Rotterdam werkt toe naar een Rotterdams Preventieakkoord, dat volgt op het Nationaal Preventieakkoord en naar verwachting eind 2019 wordt gepresenteerd. Op deze pagina leest u meer over de voortgang van Gezond010: het akkoord.

In Rotterdam is een gezonde leefstijl vanzelfsprekend. Vitaliteit maakt deel uit van het beleid, het denken, doen én ondernemen in Rotterdam. Partners in Gezond010 zien hierin hun eigen en gedeelde belang, hun rol én handelen hiernaar. In de Rotterdamse fysieke en sociale omgeving is de gezonde keuze de vanzelfsprekende keuze. Als partner in Gezond010 stimuleert en faciliteert de gemeente deze ambitie én ondersteunt en beschermt haar inwoners waar nodig. Iedere Rotterdammer moet namelijk zo gezond en vitaal mogelijk kunnen opgroeien, wonen, werken en recreëren in onze stad.

Rotterdam wil een stad van voorkomen in plaats van genezen worden. Daarom werken partners van Gezond010, de gemeente Rotterdam en tal van andere organisaties aan Gezond010: het akkoord. Samen willen we het maken van gezonde keuzes makkelijker maken, gezond gedrag stimuleren en bouwen aan een gezonde omgeving. Gezond010: het akkoord vormt op papier de contouren voor een gezond en vitaal Rotterdam. In de afgelopen periode is er in de dialoog tussen partners invulling gegeven aan dit akkoord. Het zijn de ambities voor gezonde en vitale Rotterdammers en de basis voor de uitwerking hiervan voor de komende jaren. We werken toe naar een ondertekening van het akkoord in december 2019.

In de aanloop naar hier naar vragen wij Gezond010-partners naar hun visie. Wat moet er volgens hen terugkomen in dit akkoord? Waar moeten we met elkaar aan werken? Lees meer over de visie op het preventieakkoord van:

Wil jij meer informatie over het akkoord? Of sta jij ook voor onze ambities maar ben je nog niet betrokken? Mail ons!

Werk mee aan een gezond Rotterdam
en word partner van Gezond010.