Wat zijn de gevolgen van schuldenproblematiek en taalachterstand voor het werk en mogelijkheden voor ondersteuning, zowel voor werkgevers als werknemers? Over die vraag buigen deelnemers van de kennissessie van het Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie zich op 4 maart.

Programma

Tijdens de kennissessie zullen diverse sprekers over dit onderwerp hun kennis en ervaring delen en graag met de deelnemers in gesprek gaan.

Schuldenproblematiek:

  • Wieke van der Haterd, afdelingsmanager Expertiseteam Financiën van de Gemeente Rotterdam
  • Fara Kambiz, projectleider Stress Sensitieve Dienstverlening bij de Gemeente Rotterdam.

Meer dan 25.000 Rotterdammers hebben zeer problematische schulden. Daarbovenop komen minstens evenveel Rotterdammers met betalingsachterstanden en moeite om rond te komen. Langdurige (financiële) stress zorgt ervoor dat je hersenen in de overlevingsstand gaan, dit heeft gevolgen voor de keuzes die je maakt. Als werkgever merk je dat bijvoorbeeld door een hoger ziekteverzuim, mindere werkprestaties, te laat komen, concentratieverlies etc. Daarnaast kost het verwerken van loonbeslagen uiteraard ook veel tijd. Wat doet de Gemeente Rotterdam aan ondersteuning van deze Rotterdammers? Hoe kunnen we elkaar vinden in de hulp aan die werknemers? Wat kan je als werkgever doen? Graag spreken zij hier in de kennissessie over door.

Taalachterstanden:

  • Sylvia van Luijk, beleidsadviseur gemeente Rotterdam, laat jullie kennismaken met de rol die taal(achterstand) in een bedrijf/organisatie kan spelen. Wat zijn de cijfers? Over wie hebben wij het? Wat kan het effect zijn voor mijn bedrijf/organisatie? Wat levert het op als ik er iets aan doe? En hoe kan ik er iets aan doen?
  • Laura van der Baan, directeur van Alsare, legt in haar presentatie uit hoe Nederlands spreken, begrijpen, lezen en schrijven een belangrijk onderdeel is van het continu ontwikkelen van talenten en kwaliteiten van mensen en organisaties. Alsare biedt de cursus Rotterdam aan de Slag! aan, waarmee bedrijven en organisaties hun werknemers een cursus Nederlands op de werkvloer kunnen aanbieden. Zij vertelt ook over de ervaringen hiermee bij enkele bedrijven, zoals Albert Heijn Home Shop Center en de Politie Rotterdam.
  • Jeanette Kruger, projectleider NLeducatie: Werken zonder taal? Onmogelijk! Jeanette Kruger bespreekt hoe taal effect heeft op communicatie, veilige werkplekken, ziekteverzuim, productiviteit, zelfredzaamheid, kwaliteit en zelfs medewerkerstevredenheid. Als projectleider bij taalaanbieder NLeducatie weet zij hoe ver taalbeheersing de ervaring van medewerkers beïnvloedt en zal dit met jullie delen.

Doelgroep kennissessies

De kennissessie is bedoeld voor ondernemers, werkgevers, vertegenwoordigers van opleidingen en overheid en hun introducees uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de kennissessie. Deze uitnodiging kan binnen het eigen netwerk gedeeld worden.

Praktisch

Aanmelden voor deze kennissessie kan eenvoudig via de volgende link.

Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI)

Het platform is op 23 september 2020 gelanceerd, als onderdeel van het Leerwerkakkoord. Aanleiding: de wens om de kwaliteit en de weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking te bevorderen. Met het Platform Kennisdeling zoeken we naar de beste aansluiting tussen mensen en organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit door focus op leven lang (skills) ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

Een ander evenement bijwonen?

Evenementen die interessant (kunnen) zijn voor de partners van Gezond010, delen wij regelmatig via onze eigen Evenementen-pagina.