Een kind achter een computer, illustratief voor artikel over digitale toepassing van het RID.

23 partijen hebben vanuit de subsidieregeling DigiDeal010 een bedrag ontvangen om een eHealth-toepassing te ontwikkelen voor Rotterdammers. Zij zijn in april 2021 gestart met hun projecten. De komende periode lichten we drie initiatieven uit. In deel 1: de Digitale Dyslexiebehandelaar van RID Taal Rekenen.

RID wil CODE, een bestaande eHealth-oplossing, breder gaan inzetten. CODE wordt nu alleen nog gebruikt onder leiding van behandelaren. Het doel is om een variant te maken, de ‘Digitale Dyslexiebehandelaar’ die ook geschikt is voor zelfstandig gebruik op school of thuis. Met deze eHealth-oplossing kunnen alle 2.500 cliënten die via RID dyslexiezorg ontvangen geholpen worden. Daartoe behoren ook veel kinderen uit de regio Rotterdam. Het RID werkt intensief samen met een groot aantal basisscholen. Sebastián Aravena, Directeur inhoud en ontwikkeling bij het RID Taal Rekenen, licht toe.

Vanuit welke behoefte is jullie oplossing ontstaan?

Sebastián: ‘Het is een combinatie van twee factoren. Enerzijds zijn ook in de dyslexiezorg de middelen de laatste jaren onder druk komen te staan. Anderzijds is dyslexiezorg niet per definitie efficiënt. Wezenlijke veranderingen in het brein realiseren – dat moet bij onze zorg – is een langdurig traject. Op basis van beide inzichten zijn we gaan onderzoeken hoe we innovatiever konden gaan werken. Met een eHealth-oplossing kan de rol van de behandelaar tijdens de laatste fase van de behandeling vrijwel volledig worden uitgefaseerd.’

Hoe maakt jullie plan de zorg/ondersteuning doelmatiger en beter?

‘Normaal gesproken loopt een traject bij een behandelaar op een bepaald moment ten einde. De behandeling duurt gemiddeld een week of 45. Door de Digitale Dyslexiebehandelaar toe te passen, kan de cliënt zo lang blijven oefenen als nodig is. We reserveren dan bovendien wat geld om de zorg te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat er aan het begin van het traject nog ruimte zit om betere randvoorwaarden te creëren. Als we dan zorgen dat het kind nog meer gemotiveerd en ontspannen is, plukken we daar de rest van de behandeling de vruchten van. We zetten de fysieke behandelaar in totaal minder in, maar wel beter. Waardoor de totale zorg verbetert.’

Hoe gaan jullie je eHealth-oplossing de komende periode concreet verder ontwikkelen?

Onze softwareontwikkelaar ontwikkelt momenteel een module waarin cliënten zelfstandig kunnen werken. De rol van de behandelaar wordt gesimuleerd door gebruik te maken van artificiële intelligentie en adaptiviteit. Dat betekent onder meer dat automatisch instructies worden gegeven als het systeem merkt dat de cliënt ergens vastloopt. Dat zijn dezelfde instructies als een behandelaar zou geven. Daarnaast breiden we de Digitale Dyslexiebehandelaar uit met ondersteunings- en digitale trainingsmodules voor ouders en voor onderwijsprofessionals. Voor de implementatie leiden wij onze 200 dyslexiebehandelaren op om de cliënt, ouders en onderwijsprofessionals in het gebruik te ondersteunen.’

Welke uitdagingen verwachten jullie bij de uitvoering van jullie plan?

‘We hebben twee uitdagingen. De eerste is om de software zó aan te passen dat het kind altijd het aanbod krijgt wat hij of zij nodig heeft. Daar hebben we ook onderzoek aan gekoppeld, om te kijken wat werkt en wat niet. Doordat we de afgelopen jaren al veel met eHealth-toepassingen hebben gewerkt, hebben we inmiddels de nodige kennis over adaptiviteit. De tweede uitdaging is de motivatie van het kind. Kunnen we het systeem zo inrichten dat de Digitale Dyslexiebehandelaar even goed motiveert als de fysieke behandelaar? Om dat te realiseren, wordt een dashboard gebouwd waarin cliënten hun vordering kunnen zien. Het is belangrijk dat dit visueel aantrekkelijk is. Ook werkt het systeem met beloningen en aanmoedigingen. Hierin moeten we ook de ouders en scholen mee krijgen.’

Hoe ziet jullie zorg/ondersteuning er over een jaar uit als jullie plan succesvol ten uitvoer is gebracht?

‘Ik ga ervan uit dat de Digitale Dyslexiebehandelaar dan op al onze locaties in Rotterdam geïmplementeerd is. En dat alle kinderen die bij ons zorg krijgen de tool gebruiken. We zijn bovendien niet afhankelijk van vervolgsubsidie. Als we dit nu goed neerzetten, kunnen we hier nog lang mee werken. Dat is prettig voor bestaande cliënten, die zo langer zorg kunnen krijgen dan normaal gesproken. En het is prettig voor nieuwe cliënten, die vanaf het begin van hun behandeltraject beter worden geholpen.’

 

Dit artikel is deel 1 van een reeks over de DigiDeal010. Daarin lichten we een aantal initiatieven uit. Een overzicht van alle 23 initiatieven die subsidie hebben ontvangen vanuit de Digideal010, vind je in dit artikel, dat eerder werd gepubliceerd op Gezond010. Meer weten over eHealth in Rotterdam? Kijk op www.rotterdam.nl/ehealth.