Maxime Pols (Proeftuinen Gezond Gewicht)

De Proeftuinen Gezond Gewicht wil Rotterdammers met overgewicht/obesitas of met diabetes type 2 én overgewicht begeleiden naar passende ondersteuning. Maxime Pols, Centrale Zorgcoördinator, vertelt over de twee proeftuinen Gezond Gewicht voor volwassenen die tussen 1 oktober 2019 en 1 april 2020 in de wijken het Oude Noorden en Kralingen-Crooswijk zijn georganiseerd.

Het afgelopen jaar zijn we met zorgprofessionals uit Rotterdam Noord gaan brainstormen over hoe we de Proeftuin Gezond Gewicht wilden vormgeven. De groep zorgprofessionals bestond onder andere uit fysiotherapeuten, diëtisten, maar ook welzijnspartijen en sportverenigingen. Tijdens deze brainstormsessies deelden alle partijen het gevoel dat zij de problematiek van hun cliënten niet alleen konden oplossen. Er was behoefte aan een Centrale Zorgcoördinator die samen met de cliënt op zoek gaat naar de oorzaken van overgewicht en een passende aanpak. In de wijken het Oude Noorden en Kralingen-Crooswijk werken huisartsenorganisatie IZER, SOL Welzijn, MEE Rotterdam, Dietistenpraktijk HRC, Fysioplus, Rotterdam Sportsupport en Sportbedrijf Rotterdam nu samen met de gemeente aan Gezond Gewicht.

Achterliggende oorzaken van overgewicht

De oorzaak van overgewicht is niet altijd (alleen) leefstijl gerelateerd, maar kan ook veroorzaakt worden door medische of psychosociale factoren (zoals medicijngebruik of traumatische ervaringen). Om de achterliggende medische oorzaken van overgewicht boven tafel te krijgen ontwikkelen we samen met prof. dr. Liesbeth van Rossum (internist-endocrinoloog Erasmus MC en hoofd van het centrum Gezond Gewicht, divisie volwassenen) en het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) een vragenlijst voor intakegesprekken met cliënten.

Na het intakegesprek maken we samen met de cliënt een plan van aanpak, waarbij ze door zorgprofessionals op verschillende gebieden worden gehoord. Daarna wordt gekeken welk aanbod het beste aansluit bij de wensen van de cliënt. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de cliënt wordt gekoppeld aan de partijen die deze ondersteuning aanbieden.

Cliënten willen echt aan de slag met hun gezondheid.

Maxime Pols (Centrale Zorgcoördinator)
Krachten bundelen

Ondanks dat we nog maar net zijn begonnen, valt het op dat mensen die deelnemen aan de proeftuin heel enthousiast en gemotiveerd zijn. Cliënten geven aan dat ze eindelijk een keer goed gesteund worden en willen echt aan de slag met hun gezondheid. En hoe komt dat? Binnen de proeftuin, bundelen we de kennis van verschillende professionals om de oorzaken op te lossen.

Ook van de professionals krijgen wij positieve reacties terug. De professionals gaven eerst aan dat ze soms een stuk missen in de begeleiding die zij bieden. Zoals een huisarts die een doorverwijzing wil maken om iemand laagdrempelig te laten sporten, maar niet weet welk sportaanbod er is. Nu worden die verbindingen tussen de partijen makkelijker gemaakt en vullen we elkaar aan. We kunnen samen het probleem in zijn geheel aanpakken, in plaats van als individueel slechts een onderdeel.

Geen verplichtingen

We kunnen op een hele laagdrempelige manier samen met mensen gaan kijken: wat is er bij jou aan de hand en welk aanbod past daarbij? We zetten daarbij echt de cliënt centraal. Zij bepalen uiteindelijk wat er gaat gebeuren, wij adviseren daarin en ondersteunen hen om die route te bepalen. Niemand is wat verplicht, maar we tekenen op een makkelijke manier het plaatje met ze uit en we zien dat dat heel erg helpt.

 

De Proeftuinen Gezond Gewicht zijn een experiment van de gemeente Rotterdam. In de proeftuinen wordt zes maanden lang onderzocht of dit programma werkt, en welke rol de zorgprofessionals hebben. Zo bekijkt de gemeente of de hulp van verschillende zorgdeskundigen effect heeft op een gezonde manier van leven. Dit programma is een onderdeel van de ontwikkeling van de ketenaanpak Gezond Gewicht voor volwassenen. Kijk hier voor meer informatie over Gezond010: het akkoord.