Kralingse Plas met Rotterdam op de achtergrond. Op een stijger zie je een joggende man, vrouw met kinderwagen.

Sinds de ondertekening van een aantal landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), is er veel in beweging rond gezondheid en zorg. Dat is nodig want de uitdagingen zijn groot. GALA was de aanleiding om het preventief gezondheidsbeleid verder aan te scherpen en te harmoniseren met GALA. Om een volgende stap te kunnen zetten richting een gezonde generatie gaan we verder bouwen aan een domeinoverstijgende en langjarige aanpak van gezondheid. Met als doel meer samenhang en verbinding tussen de programma’s sport en bewegen, sociale basis en gezondheidsaanpakken.

Op 1 juni willen we samen stilstaan bij een aantal vragen over de toekomstige aanpak:

  • Hoe zorgen we over de domeinen heen voor een goed fundament voor gezondheid (health for all policies)?
  • Hoe kunnen we de impact van onze inzet vergroten?
  • Wat is nodig om gezondheidsachterstanden verder terug te dringen in de stad?
  • Hoe maken we de resultaten van preventie zichtbaar?
  • Is ongelijk investeren nodig, voor gelijke gezondheidskansen?

We hebben sprekers, praktijk- en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om ons te inspireren. Je bent van harte uitgenodigd om vanuit een brede blik met ons mee te denken.

Programma

12.30 – 13.00 uur     Inloop

13.00 – 13.05 uur     Welkom

13.05 – 13.30 uur     Vraaggesprek

Dagvoorzitter in gesprek met wethouder Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie Faouzi Achbar en directeur Publieke Gezondheid & Welzijn Yvonne van Duijnhoven

13.30 – 14.00 uur     Lezing

Keynote speaker Prof. dr. E.A.P. Steegers, hoofd afdeling Verloskunde en Gynaecologie: ‘Een stevige start: je postcode is belangrijker dan je genetische code’.                                

                                      Pauze

14.15 – 14.45 uur       ‘GGD Preventiedokters’

Over een outreachende en fijnmazige aanpak in buurten.

14.45 – 15.15 uur        Panelgesprek ervaringsdeskundigen

Pauze

15.30 – 16.30 uur       Gesprekstafels

16.30 – 16.45 uur       Plenaire terugkoppeling

16.45 – 17.30 uur        Napraten

Praktisch

  • Locatie: De Kuip, Olympiagebouw, van Zandvlietzaal
  • Adres: Van Zandvlietplein 1
  • 3077 AA Rotterdam
  • Datum: donderdag 1 juni
  • Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Aanmelden

Aanmelden kan uiterlijk donderdag 25 mei via Gezond010MO@rotterdam.nl. Vermeld hierbij je volledige naam, organisatienaam, of je bij het napraten bent én of je eventuele allergieën hebt.

Een ander evenement bijwonen?

Evenementen die interessant (kunnen) zijn voor de partners van Gezond010, delen wij regelmatig via onze eigen evenementenpagina.