Avant sanare Domien en Rutger

Nieuwe premium partner Avant sanare heeft grote ambities. Het bedrijf wil via Gezond010 een voortrekkersrol gaan vervullen om de mentale gezondheid in Rotterdam te verbeteren. ‘Er wordt wel over gepraat, maar nog te weinig aan gedaan.’

Wie zijn talen beheerst, kan uit de bedrijfsnaam de filosofie van Avant sanare aflezen. “Avant” betekent “voor” in het Frans, terwijl “sanare” Latijn is voor “genezen”. ‘Oftewel: beter voorkomen dan genezen. Een uitspraak die Rotterdammer Erasmus al in de zestiende eeuw deed,’ zegt Domien Theuvenet, die het bedrijf in 2011 oprichtte na een 25-jarige carrière bij het Riagg. ‘Dat wij voor onze bedrijfsnaam uit twee talen hebben geput, is niet zomaar. Dat zegt dat iedereen welkom is bij ons.’

Stress-specialist

Avant sanare omschrijft zichzelf als het centrum voor blijvende gedragsverandering en mentale gezondheid. De organisatie biedt psychologische hulp aan volwassenen en pedagogische hulp aan kinderen en ouderen. De psychologen en pedagogen geven op scholen en in de wijken cursussen, trainingen en voorlichting over allerlei thema’s. Theuvenet: ‘Op scholen leren we kinderen omgaan met bijvoorbeeld faalangst, maar ook hoe ze vrienden kunnen maken of voor zichzelf kunnen opkomen. Bij volwassenen gaat het om zaken als depressies, slaapproblemen en stress. In stress en burn-out zijn wij al jarenlang gespecialiseerd. Wij voorkomen dat mensen door stress depressief worden of andere psychische, lichamelijke klachten of sociaal-maatschappelijke problemen krijgen.’

Symptomen signaleren

Om stressklachten in de samenleving zoveel mogelijk te voorkomen, werkt Avant sanare samen met maatschappelijke- en zorginstellingen. ‘Wij werken ook voor veel bedrijven,’ vertelt Rutger van der Windt, die als trainer/coach veel met werknemers met stress of een burn-out in aanraking komt. ‘Zo trainen we bijvoorbeeld leidinggevenden in het herkennen van de symptomen van stress, zodat ze kunnen voorkomen dat een werknemer langdurig thuis komt te zitten.’ Maar het gaat verder dan alleen signaleren. ‘Je moet het ook bespreekbaar durven maken en kritisch durven kijken naar de omstandigheden, die de klachten mogelijk versterken.’

Kennis beter bundelen

Als premium partner van Gezond010 is Avant sanare de voortrekker van het promoten van het belang van mentale gezondheid. Dat doet het onder meer door de satelliet Mentaal Gezond op te richten. ‘Binnen die satelliet willen we echt in de volle breedte gaan samenwerken,’ vertelt Van der Windt. ‘Met zorginstellingen, maar ook met gemeentelijke instellingen én commerciële bedrijven, die we als belangrijke partner zien. Op het gebied van preventie van psychische problemen valt nog heel veel te winnen. Er kan veel beter samengewerkt worden, zodat de kennis goed aankomt bij de mensen die het nodig hebben.’

Verandering

Avant sanare ‘Er wordt wel gepraat over mentale gezondheid, maar er wordt nog te weinig aan gedaan,’ stelt Theuvenet. ‘Daar willen wij verandering in brengen, want vergeleken met andere steden is het in Rotterdam niet goed gesteld met de mentale gezondheid. Met name in de wijken met een lagere sociale score valt veel te verbeteren. Naast financiële of relationele problemen, hebben de bewoners vaak ook klachten als depressie, angst en stress. In onze training “Met Kennis van Zaken” leren wij zorgverleners en vrijwilligers hoe zij psychische klachten kunnen herkennen en voorkomen dat ze erger worden. Als samenleving moeten we stressklachten eerder signaleren en elkaar helpen.’

Avant sanare is premium partner van Gezond010. Via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media zal het bedrijf zich richten op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken aan een maatschappelijk vraagstuk, bijvoorbeeld via de satelliet Mentaal Gezond? Kijk op avantsanare.nl.

Avant sanare Jeugdteam