Werknemers bezig met een oefening.

Een bedrijf met vitale medewerkers is productiever en heeft minder te kampen met mensen die ziek thuis zitten. Dat is zeker in deze tijd van personeelstekorten een groot goed. Maar hoe zorg je als werkgever dat je werknemers blij en gezond zijn? Erik Steenbakkers van HollandFit, nieuwe partner van Gezond10, houdt zich dagelijks bezig met vitaliteit op de werkvloer en licht graag een tip van de sluier op.

‘Ons zorgsysteem is volgens mij zo kostbaar omdat we pas ingrijpen als de problemen er al zijn.’ Aan het woord is Erik Steenbakkers, algemeen directeur van HollandFit. Het bedrijf helpt sinds 2005 organisaties met inzicht, borging en activatie op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. ‘We helpen organisaties om hun medewerkers structureel gezonder te maken. Dat doen we altijd op maat, want er is geen model dat bij elk bedrijf past.’

Mentale druk

‘Zitten is het nieuwe roken’ is een veelgehoorde uitspraak. Is dat waar HollandFit vooral op stuurt? Erik: ‘Zitten is zeker een aandachtspunt. Wie een uur zit, zou eigenlijk een half uur moeten bewegen om dat te compenseren. Beter is het om elk half uur even vijf minuten te bewegen. Door koffie te halen of even naar een collega te lopen. Maar op dit moment is mentale druk eigenlijk het meest voorkomende probleem. Dat komt omdat veel organisaties op productiviteit sturen en dat levert veel stress op. In onze aanpak sturen we daarom niet op resultaat maar op de inspanning. We geloven dat als iemand echt zijn best doet om te veranderen, de impact vanzelf komt. We zien ook dat organisaties die dat snappen het meeste resultaat boeken met onze aanpak.’

Bedrijfscultuur aanpassen

Het is dus van belang dat organisaties zelf meebewegen met gezond gedrag. Organisatieadviesbureau McKinsey deed onderzoek naar preventie van burn-outs. Daaruit blijkt dat als een bedrijf veranderingen alleen individueel wil bewerkstelligen, dit minder succesvol is dan bedrijven die de bedrijfscultuur er ook op aanpassen. Erik beaamt dat: ‘Organisaties vinden het lastig om leidinggevenden te trainen op vitaliteit, vakmanschap en veranderingsvermogen. Ook zij zijn meestal gericht op het verkrijgen van een zo hoog mogelijke productiviteit van werknemers en hebben weinig tijd voor andere zaken. Maar juist zij kunnen werknemers het goede voorbeeld geven én het gevoel dat het veilig is om te veranderen. Als zij eerlijk zijn over hun gezondheid, laten ze medewerkers zien dat ze ook gewoon mensen zijn.’ HollandFit helpt daarom ook bij het analyseren en inrichten van een passende bedrijfscultuur.

Bewustwording

En dan die werknemers. Eerst helpt HollandFit hen om de eigen gezondheid en behoeften in kaart te brengen. Erik legt uit: ‘Het begint allemaal met de bewustwording van de eigen gezondheid. We doen scans die ons inzicht geven in leefstijl en ambities. Daarna is het belangrijk om medewerkers te helpen aan de benodigde kennis en vaardigheden. En uiteindelijk dat ze nieuwe gewoontes ontwikkelen. Vaak zijn dat kleine stappen. Die zijn beter in het dagelijks systeem in te voeren en op lange termijn ook beter vol te houden. Overigens gebeurt het altijd op vrijwillige basis, dat is een voorwaarde.’

Resultaat

De aanpak van HollandFit boekt resultaat. De organisatie onderzoekt de resultaten van hun inzet elk jaar in samenwerking met een wetenschappelijke partner. Daaruit blijkt dat in het eerste jaar 60% van de deelnemers zich bewuster is van het belang van gezond gedrag. De helft van de medewerkers is ook daadwerkelijk gezonder gaan leven. En 10% heeft structureel slechte gewoontes aangepast. Na twee jaar begeleiding is 86% zich bewuster van gezond gedrag, leeft 56% gezonder en heeft 15% gewoontes structureel aangepast. Erik is gepast trots. ‘Door corona was er even iets minder aandacht voor vitaliteit binnen organisaties, maar we zien nu dat dit weer toeneemt. Werknemers hebben dankzij corona bovendien zelf ontdekt hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Preventie is hot!’

 

HollandFit zet zich met veel enthousiasme in voor de vitaliteit van werkend Nederland. Met een professioneel en gedreven team is het bedrijf sinds 2005 voor veel organisaties een partner. HollandFit helpt met inzicht, borging en activatie op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Het gelooft in een preventieve en energieke aanpak die de gehele organisatie een boost geeft. Meer weten? Bekijk de partnerpagina en neem contact op met HollandFit.