In een steeds verder verdichtende stad wordt de aanwezigheid van groen en natuur steeds belangrijker. Stichting Natuurstad Rotterdam wil als nieuwe premium partner van Gezond010 de verschillende functies van groen onder de aandacht brengen. ‘Groen is veel meer dan alleen maar mooi om naar te kijken.’

Stichting Natuurstad Rotterdam is een zelfstandige organisatie die sinds 1 januari 2019 de uitvoering van natuur- en milieueducatie heeft overgenomen van de Gemeente Rotterdam. Natuurstad beheert acht bijzondere kinderboerderijen en veertien inspirerende (school)tuinen. Hier kunnen Rotterdammers, jong en oud, alles ontdekken en leren over de natuur, het milieu en duurzaamheid. Deze boerderijen en tuinen bevinden zich midden in de wijken, aansluitend bij de ambitie van Natuurstad om groen dichter bij de inwoners van de stad te brengen.

Grotere afstand tot natuur

Volgens directeur Louise Bergenhenegouwen van Natuurstad wordt het steeds belangrijker om Rotterdammers in contact te brengen met de natuur. ‘In deze tijd van verstedelijking en digitalisering wordt onze afstand tot natuur groter. Soms letterlijk, maar vooral figuurlijk,’ vertelt ze. ‘Een groene stad is niet alleen een fijnere plek om te leven, maar we zijn ons ook steeds minder bewust van onze afhankelijkheid van de natuur. De stad is een belangrijk natuurgebied; groen nodigt uit tot bewegen, heeft een sociale functie en is essentieel in een opwarmend klimaat.’

Handen in de aarde

Op 25 hectare groen, verspreid over de hele stad, bereiken bijna 100 medewerkers en nog eens 100 vrijwilligers van Natuurstad jaarlijks ruim één miljoen bezoekers en 50.000 leerlingen van Rotterdamse basisscholen. Zij krijgen tijdens hun bezoek aan de boerderijen en tuinen antwoorden op allerlei vragen en kunnen de natuur ook zelf ervaren. Bergenhenegouwen: ‘Er zijn veel kinderen die niet weten waar hun voedsel vandaan komt en nooit met hun handen in de aarde hebben gezeten. Wij leren hen bijvoorbeeld een tuin onderhouden. Het liefst zijn we zoveel mogelijk actief buiten bezig. Dat is leerzaam en gezond.’

Medicijn tegen eenzaamheid

Naast kinderen en ouders richt Natuurstad zich ook steeds meer op ouderen. Binnen deze doelgroep zijn onder meer eenzaamheid en een gebrek aan beweging bekende problemen. ‘Groen kan daarbij helpen,’ verwoordt Bergenhenegouwen de overtuiging van de stichting. ‘Als je met een groepje ouderen een tuintje onderhoudt of regelmatig gaat wandelen, dan komen ze niet alleen in beweging maar help je hen ook aan sociaal contact. Groen is veel meer dan alleen maar mooi om naar te kijken. Het heeft óók een sociale, gezonde en educatieve functie.’

Satelliet Groen en Gezond

Via Gezond010 hoopt Natuurstad samen met andere aangesloten partijen die diverse functies van groen nog beter te gaan benutten. ‘Daarbij denken we aan onderwijsinstellingen en zorgcentra, maar ook aan organisaties waarmee we natuur en bewegen dichter bij elkaar kunnen brengen. We hebben de ambitie om binnen het platform de satelliet “Groen en Gezond” op te richten, zodat we met een aantal partijen gericht hieraan kunnen werken. Ook kunnen we via deze satelliet makkelijker aanhaken op bestaande groene buurtinitiatieven, die er volop zijn. Het werkt ook andersom; wij kennen vrijwel elke school in Rotterdam en kunnen geïnteresseerde partners daarmee in contact brengen. We zien dus volop kansen en gaan die in 2020 samen benutten.’

Natuurstad Rotterdam is premium partner van Gezond010. De stichting zal zich zo via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media richten op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken aan een maatschappelijk vraagstuk? Kijk op natuurstad.nl.