Feestelijke opening Mantelfoon

Rotterdamse mantelzorgers kunnen sinds 1 mei voor een luisterend oor, advies en ondersteuning op maat terecht bij Mantelfoon: een telefonische dienst die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is. Wethouder Grauss (o.a. Informele zorg) opende op 7 mei Mantelfoon op feestelijke wijze.

Rotterdam heeft zo’n 85.000 mantelzorgers. Vaak zijn dit de kinderen of partners van de mensen die zij verzorgen, maar er zijn ook jonge mantelzorgers die zorgen voor hun chronisch zieke ouders, broer of zus. Mantelzorgers zorgen met veel liefde voor hun naaste. Soms valt deze zorg zwaar en voelt de mantelzorger zich overbelast. Niet alle mantelzorgers weten dat zij hulp kunnen krijgen en vaak trekken zij te laat aan de bel. Bij Mantelfoon vinden zij een luisterend oor door een medewerker met een zorgachtergrond en geeft een mantelzorgcoach hulp en advies bij de zorg voor hun naaste. Zo houdt de mantelzorger meer tijd over voor zichzelf en krijgt meer rust.

Wens van de stad

De Mantelfoon komt voort uit gesprekken met mensen en organisaties in de stad over de verbetering van de ondersteuning voor vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers. Wethouder Grauss van Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg: “Een veel gehoorde wens tijdens dit traject was een mantelzorg-steunpunt waar individuele mantelzorgers hun hart kunnen luchten en persoonlijk advies kunnen krijgen. Met de Mantelfoon geven wij gehoor aan deze wens. Heel belangrijk want mantelzorgers zijn met de zorg voor hun naasten onmisbaar voor deze stad.”

Zwaarder belast door coronacrisis

Door de coronacrisis hebben veel mantelzorgers het zwaarder gekregen. Zij kunnen niet meer bij hun geliefden op bezoek in het verpleeghuis. Ook zijn dagbestedings-locaties vaak gesloten waardoor mantelzorgers die in huis wonen bij de persoon die zij verzorgen minder ontspanning hebben, de zorg zwaarder vinden en zich eenzaam voelen. Andere mantelzorgers durven niet meer bij hun ouders op bezoek te komen om hen te helpen, uit angst hen te besmetten. Mantelfoon luistert naar deze mensen en helpt hen bij het vinden van een passende oplossing. Ook op het gebied van financiën, wonen of andere praktische zaken.

Luisterend oor en mantelzorgcoach

Als een mantelzorger met Mantelfoon belt, dan kan hij/zij eerst zijn/haar verhaal kwijt bij een medewerker met een zorgachtergond. Vervolgens koppelt deze de mantelzorger zo nodig aan een ervaren mantelzorgcoach, die de mantelzorger begeleidt bij het vinden van de juiste ondersteuning bij zijn/haar mantelzorgtaken, bijvoorbeeld via de welzijnspartij in de buurt. Dat kan in de vorm van dagbesteding of huishoudelijke hulp, of een respijtvoorziening waar mensen even kunnen verblijven zodat hun mantelzorger even tot rust kan komen, zoals logeerhuis De Buren. Naast het bieden van directe, praktische hulp bouwt Mantelfoon aan een netwerk van ondersteuning in de stad. Zodat mantelzorgers makkelijker in contact komen met de juiste organisatie in de buurt die hen kan helpen.

Samenwerking ZorgCentrale en wmo radar

De uitvoering van het initiatief ligt bij De ZorgCentrale en wmo radar, beide onderdeel van Incluzio. De ZorgCentrale is een professionele dienstverlener van alarmering, monitoring en bereikbaarheidsdiensten ten behoeve van de hulpbehoevende mens. Wmo radar werkt dagelijks aan de nieuwe samenleving; een samenleving waarin we klaarstaan voor elkaar. Door bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdamse wijken aan elkaar te verbinden, wordt er een betere omgeving gecreëerd waarin iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is.

De Mantelfoon is bereikbaar via het nummer 0800-7773333. Het is een initiatief van de gemeente Rotterdam. Kijk voor meer informatie op de website van Mantelfoon. Wilt u meer weten over mantelzorg? Kijk dan op www.rotterdam.nl/mantelzorg.