prof. dr. Lex Burdorf geeft zijn visie op het preventieakkoord

Rotterdam werkt toe naar een Rotterdams Preventieakkoord, dat volgt op het Nationaal Preventieakkoord en naar verwachting eind 2019 wordt gepresenteerd. Aan Rotterdamse partners, waaronder die van Gezond010, wordt gevraagd hierover mee te denken. Deze maand prof. dr. Lex Burdorf, hoogleraar determinanten van de volksgezondheid aan het Erasmus MC.

Waarom moet dit ook het akkoord van het Erasmus MC worden?

Burdorf: ‘Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Dit is in één zin onze missie, en verklaart direct waarom wij aan tafel zitten voor het Rotterdams Preventieakkoord. Door onderzoek weten wij wat wel en wat niet werkt bij het gezonder maken van de stad. Dus als hierover afspraken worden gemaakt, dan schuiven wij graag aan. Ook om aandacht te vragen voor zaken die wij belangrijk vinden, zoals het instellen van rookvrije zones. Op eigen terrein is dit te regelen, maar het zou mooi zijn als we dit ook in de publieke ruimte voor elkaar gaan krijgen.’

Wat mag volgens u absoluut niet ontbreken in het Rotterdams Preventieakkoord?

‘Binnen mijn afdeling weten we: ongezond gedrag is geen individuele keuze. Dus moeten we in Rotterdam via omgevingsinterventies gezond gedrag gaan stimuleren – dit zou wat mij betreft moeten doorklinken in het akkoord. Bijvoorbeeld in rookvrije zones, maar kijk ook eens naar die snackkarren voor vrijwel alle scholen in de stad. Durft de gemeente die te laten verdwijnen? En wat moeten we met een 25ste vestiging van een fastfoodketen in het centrum? Ik begrijp dat dit juridisch complex is, maar wat mij betreft zou ook bij het verlenen of intrekken van vergunningen een gezondere stad het doel moeten zijn.’

Wat doet u om van Rotterdam een stad van voorkomen in plaats van genezen te maken?

‘Wij doen onderzoek en adviseren op basis van de uitkomsten de gemeente over haar volksgezondheidsprogramma. We participeren in de uitvoering ervan – zo adviseerde ik onlangs tijdens een Gezond010-bijeenkomst grote werkgevers uit de stad over hoe zij kunnen zorgen voor vitale medewerkers. En ook in de zorg die we leveren neemt preventie een steeds prominentere plek in. We zijn hiertoe diverse projecten gestart, onder meer betrokken bij een pilot rondom diabetes2. Er ontstaat steeds meer bewijs dat gezond gedrag een bijzonder effectieve therapie is, en niet alleen bij dit ziektebeeld.’

Gezond010-partners werken mee aan het Rotterdams Preventieakkoord. Welke partner mag zich hier volgende maand over uitspreken?

‘Student & Voeding. Ik vind het erg interessant dat onze studenten geen genoegen nemen met ons onderwijsprogramma en zich zelfs buiten onze en andere universiteiten hard maken voor preventie en een gezonde leefstijl. Ze hebben de tijd mee. Kijk naar de media-aandacht voor de voordelen van een gezonde leefstijl, de samenleving lijkt er klaar voor. Preventie en leefstijl zullen steeds belangrijker worden. Een stad kan en moet hierop sturen, onze studenten nemen het straks van de universiteit mee naar de spreekkamers.’

Tot slot: Hoe probeert u in uw eigen leven gezondheidsproblemen voor te zijn?

‘Over luchtverontreiniging in de stad hebben we het nog helemaal niet gehad – noteer dit ook maar als punt voor het akkoord. Ik rij bewust geen auto, als bijdrage aan het milieu. Bijkomend persoonlijk voordeel is dat ik in de stad alles lopend of op de fiets doe en dus volop beweeg. Twee keer per dag trap ik de Erasmusbrug op, zeker bij tegenwind een goede cardiotraining. Ik eet redelijk gezond, waarbij ik zorg dat ik aan mijn portie vette vis kom. Twee keer per week sta ik bij een haringkraam, ook buiten Rotterdam weet ik er veel te vinden. Érg lekker.’

In december 2019 is ‘Gezond010: het akkoord’ gelanceerd. Dit akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met 80 partners.
Lees hier meer over het akkoord.