De mondgezondheid van Rotterdamse kinderen is slechter dan die van andere kinderen in Nederland. De nieuwe Gezond010-partner Mondzorg voor kids wil daar als specialist in jeugdtandverzorging verandering in brengen. ‘We komen heel veel schrijnende gevallen tegen.’

Onlangs lag in de behandelstoel bij Jacqueline Wolthuis-Beerens (foto) een kindje van twee jaar met zwarte voortanden. ‘Dat kindje kreeg altijd een flesje mee naar bed, met melk of siroop. Zodat het ’s nachts iets kon drinken. Wat de ouders zich niet realiseerden, is dat die melk of siroop dan de hele nacht de tanden kapot kan maken,’ zegt Jacqueline, die praktijkmanager is van de twee Rotterdamse locaties van Mondzorg voor kids. ‘De spoedtandarts in het Erasmus MC verwijst geregeld kinderen met kiespijn naar ons door, die wij meestal goed kunnen behandelen. We werken soms ook met lachgas, alleen voor behandeling onder narcose verwijzen we kinderen door. Dat moest onlangs bij een kind van 2 jaar. Zij had een totaal verrot gebit doordat ze veel cola dronk. Dat kindje loopt nu tot haar zesde, zevende zonder gebit. Met alle gevolgen van dien; voor spraak, taalontwikkeling en sociale contacten. Ja, we komen heel veel schrijnende gevallen tegen.’

3 op de 10 kinderen gaat nooit

Drie van de tien Rotterdamse kinderen tot 18 jaar gaan nooit naar de tandarts. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. ‘Bij veel mensen zit mondhygiëne en structureel tandartsbezoek niet in het systeem,’ vertelt Jacqueline. ‘Dat kan te maken hebben met onbekendheid; niet iedereen weet dat de tandarts tot je 18de gratis is. Sommige ouders weten niet dat slechte mondhygiëne leidt tot problemen met praten en eten. En dat het de kans vergroot op onder andere diabetes en hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Ook angst speelt een rol; als ouders zelf niet graag gaan, brengen ze dat over op hun kinderen. En sommigen gaan pas naar de tandarts als ze pijn hebben.’

Schooltandarts

Mondzorg voor kids wil die angst en onbekendheid met mondgezondheid wegnemen. De stichting zonder winstoogmerk bestaat al 50 jaar en werkt ook al zo lang samen met meerdere Rotterdamse basisscholen. ‘Vroeger reden we met onze mobiele behandelkamer (dental car) naar de scholen, tegenwoordig halen en brengen we de kinderen naar onze eigen praktijken,’ legt Mariska de Voogd uit. Zij onderhoudt als medewerker relaties contacten met onder meer scholen en zorgprofessionals. ‘Met name kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische positie mijden de tandarts, blijkt uit onderzoek. Scholen zijn daarom een goede manier om in contact te komen met kinderen die helemaal geen tandheelkundige zorg krijgen.’

Vanaf het eerste tandje

Liever komt Mondzorg voor kids eerder in contact met ouders. De specialist in jeugdtandverzorging wijst op de nieuwe richtlijn: vanaf het eerste tandje naar de tandarts. Waarom dat zo belangrijk is? ‘Allereerst om op tijd voorlichting te kunnen geven, gebitsproblemen te voorkomen en vertrouwd te raken met de tandarts,’ legt Jacqueline uit. ‘Als je eerste ervaring met de tandarts het trekken van een kies is, draag je dat lang mee. Wij willen ouders graag zo vroeg mogelijk voorlichten over zaken als speengebruik, tanden poetsen en zetten vooral in op preventie. Nog te weinig mensen kennen de nieuwe richtlijn. Zelfs niet alle tandartsen zijn ervan op de hoogte.’

Gratis voorlichting

Daar wil Mondzorg voor kids verandering in brengen. Het is een van de redenen dat de organisatie zich heeft aangesloten bij Gezond010. Relatiemedewerker Mariska: ‘Wij geven gratis voorlichting aan kinderen, ouders en onze netwerkpartners en hebben veel voorlichtingsmaterialen. Dat mag bekender worden. We hebben iedereen nodig om de mondgezondheid van Rotterdamse kinderen te verbeteren. De consultatiebureaus zijn belangrijk; zij zien kinderen regelmatig en kunnen als eerste constateren dat tandjes doorkomen. Maar ook met huisartsen, andere tandartsen, peuterspeelzalen, kinderopvanglocaties, basisscholen en Huizen van de Wijk willen we de banden versterken.’

Meer tijd en aandacht

Zo hopen Jacqueline en haar collega’s steeds minder schrijnende gevallen in de stoel te krijgen. ‘Door onze kennis en ervaring weten we hoe we met kinderen moeten omgaan. We leggen alles wat we doen uit en zijn daarin altijd eerlijk. Gaan we iets doen dat minder prettig is, dan zeggen we dat. Op een manier die het kind goed begrijpt. Omdat we een stichting zijn, kunnen we meer tijd en aandacht aan een kind besteden. Veel kinderen die bij een reguliere tandartspraktijk moeilijk te behandelen zijn, worden naar ons doorverwezen. Via een wentraject lukt het bij ons dan vaak wel.’

Mondzorg voor kids is partner van Gezond010. Via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media richt de organisatie zich op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken aan gezondheid van jonge Rotterdammers? Kijk op de partnerpagina voor meer informatie en contactgegevens.