Overzichtsfoto van de uitreiking bij de talentenklassen

Van vrouwen die niet kunnen fietsen tot talentvolle kinderen die lastig de stap kunnen maken naar het gymnasium. Nieuwe partner van Gezond010 Sezer bereikt Rotterdammers die voor andere partijen moeilijk bereikbaar zijn. ‘Wij staan al 23 jaar voor diversiteit.’

Inclusiviteit en diversiteit. Het zijn – naast modewoorden – belangrijke thema’s waaraan steeds meer organisaties en bedrijven invulling geven. Sezer doet dit al sinds 2000; de organisatie ontwikkelt, onderzoekt, adviseert en voert projecten uit op het vlak van diversiteit en inclusie. ‘Wij staan al 23 jaar voor diversiteit, al bestond die term toen nog niet,’ zegt Cemile Sezer, oprichter en algemeen directeur van Sezer.

Brug tussen twee eilanden

In een vorig werkend leven was Cemile actief als opbouwwerker. ‘Ik was een soort vraagbaak in de wijk en had de taak om bewonersinitiatieven te ondersteunen en stimuleren,’ legt Cemile uit. ‘Ik werkte in Rotterdam-Zuid en zag daar een kloof tussen jeugd en ouderen. Ook werden jongeren met een migratieachtergrond anders bekeken en benaderd. Mensen leefden niet met elkaar, maar naast elkaar. Als twee eilanden. Ik wilde een brug slaan tussen die eilanden. Daarom richtte ik Sezer op. Mijn overtuiging is dat diversiteit een bron van rijkdom is, die de samenleving sterker maakt. Die bron moeten we benutten. Zeker omdat in Rotterdam 51 procent van de bevolking niet-Nederlandse roots heeft. De diversiteit is dus groot. Nu moeten we zorgen dat de inclusiviteit – het gegeven dat iedereen kan meedoen in de samenleving – ook groeit.’

Toegang tot onzichtbare Rotterdammers

In ruim 23 jaar heeft Sezer Rotterdammers weten te bereiken die minder zichtbaar zijn in de samenleving. En die minder makkelijk toegang hebben tot het reguliere zorg-, welzijns- en onderwijsaanbod. ‘We stellen mensen in staat hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen,’ aldus Cemile. ‘We inspireren ze tot persoonlijke groei en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Zodat zij volop deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.’

Ambassadeurs openen deuren

Dat doet Sezer door “deuren te openen die anders gesloten blijven”. De sleutel? De ambassadeurs die de organisatie inzet. Cemile: ‘Onze ambassadeurs zijn gerespecteerde leden van een bepaalde gemeenschap, die worden gezien als rolmodel of voorbeeld. Dat kunnen jongeren of ouderen zijn; de gemene deler is dat ze een actieve rol in een wijk hebben en veel mensen kennen. Daardoor kunnen ze – vaak beter dan bijvoorbeeld de gemeente of zorg- en welzijnsorganisaties – anderen bereiken, activeren en motiveren. Het is een cliché, maar wij maken met onze persoonlijke benadering écht het verschil. We praten niet óver de doelgroep, maar mét. De ambassadeurs spelen dan ook een cruciale rol bij onze onderzoeken en het werven van deelnemers voor onze projecten.’

Leren fietsen

Een van die projecten is ‘Fiets Mee!’. Dit project ontstond uit een verkennend onderzoek naar de toegang tot mobiliteit, dat Sezer deed voor gemeentes. ‘Daaruit kwam naar voren dat veel mensen niet eens kunnen fietsen. De fiets was voor veel Rotterdammers simpelweg niet zichtbaar, laat staan toegankelijk. Dat weerhield hen ervan de fiets te (gaan) gebruiken. Het ging vooral om vrouwen met een migratieachtergrond. Met Fiets Mee! maken zij op een laagdrempelige manier kennis met de fiets en de fietscultuur. Ook leren we hen fietsen en veilig deel te nemen aan het verkeer. Zo creëren we voor alle bewoners gelijke kansen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. We hebben al ruim 1.400 dames aan een certificaat geholpen.’

Talentklassen

Ook het project ‘Talentklassen’ staat voor kansengelijkheid. Sinds 2013 ondersteunt Sezer in samenwerking met middelbare scholen en basisscholen talentontwikkeling van leerlingen uit groep 8. Talentvolle, gemotiveerde en breed geïnteresseerde leerlingen en hun ouders krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben om de schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te vervolgen. ‘Veel van deze kinderen krijgen niet altijd de kans om hun talent optimaal te benutten. Dat kan onder meer te maken hebben met armoede en een achterstand in taal en algemene ontwikkeling,’ aldus Cemile. ‘Ook onwetendheid van ouders speelt een rol. Daarom staat bij dit traject naast taal- en cultuureducatie ook ouderbetrokkenheid centraal. Want steun van ouders is cruciaal.’

Dienend aan de Rotterdammers

Er zijn nog veel meer projecten waarmee Sezer de kansenongelijkheid in de stad verkleint. Hetzelfde doet Cemile sinds 2020 met haar bedrijf Bizorg, gespecialiseerd in thuiszorg. Al die kennis en ervaring delen Cemile en haar collega’s graag binnen het netwerk van Gezond010. ‘We willen dingen brengen, maar ook zeker halen. Altijd vanuit de overtuiging dat wij als organisaties allemaal dienend zijn aan de Rotterdammers. Wat we doen, moet altijd goed zijn voor onze inwoners. Ik kijk ernaar uit om samen met de andere partners stappen te zetten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.’