Werkgevers die werk willen maken van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers kunnen voor financiële ondersteuning hierbij aankloppen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Tijdens de aanvraagperiode van 25 tot en met 29 juni is er in totaal € 15 miljoen beschikbaar.

De subsidie is bedoeld om werkgevers in de gelegenheid te stellen om advies over of ondersteuning bij duurzame inzetbaarheid in te huren. Het betreft hier cofinanciering (50% werkgever, 50% ESF), waarbij per bedrijf of instelling het maximale subsidiebedrag € 12.500 bedraagt.

De subsidie Duurzame Inzetbaarheid kent vier doelen:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar het ondernemerschap.
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibele arbeidstijdenmanagement.

Meer weten of subsidie aanvragen? Ga naar Uitvoeringvanbeleidszw.nl/duurzame-inzetbaarheid of Mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.