Twee senioren op een bankje in de zon, met een trapwiel om in beweging te blijven

Het aantal senioren groeit. En dat niet alleen, ze worden ook steeds ouder. Hoe kunnen we met elkaar vitaal, gezond en betekenisvol ouder worden? In het project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ werkten beleidsmedewerkers, professionals én senioren samen aan een preventieve aanpak.

Niet óver, maar mét senioren praten

Een belangrijke succesfactor van dit project was dat steeds de verbinding werd gelegd met de doelgroep. Er werd niet alleen over senioren gepraat, maar ook met senioren. Vanaf het begin waren de participatieorganisaties Genero en Zorgbelang Inclusief nauw betrokken om het perspectief van senioren te vertegenwoordigen. Daarnaast zaten senioren zélf in het projectteam en was er een klankbordgroep van senioren. Ook is in iedere gemeente met senioren gesproken over hoe interventies ingericht moesten worden om ze echt te laten passen bij hun behoeften.

Vijfjarig project

De afgelopen vijf jaar heeft Gemeente Rotterdam meegedaan aan het project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’. In dit project werkten verschillende gemeenten en veel partners uit de regio samen aan het versterken van het preventieve gezondheidsbeleid gericht op senioren. Het project liep in Rotterdam, Dordrecht, Papendrecht en Vlaardingen.

Geleerde lessen

In al deze gemeenten is veel energie gestoken in drie samenhangende trajecten: inzetten van erkende interventies voor senioren rondom bewegen en ontmoeten, samenwerken en samen leren binnen én tussen gemeenten, en senioren actief betrekken.

Er zijn veel projecten bedacht. En onderling is gekeken om verbindingen tussen partijen te versterken. Er is van elkaar geleerd. En er is gekeken waar nu echt behoefte aan is. De geleerde lessen en ervaringen zijn te lezen in de zogenoemde eindbundel: ‘Senioren sterker maken: geen woorden maar daden’.