Wethouder Sven de Langen heeft donderdag 21 juni tijdens het netwerkontbijt Zorginnovatie een doorbraaksubsidie eHealth gelanceerd. De regeling moet zorgen voor een extra impuls voor het gebruik van technologische toepassingen, met name om oudere Rotterdammers vitaal te laten zijn en blijven.

De Rotterdamse wethouder van Onderwijs, Jeugd en Zorg presenteerde de regeling tijdens het netwerkontbijt voor Rotterdamse zorgprofessionals, in de Life Sciences & Health Hub in de Rotterdam Science Tower. Tot 1 september 2018 kunnen voorstellen ingediend worden om in aanmerking te komen voor de subsidie. In totaal is een bedrag van € 100.000 beschikbaar.

Gebruik van bestaande technologieën

De subsidie “Doorbraak eHealth” moet het gebruik van technologische toepassingen die oudere Rotterdammers helpen om vitaal te zijn en te blijven stimuleren. Gebruik dat aansluit op hun behoeften, van langer zelfstandig thuis wonen tot het ontvangen van zorg en ondersteuning. De focus ligt op toename van het gebruik van bestaande innovaties door de ouderen zelf of hun mantelzorgers of andere zorgverleners. Het budget is dus niet gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Iedereen mag een voorstel bedenken, mits het door één van de samenwerkende Rotterdamse aanbieders van zorg en/of welzijn wordt ingediend. Ten behoeve van de continuïteit dienen de betrokken partijen na het stoppen van de gemeentelijke financiering zelf te zorgen dat de toepassing blijft bestaan en/of gefinancierd wordt.

Meer weten over deze subsidie en de voorwaarden? Kijk op https://concern.ir.rotterdam.nl/subsidies/#/organisatie/volksgezondheid.

Foto: Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie 2018 – Life Sciences & Health 010