Dewi IJsselstein van Franciscus Gasthuis & Vlietland

De coronacrisis zorgt voor hoge druk op de medewerkers van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Maar een grote saamhorigheid, focus op vitaliteit en vooral mentale support maken dat het personeel dag en nacht klaar kan staan voor de vele patiënten.

Het is een vreemd beeld in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Op kritische afdelingen worden alle zeilen bijgezet om coronapatiënten de beste zorg te bieden, waar andere afdelingen juist zo goed als zijn stilgevallen. ‘Dat stilvallen maakt ook weer onrustig, want iedereen wil helpen,’ zegt Dewi IJsselstein, teammanager arbozorg van het ziekenhuis. ‘En er wórdt onderling ook veel geholpen. Mensen springen bij in de coronazorg, waardoor we daar voldoende bezetting hebben. De druk is vooral mentaal – coronazorg is emotioneel zwaar.’

Coronazorg

IJsselstein ziet hoe de zorg voor coronapatiënten een wissel trekt op het medisch personeel. Beschermingsmaatregelen maken menselijk contact met patiënten en hun dierbaren moeilijker. Terwijl de vaak heftige klachten, angsten en onzekerheden hier juist wel om vragen. ‘Voor collega’s die bijspringen in de coronazorg en geen ervaring hebben met of een patiënt het wel of niet redt is dit extra zwaar,’ zegt Dewi. ‘Ze worden opeens geconfronteerd met verlies, het verdriet van familieleden. Dat doet veel met ze.’

Support

Het Franciscus biedt haar medewerkers veel mentale support. Een team van psychologen, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers sluit onder noemer ‘mentaal fit en vitaal’ aan bij overdrachten van diensten, houdt inloopspreekuren en is bereikbaar via een speciaal ingestelde support phone. ‘En daar wordt veel gebruik van gemaakt,’ zegt Dewi. ‘Ze bieden een luisterend oor, zodat mensen stoom kunnen afblazen. En waar nodig wordt doorverwezen, bijvoorbeeld naar de bedrijfsarts of een team dat is gespecialiseerd in hulp bij verwerking van een schokkende of traumatische gebeurtenis.’

Spirit

Het zorgpersoneel zoekt en vindt ook steun bij elkaar. Individueel in een maatjesprogramma en op teamniveau via intervisie met een ervaren coach. ‘Voor medisch specialisten en arts-assistenten hebben we ondersteuning georganiseerd van specialisten en assistenten die het momenteel iets rustiger hebben, maar hun collega’s in de coronazorg wél begrijpen,’ zegt Dewi. ‘De saamhorigheid is ontzettend groot. Overal in de ziekenhuizen proef je de spirit dat we deze crisis samen het hoofd gaan bieden. Hoe heftig en emotioneel het soms ook is.’

Fit@Franciscus

Met het vitaliteitsprogramma Fit@Franciscus wordt al een aantal jaren gewerkt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De coronacrisis bracht de bewustwording hierover in een stroomversnelling. ‘Opeens is iedereen ervan doordrongen hoe belangrijk dit is, en dat het ook om actie vraagt,’ zegt Dewi. ‘Leidinggevenden hebben zich er volledig achter geschaard. De mentale support, powernap stations – binnen enkele dagen stond alles als een huis, met hulp vanuit alle lagen van het ziekenhuis.’

Corona-app

Voor de communicatie met de medewerkers die vol in de hectiek zitten werd binnen enkele dagen een corona-app ontwikkeld. Eenvoudig te downloaden en eenvoudig in gebruik. Met de laatste protocollen en tips en inspiratie over Food, Move en Mind, de drie pijlers van Fit@Franciscus. ‘Collega’s die nu vol in een zorgmodus zitten, nemen niet de tijd voor intranet,’ zegt Dewi. ‘Via de app bereiken we ze alsnog. Er wordt volop gebruik van gemaakt, en dan vooral het vitaliteitsgedeelte. Iedereen beseft dat goed voor jezelf en elkaar zorgen essentieel is. Dat besef gaat niet meer weg, ook niet als de situatie in onze ziekenhuizen straks weer normaliseert.’

 

Dit artikel is onderdeel van een reeks over het coronavirus. Franciscus Gasthuis & Vlietland staat voor top zorg, dicht bij huis. De ziekenhuisgroep biedt (klinische) zorg in Rotterdam, Schiedam, Hoogvliet, Maassluis en Berkel en Rodenrijs. Eerder schreven wij dit artikel over vitaliteit binnen de ziekenhuisgroep. Meer weten? Kijk op Franciscus.nl/werkenbijfranciscus.