In Mooi, Mooier, Middelland werken bewoners en ondernemers al jaren intensief samen aan een betere wijk. De investering in sociale netwerken betaalt zich tijdens de coronacrisis dubbel en dwars uit.

De eerste beelden van de crisissituatie in Italië kwamen binnen in Middelland. Volle ziekenhuizen, lege straten, gesloten deuren – wat zou dit voor onze bewoners betekenen, als het coronavirus ook Nederland in haar macht krijgt? ‘Ons geluk is dat we hier al sterke sociale netwerken hadden, zoals Huize Middelland,’ zegt Alexander Hogendoorn, kwartiermaker Sociale en Gezonde wijk van het programma Mooi, Mooier, Middelland. ‘Van de investering hierin plukken we nu de vruchten. In no time waren de eerste ‘corona-initiatieven’ op de rit. Zoals Delfshavenhelpt.nl, dat binnen enkele dagen operationeel was.’

Delfshavenhelpt.nl

Op Delfshavenhelpt.nl komen alle hulpvragen en oplossingen voor dit deel van de stad samen. Boodschappen doen, honden uitlaten, advies van zorgprofessionals – tal van organisaties en bewoners werken samen om mensen die de deur niet uitkunnen te helpen tijdens de coronacrisis. ‘In een paar dagen is een online zorg- en welzijnsinfrastructuur gerealiseerd, inclusief wijkcoördinatoren en een ondersteuningsteam dat vraag en aanbod bij elkaar brengt,’ zegt Alexander. ‘Met ondersteuning van huisarts, wijkverpleegkundige, sociaal wijkteam en de VraagWijzer. We zijn opeens onderdeel van een groter geheel. De infrastructuur van de toekomst? Wie weet.’

Actiever dan ooit

Met Mooi, Mooier, Middelland trekken bewoners en ondernemers op maatschappelijk vlak de kar. Zij bepalen de ontwikkeling van de Rotterdamse wijk in West, de gemeente ondersteunt. ‘We zijn een lokaal netwerk, van initiatieven, sleutelfiguren, ontmoetingsplekken en activiteiten in de wijk,’ zegt Hogendoorn. ‘Die ontmoetingsplekken zijn nu gesloten, of worden anders gebruikt. Zoals het Wijkpaleis en Thuis in West. De aanschuifmaaltijden vinden nu niet plaats. Maar er worden nog steeds gezonde maaltijden klaargemaakt, die worden bezorgd bij bewoners die voor hun veiligheid thuis moeten blijven. Initiatieven en sleutelfiguren? Die zijn actiever dan ooit. In tijden van nood leer je je vrienden kennen.’

Geestverwanten

Sociaal contact en structuur – het zijn twee belangrijke voorwaarden voor mentale gezondheid tijdens de coronacrisis, waarin mensen veel meer op zichzelf zijn aangewezen. Waar de Geestverwanten voorheen elke maandagochtend bijeen kwamen, ontmoeten ze elkaar inmiddels drie keer per week online. ‘We waren al niet van het onderscheid tussen cliënt en niet-cliënt, maar dit valt nu helemaal weg,’ zegt Alexander over de wijkgerichte GGZ-community. ‘Iedereen merkt de impact van de crisis en hoe kwetsbaar we zijn. Er wordt nu meer stoom afgeblazen. En steun gevonden bij elkaar.’

Steile leercurve eHealth

Mooi, Mooier, Middelland heeft voor de komende jaren een aantal transformatieprincipes, waaronder ‘experimenteren met ICT’. ‘Dat is in een stroomversnelling gekomen,’ zegt Alexander. ‘Kijk alleen al naar Geestverwanten, die elkaar vinden door te beeldbellen. eHealth vergroot zelfredzaamheid. En zal na of misschien al tijdens deze crisis ook een vlucht nemen bij behandelingen. De leercurve in het gebruik van eHealth is ontzettend steil. Bij bewoners én professionals.’

Veerkracht en uithoudingsvermogen

Alexander is hoopvol over de grensoverschrijdende samenwerkingen die zijn ontstaan. ‘Ineens zijn alle belemmeringen weggevallen,’ zegt hij. ‘Ik hoop dat we het goede dat we nu in handen hebben, in stand houden als straks het normale leven terugkeert. De crisis is een aanslag op de veerkracht en het uithoudingsvermogen van mensen. Wat hebben we nodig om mentaal fit te blijven? Welke eHealth vergroot de zelfregie en versterkt gemeenschappen? En hoe kunnen we komen tot een geïntegreerde, digitale gezondheidsinfrastructuur? Bij beantwoording van deze vragen kunnen we zeker hulp gebruiken van partners van Gezond010.’

 

In Mooi, Mooier, Middelland werken bewoners en ondernemers aan een programma ter verbetering van de wijk,  de gemeente Rotterdam ondersteunt. Onderzoek, experiment en co-creatie kenmerken de aanpak. De programmalijn Sociale en Gezonde Wijk is een van de vijf landelijke proeftuinen van SamenBeter. Meer weten, kennismaken of samenwerken? Kijk op Mooimooiermiddelland.nl.