Wat is de invloed van voeding op langzaam groeiende prostaatkanker? Op die vraag hopen onderzoekers van het Erasmus MC een antwoord te krijgen in het onderzoek Prostaatkanker en Voeding, dat momenteel in volle gang is. Chris Bangma, hoofd van de afdeling urologie van het Erasmus MC, is enthousiast.

Het onderzoek Prostaatkanker en Voeding is aangezwengeld door patiënten-vereniging Patiënt & Voeding, dat de ambitie heeft voeding belangrijker te maken in de gezondheidszorg. Het platform hoopt aan te tonen dat prostaatkanker-patiënten baat kunnen hebben bij een gericht, ontstekingsremmend voedingspatroon. Het onderzoek is tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking tussen patiënten, groentetelers, financiers en urologen. Momenteel wordt de eerste groep van zo’n 80 prostaatkankerpatiënten onderzocht. In totaal moeten er 250 patiënten deelnemen om het onderzoek voldoende wetenschappelijk te kunnen onderbouwen.

‘Relevant onderzoek’

Hoofdonderzoeker is prof. dr. Chris Bangma, hoofd van de afdeling urologie van het Erasmus MC. ‘Het geeft een geweldige kick om met zoveel verschillende partijen uit de maatschappij hieraan te werken,’ zegt hij. ‘We móeten ook samenwerken, want je hebt veel verschillende expertises nodig. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe een onderzoek zou moeten gaan, wat mij betreft. Daarnaast is het heel relevant onderzoek, want prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen boven de 50 jaar. Het zou heel mooi zijn als we op termijn de groei van prostaatkanker kunnen remmen doordat patiënten hun leefstijl aanpassen, in plaats van door de ziekte actief te bestrijden.’

Chris Bangma bijsnede
Drie groepen

Eerst moet worden aangetoond of gezonde voeding daadwerkelijk een positief effect kan hebben op het verloop van prostaatkanker. Daarvoor worden patiënten met een vorm van prostaatkanker met weinig risico op uitgroei een half jaar gemonitord. Zij worden verdeeld in drie groepen. De eerste groep is een controlegroep die de Schijf van Vijf volgt. De tweede groep kookt volgens het prostaatkankervoedingspatroon en koopt zelf deze benodigdheden. De derde groep volgt hetzelfde voedingspatroon, maar krijgt groente en fruit van de telers die zijn aangesloten bij Vers+. Deze groente- en fruitsoorten zijn verrijkt met belangrijke stoffen, zoals lypoceen. De tweede en derde groep ontvangen bovendien coaching bij het hanteren van het prostaatkankervoedingspatroon. Via een vingerprik wordt uiteindelijk getoetst of deze stoffen daadwerkelijk in het bloed terug te vinden zijn.

Motiverende resultaten

Prof. dr. Bangma: ‘We kunnen hiermee niet direct aantonen dat voeding prostaatkanker vertraagt. Daarvoor zouden we patiënten tientallen jaren moeten volgen, omdat prostaatkanker heel langzaam groeit. Maar als we bij ons onderzoek zien dat belangrijke bloedwaarden veranderen, zouden we wél de bloedproef kunnen gaan gebruiken als controlemiddel. Dat kan motiverend werken voor mensen, doordat ze zien dat een verandering in levensstijl helpt. Een dergelijke uitkomst kan ook voedselaanbieders motiveren om meer gezonde voeding in de schappen op te nemen.’

Volgende stap

‘Daarnaast hopen we met dit onderzoek meer aandacht te krijgen voor de relatie tussen voeding en kanker,’ vervolgt de onderzoeker. ‘We delen de vorderingen en resultaten met collega’s uit het buitenland, onder meer in Canada en de Verenigde Staten, die hier ook onderzoek naar doen. Dat helpt, maar een mooie volgende stap zou zijn als we de moleculaire veranderingen van de kankergezwellen zouden kunnen onderzoeken. Daar is geld voor nodig.’

Voordat het zover is, zal eerst het huidige onderzoek moeten worden afgerond. ‘De verwachting is dat de tweede groep patiënten medio 2020 van start gaat. Hopelijk kunnen we snel daarna de resultaten presenteren,’ aldus Bangma.

 

Dit artikel is een vervolg op een eerder interview met Gaston Remmers, de oprichter van Patiënt & Voeding en een van de drijvende krachten achter het onderzoek Prostaatkanker en Voeding van het Erasmus MC. Platform Patiënt & Voeding en het Erasmus MC zoeken nog prostaatkankerpatiënten die willen deelnemen aan het onderzoek Prostaatkanker en Voeding. Meer weten of direct aanmelden? Kijk op Patientenvoeding.nl.