Een oude vrouw met rollator wandelt naar winkelcentrum Keizerswaard. Illustratief bij artikel over Paramedisch Netwerk Rotterdam

Paramedische samenwerking is wenselijk en noodzakelijk om de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan de patiënt in de eerste lijn te verhogen. Dat vinden de Rotterdamse paramedici die zich hebben verenigd in het Paramedisch Netwerk Rotterdam. Een gezamenlijke aanpak rondom kwetsbare ouderen werpt al zijn vruchten af.

Voor de kiem van het ontstaan van het Paramedisch Netwerk Rotterdam moeten we twee jaar terug in de tijd. In april 2019 kwamen 48 paramedici uit Rotterdam en omstreken voor het eerst bijeen. Het doel van die bijeenkomst: het nut en de noodzaak van een regionaal paramedisch netwerk verkennen. Dat deden ze onder meer tijdens het rollenspel ‘het gevecht om de patiënt’. Hierbij kwam duidelijk naar voren hoe snel zorgprofessionals soms vanuit hun eigen discipline kijken en handelen. Het gevolg: partijen verliezen elkaar uit het oog. Het ‘centraal stellen van de patiënt’ –  een uitgangspunt van vrijwel alle zorg- en welzijnsorganisaties – komt daarmee in het geding.

Eén netwerk, vijf disciplines

Ruim twee jaar na die eyeopener zijn ruim dertig partijen officieel aangesloten bij het Paramedisch Netwerk Rotterdam (hierna: PMNR). De leden zijn te verdelen in vijf disciplines: diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten. De filosofie: door de krachten te bundelen in een netwerk ontstaan korte lijnen en kunnen paramedici sterker acteren als gesprekspartner voor onder meer huisartsen, gemeenten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om preventieve en patiëntgerichte zorg in de wijk.

Te weinig onderlinge communicatie

Een voorbeeld daarvan is het langer zelfstandig laten wonen van kwetsbare ouderen. Om het net rondom die ouderen te sluiten, wordt vanuit de verschillende disciplines samengewerkt. Onder meer door diëtist Chantal van Heeswijk (Praktijk Change) en Rosanne Teeuwen, ergotherapeut bij Laurens. ‘De vergrijzing neemt toe, terwijl het zorgpersoneel in aantal afneemt,’ schetst Rosanne. ‘We moeten dus nú actie ondernemen om problemen in de toekomst te kunnen tackelen. Langer zelfstandig thuis wonen is mogelijk, maar alleen als de zorg bij de ouderen thuis komt. Om optimale zorg te kunnen leveren, hebben de paramedici elkaar nodig. Maar er is nog te weinig onderlinge communicatie.’

Oorzaak aanpakken

Chantal geeft een praktijkvoorbeeld waarmee zij regelmatig te maken heeft: ondervoeding bij ouderen. ‘Stel, een oudere vrouw valt. Dan wordt die vrouw door de huisarts doorverwezen naar de fysiotherapeut om oefeningen te doen. De huisarts kijkt daarbij vaak niet verder. Terwijl ondervoeding een reden zou kunnen zijn voor het vallen, omdat de spierkracht en -massa is afgenomen. Als je dan die voeding niet aanpakt, valt die vrouw over een tijdje weer. En dan kom je in een soort vicieuze cirkel. Het zorgt voor onnodige zorgkosten en voor minder kwaliteit van leven voor die vrouw. Als er meer contact is en met meerdere ogen naar een casus kijkt, kun je met elkaar achter de onderliggende oorzaak komen. Als je die kunt aanpakken, hoef je minder te behandelen.’

Juiste zorgverlener achterhalen

Rosanne: ‘Wat ook vaak fout gaat, is een doorverwijzing. Bijvoorbeeld wanneer iemand is uitbehandeld bij het ziekenhuis en verder moet gaan herstellen bij een fysio. Het ziekenhuis stuurt dan een bericht naar de huisarts, maar als die dat bericht mist of niet goed oppakt, gebeurt er niets. Een kwetsbare oudere is sterk afhankelijk van partijen die contact zoeken met hén. Zij kunnen dat vaak niet zelf regelen. Soms weten ze alleen een voornaam van een zorgverlener. Dan kost het veel tijd en energie om de juiste zorgverlener te achterhalen.’

Screeningstool als hulpmiddel

Om de samenwerking beter te kunnen stroomlijnen, heeft PMNR een screeningstool ontwikkeld. Chantal en Rosanne hielpen mee bij de ontwikkeling en draaiden de afgelopen maanden een pilot. Chantal: ‘We hebben een aantal vragen opgesteld, waaruit vanzelf blijkt bij welke therapeut een kwetsbare oudere in eerste instantie het best terecht kan. In samenwerking met Zorgimpuls hebben we in het voortraject alle taken en rollen op een rij gezet. Dat gaf al veel interessante inzichten, waarbij professionals van elkaar leerden. En nog beter inzagen wie wat precies doet. Dat was al de eerste winst.’

Leuker werk, betere zorg

De eerste ervaringen met de tool zijn positief, zegt Rosanne. ‘Het maakt ons werk leuker en we kunnen de patiënt beter helpen. Daarnaast is hij heel handzaam: één A4’tje, met een aantal praktische vragen en een stroomschema. Na de zomer gaan we de tool in het hele netwerk delen, en ook met welzijnspartijen en huisartsen. In een later stadium zouden we ook mantelzorgers erbij kunnen betrekken, want die zijn belangrijk bij kwetsbare ouderen.’

Chantal: ‘Om échte impact te kunnen maken, willen we zoveel mogelijk partijen laten aansluiten. Als we ons als paramedici nog meer verenigen, dan staan we sterker naar zorgverzekeraars gemeenten, huisartsen en ziekenhuizen. Ook ontlasten we de zorg én we zorgen ervoor dat Rotterdammers eerder de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Dus tegen alle Rotterdamse paramedici zou ik willen zeggen: sluit je aan bij het Paramedisch Netwerk Rotterdam!’

 

Paramedisch Netwerk Rotterdam (PMNR) is partner van Gezond010. Via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media richt de organisatie zich op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken? Kijk op de partnerpagina voor meer informatie en contactgegevens.