen die we willen helpen.’

Purpose is al een tijd actief in Rotterdam, met een mooie rol in programma’s met diabetespatiënten in achterstandswijken en met ouderen, gericht op valpreventie. ‘Wij willen maatschappelijke impact hebben,’ zegt Leonie Braskamp van het adviesbureau. ‘Hiertoe zoeken wij altijd andere partijen om mee samen te werken. In Rotterdam gebeurt veel dat aansluit op hoe wij bijdragen aan een gezondere maatschappij. Het premium partnerschap met Gezond010 is daarom voor ons een logische vervolgstap.’

Bijzonder

Braskamp focust zich met haar collega’s van Purpose op het realiseren van oplossingen voor een fysiek en financieel gezonde maatschappij. ‘Wij zijn ontstaan in de kredietcrisis. Onze oprichter zag veel mensen met financiële problemen die uit hun huis gezet werden, omdat ze niet langer aan hun betalingsverplichting konden voldoen. Dit moet anders, dacht hij. Er is een benchmark opgezet met bijna alle bijzonder beheer-afdelingen in Nederland. Dit leverde veel inzicht op. En leidde uiteindelijk tot verbetering in hoe er door instanties met mensen in financiële nood wordt omgegaan.’

Menselijk

Sinds drie jaar richt Purpose zich niet alleen op financiële, maar ook op fysieke gezondheid. ‘Omdat we zagen dat geldzorgen vaak leiden tot gezondheidsproblemen. Oorzaken aanpakken met concepten die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep – dat is het vertrekpunt van onze werkwijze. Daarom praten wij liever met dan over de mensen die we willen helpen. Wie menselijke oplossingen wil, moet een menselijke aanpak hanteren.’

Anders denken, anders doen

Anders denken, anders doen – met deze slogan profileert Purpose zich in het maatschappelijke veld. ‘Dit zit ‘m in onze creativiteit, maar ook in onze vasthoudendheid om dingen gedaan te krijgen,’ zegt Braskamp. ‘Wij verzamelen diepgaande inzichten binnen een bepaalde doelgroep, ontwikkelen een creatief concept met diverse partijen en de doelgroep en implementeren dit. We zijn vaak de spil in consortia van meerdere publieke en private partijen. Het stakeholdermanagement dat hiervoor nodig is, hebben wij in huis.’

Beklijven

Purpose werkt aan oplossingen die zowel maatschappelijke als commerciële waarde opleveren. ‘Een concept moet uiteindelijk zichzelf kunnen bedruipen,’ zegt Braskamp. ‘Lijkt dat er tijdens ons vooronderzoek niet in te zitten, dan beginnen we er niet aan. Anders is het voorbestemd om op de grote hoop van eenmalige pilots te belanden. Aan die pilotcultuur willen wij niet meewerken. Kost namelijk veel geld en energie, zonder dat de maatschappij ermee geholpen is. Innovatieve oplossingen hebben een goede business case nodig om te beklijven.’

Kennis delen en kennis maken

Leonie Braskamp hoopt dat Purpose door het premium partnerschap van Gezond010 nog meer kan bijdragen aan de gezondheid van Rotterdammers. ‘Of het nou kinderen, jongeren, ouderen of mensen met geldzorgen zijn,’ zegt ze. ‘Het menselijke, het betrekken van de doelgroep maakt ons werk zo leuk. En met Rotterdamse organisaties die ook werken aan een gezondere stad, drinken wij graag een kop koffie. Mogelijk kunnen we samen kennis maken en kennis delen.’

 

Purpose is premium partner van Gezond010. Het adviesbureau in maatschappelijke innovatie zal zich zo via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media richten op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken aan een maatschappelijk vraagstuk? Kijk op Purpose.nl.