Sven de Langen op het Congrestival Ouder en Wijzer

Een mooie opkomst, afgelopen 4 november in bioscoop KINO. Ruim 200 bezoekers waren aanwezig op het Congrestival Ouder en Wijzer om kennis te maken met het uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en Wijzer. Wethouder Sven de Langen en John de Wolf openden de dag.

Het verschil maken

Onder de bezoekers waren vrijwilligers, medewerkers van gezondheidscentra, woningcorporaties, ouderenorganisaties, zorgverzekeraars, thuiszorg en nog veel meer. Tijdens ruim 30 workshops konden zij kennis maken met de nieuwe initiatieven, om daarop in hun eigen uitvoering te kunnen aanhaken. De bezoekers konden terecht in KINO, Leeszaal West, Huis van de Wijk De Gaffel en verzorgingstehuis Laurens, voor bijvoorbeeld een zitdansworkshop en een workshop over zingeving. Ook werden er korte films gedraaid over ouder worden in Rotterdam en kon men deelnemen aan een zorginnovatiespel. Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) sloot de middag af met de hoop dat mensen in hun eigen praktijk het verschil voor ouderen gaan maken.

De stad klaarstomen

Het Congrestival kwam tot stand in samenwerking met de partners die het uitvoeringsprogramma ondertekenden. Vorig jaar, net voor de kerst, tekenden 100 partners in de stad voor de ambitie om Rotterdam klaar te stomen voor de forse groei van het aantal ouderen, de aankomende jaren. Tot 2035 neemt het aantal 65-plussers in Rotterdam namelijk toe van 97.000 naar 129.000. Zij vormen straks één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking. De ambitie is, samen met die partners, vervolgens uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met 4 pijlers: Vitaal, Ertoe doen, Wonen en Woonomgeving, en Zorg en Ondersteuning

Vitaal, ondernemend en actief

Een steeds grotere groep ouderen is na de pensioenleeftijd vaak nog jaren vitaal, ondernemend en actief. Dat betekent veel kennis en ervaring van een generatie ouderen die de stad veel te bieden heeft.  Het stelt ook andere eisen aan de stad. Aan de voorzieningen, de woningen, de woonomgeving en aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Het uitgangspunt van Rotterdam, Ouder en Wijzer is dat iedere Rotterdammer oud kan worden in zijn eigen wijk. En de wijk is voor mensen een vertrouwde omgeving, waar hun sociale netwerk zich bevindt. Het doel: de omgeving beter laten aansluiten op de wensen van de ouderen.

Op het Congrestival kon men kennis maken met de Ouderenhub. In de Ouderenhub komen (nieuwe vormen van) wonen, ontmoeten, activiteiten, maaltijdvoorzieningen, zorg en ondersteuning samen. De hub zet in op zelfstandig wonen in een meer beschermde omgeving, waar zorg beschikbaar en nabij is. In een gezamenlijke ruimte kunnen bewoners elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen.

Lagere zorgbehoefte

Omdat voorkomen beter is dan genezen, vindt de gemeente het belangrijk dat Rotterdammers vroegtijdig aan hun gezondheid werken. De gemeente wil mensen beter informeren over gezondheid, vitaliteit en eHealth, en laagdrempelig beweegaanbod en gezonde voeding aanbieden. Als ouderen samen met anderen bewegen, gezond eten en gebruik maken van de mogelijkheden die eHealth biedt, is dat ook goed voor de sociale contacten. En dat kan dan weer leiden tot een lagere zorgbehoefte.

 

Wil je meer weten over Rotterdam Ouder en Wijzer, klik op deze link of meld je aan voor de nieuwsbrief.