In de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid nodigt Missie Mentaal jou uit voor het landelijk congres over Mentale Gezondheid. Op donderdag 6 juni ben je welkom bij Radio Kootwijk in Apeldoorn. Het thema van de dag is ‘Stap een keer in mijn schoenen’. Of die van een ander.
Want als we elkaar beter begrijpen, maken we mentale gezondheid meer bespreekbaar.

Doel is om elkaar te ontmoeten, mensen en organisaties te verbinden en samenwerking te stimuleren op weg naar een mentaal gezond en veerkrachtig Nederland. Bekijk het programma.

Voor wie
Het congres is er voor landelijke, regionale en lokale organisaties, netwerken, samenwerkingsverbanden, initiatieven, mensen met ervaringskennis en alle professionals die zich inzetten om de mentale gezondheid in Nederland te verbeteren in praktijk, beleid of kennis.

Ben je er ook bij?
Geïnteresseerd? Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. We verwachten dat je de hele dag aanwezig bent en rekenen, na aanmelding, op je komst. We willen liever geen lege stoelen of voedsel verspillen. Er is plek voor maximaal 400 deelnemers. Het programma is van 10.00 tot 16.30 uur.

Missie Mentaal
Met ondersteuning van het ministerie van VWS zet Alles is Gezondheid zich in om mentale gezondheid in Nederland te verbeteren. Onder de noemer Missie Mentaal gaan we de beweging duiden, aanjagen en verder versterken. Dit doen we door actieve organisaties, mensen en initiatieven samen te brengen, inzichten en (praktijk)voorbeelden te delen en activiteiten te organiseren.

Meer weten
Meer weten of meedoen met Missie Mentaal? Suggesties voor de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid? Laat het weten aan projectleider Ferry Nagel via  fn@kl.nl of mail naar info@missiementaal.com