Bewegen tijdens een zelfverdedigingscursus van SOL Welzijn in Huis van de Wijk Mozaïek. foto: Charlotte Bogaert.

Leefstijl speelt een prominente rol in het aanbod van SOL. De welzijnsorganisatie kreeg de afgelopen jaren honderden kwetsbare inwoners van Rotterdam-Noord in beweging. ‘Met een betere samenwerking tussen professionals kunnen we nog veel meer bereiken.’

De coronacrisis levert, naast ellende, ook mooie dingen op. Daar kunnen ze bij SOL (Samen Ondernemend Leren) over meepraten. Met de #Goedeburenbuurt-campagne werden in het voorjaar van 2020 in sneltreinvaart 150 vrijwilligers geworven die zich inzetten voor hulpbehoevende ouderen in de wijk. ‘We hadden die campagne al in 2019 gelanceerd, maar door corona kwam het in een stroomversnelling,’ vertelt bedenker Femke Hartendorp. ‘Een jaar later zitten we op 330 vrijwilligers die zijn gekoppeld aan ouderen uit de wijk. Ze houden de tuin bij, laten de hond uit, doen boodschappen, vervangen een lamp. Of ze gaan langs voor een praatje.’

Blijvende verbinding

‘Dat heeft geholpen bij het voorkomen of verminderen van mentale gezondheids-problemen van ouderen,’ vult Clyde Pinas, manager en teamleider bij SOL, aan. ‘Al moeten we nog afwachten wat de échte effecten zijn van de coronacrisis. Sommige ouderen zagen elkaar meerdere keren per week in de Huizen van de Wijk, maar dat kan momenteel niet. Dat heeft impact. Het mooie is wel dat de #Goedeburenbuurt niet iets tijdelijks is, maar iets blijvend. Die vrijwilligers zijn bovendien bijna allemaal mensen die we nog niet kenden. We zien dat er meer verbinding ontstaat tussen de mensen in deze diverse wijk. Dat is waarom wij als welzijnsorganisatie doen wat we doen. Schitterend!’

Spin in ‘t web

SOL is sinds vier jaar de welzijnsaanbieder in Rotterdam-Noord. Het aanbod van de organisatie is breed. Van Schoolmaatschappelijk werk tot hulp bij financiën en gezonde leefstijl. Van Geheugenpaleizen voor vergeetachtige en licht dementerende ouderen tot Samen Leren, een programma voor ouders die willen helpen de schoolprestaties van hun kind te verbeteren. SOL heeft dus expertise op meerdere vlakken en werkt daarbij samen met het wijknetwerk. ‘Eigenlijk doen we alles wat de kwaliteit van leven voor kwetsbare Rotterdammers verhoogt. Dat doen we vanuit de Huizen van de Wijk, waar normaal gesproken elke dag iets te doen is,’ vat Femke samen. Haar officiële functie is Spin in ’t web. ‘Ik ben de schakel tussen professionals en het aanbod in de wijk. Ik heb dagelijks contact met huisartsen, wijkverpleegkundigen, wijkteam, vrijwilligersorganisaties en paramedici over ons welzijnsaanbod en mogelijke samenwerking.’

Sociaal bewegen

SOL onderscheidt zich door het grote aantal activiteiten op het gebied van gezondheid en leefstijl. Het organiseert dertig wekelijkse beweegactiviteiten, waarmee de afgelopen jaren 200 wijkbewoners structureel in beweging kwamen. ‘Dat gaat van samen wandelen tot Zumba en boksen,’ vertelt Femke. ‘Het is voor alle niveaus en voor alle leeftijden. De mensen die meedoen, ervaren wat beweging met je kan doen. Het is fysiek goed voor je, maar we richten ons vooral ook op de sociale component. Samen koffiedrinken, andere mensen ontmoeten, elkaar motiveren. Het moet een reden worden om je huis uit te komen. Welzijn heeft zeker ook de functie van ontmoeting.’

Van werkzoekenden naar motivators

Clyde: ‘Die mensen bewogen vrijwel niet, hè! Ze kampten met allerlei andere problemen, waardoor bewegen niet het eerste was waar ze aan dachten. Die problemen bestaan deels nog steeds, maar beweging kan mensen helpen stap voor stap daaruit te komen. Wat ook mooi is: toen we begonnen met ons sportaanbod kwam een groot aantal deelnemers uit Prestatie010. Zij zaten al lange tijd thuis en moesten van de gemeente aan hun leefstijl gaan werken. Vijftien van hen zijn nu vrijwilligers die sportlessen bij ons begeleiden. Hoe tof is dat?’

Proeftuin Gezond Gewicht

Ook heeft SOL een belangrijke rol binnen de Proeftuin Gezond Gewicht in Noord. De proeftuin is bedoeld voor inwoners met overgewicht of obesitas, eventueel in combinatie met andere aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, luchtwegproblematiek of artrose. Zij kunnen begeleid worden naar de juiste ondersteuning in de wijk, zoals huisarts, leefstijlcoach of sportaanbieder. Het doel van de proeftuin is onder meer om het overgewicht (eerder) bij de oorzaak aan te pakken. De oorzaak van veel fysieke en mentale problemen ligt volgens Clyde vaak op financieel vlak. ‘Door daaraan te werken, verbetert het welzijn van de mens. Wij hebben het Checkpoint, een inloopspreekuur waar mensen met schulden terechtkunnen voor advies. Dat gaat om twaalf uur open, maar om tien uur zitten mensen al te wachten. Omdat ze anders misschien niet aan de beurt komen. Dat zegt veel.’

Menselijke maat

‘Hoe goed ieders bedoelingen ook zijn,’ vervolgt Clyde, ‘in de praktijk zien we nog te vaak dat zorgaanbieders elkaar niet goed weten te vinden en te weinig doorverwijzen. Denk aan iemand die niet geholpen wordt bij de fysio, omdat hij niet het goede zorgverzekeringspakket heeft. Diegene zou zo kunnen aansluiten bij onze laagdrempelige beweegactiviteiten, als ze daar althans naar worden verwezen. We werken hard om het aanbod beter op elkaar af te stemmen. Om met elkaar meer vanuit de mens te denken en te kijken wat er wél kan. Gelukkig is die menselijke maat steeds meer zichtbaar in ons werk en het gemeentelijke beleid. Wijkbewoners weten ons ook steeds beter uit zichzelf te vinden. We hebben ons echt geworteld in Noord.’

 

SOL Welzijn is partner van Gezond010. Via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media richt de organisatie zich op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken aan de mentale gezondheid van kwetsbare Rotterdammers? Kijk op de partnerpagina voor meer informatie en contactgegevens.