Portretfoto van Ewout IJsselstein (Politie eenheid Rotterdam) buiten voor het kantoor van politie

Rotterdam werkt toe naar een Rotterdams Preventieakkoord, dat volgt op het Nationaal Preventieakkoord en naar verwachting eind 2019 wordt gepresenteerd. Rotterdamse partners, waaronder die van Gezond010, worden gevraagd hierover mee te denken. Deze maand Ewout IJsselstein, projectleider vitaliteit en weerbaarheid van de Politie Eenheid Rotterdam.

Waarom moet dit ook het akkoord van de Politie Eenheid Rotterdam worden?

IJsselstein: ‘Rotterdam heeft baat bij fitte en vitale agenten. Wie optimale levensenergie heeft, maakt betere inschattingen en kan beter op situaties inspelen. Wij zijn graag nauw betrokken bij nieuwe inzichten over gezondheid en vitaliteit. Ten gunste van onze eigen organisatie, maar ook voor de Rotterdammers met wie onze collega’s op straat dagelijks in contact staan. Vaak in probleemsituaties, waar een gezonde leefstijl meestal ver uit zicht is. Deze mensen moeten we mee zien te krijgen. Agenten hebben een voorbeeldfunctie en kunnen hier een bescheiden rol in spelen, maar dan moeten we wel het goede voorbeeld geven. Fit en vitaal zijn dus.’


Wat mag volgens u absoluut niet ontbreken in het Rotterdams Preventieakkoord?

‘De combinatie tussen fysieke en mentale gezondheid vinden wij essentieel. Hierin is de uitdaging voor Rotterdam om de mentale gezondheid net zo serieus te gaan nemen als de fysieke. Wie geestelijk overbelast wordt, vergeet zichzelf te verzorgen en krijgt lichamelijke klachten. Die werken vervolgens door in hoe je je voelt – een neerwaartse spiraal die we moeten doorbreken. Daarnaast is het geen nieuws dat onze collega’s op straat stuiten op de gevolgen van problematisch alcohol- en drugsgebruik. Dat gebruik brengt geen mens verder. Dit terugdringen is één, maar laten we ook kijken naar de onderliggende oorzaken.’

Wat doet u om van Rotterdam een stad van voorkomen in plaats van genezen te maken?

‘Ik beperk me even tot onze organisatie. Al onze collega’s in Rotterdam hebben de afgelopen periode een driedaagse training over mentale weerbaarheid gevolgd. Daarnaast zijn we onlangs gestart met een multidisciplinair team van fysiotherapeuten, personal trainers, gewichtsconsulenten en leefstijlcoaches dat onze mensen helpt bij het ontwikkelen en vasthouden van een gezonde leefstijl. Tot slot zijn we bezig om op al onze locaties een fitruimte creëren. Collega’s kunnen hier yogaën of bijvoorbeeld een fysieke training afwerken om te ontladen na een dienst.’

Gezond010-partners werken mee aan het Rotterdams Preventieakkoord. Welke partner mag zich hier volgende maand over uitspreken?

‘Het Erasmus MC, in Rotterdam dé autoriteit op het gebied van gezondheid. Zij krijgen Rotterdammers met allerlei gezondheidsproblemen over de vloer. Hoe denken de specialisten die deze mensen behandelen dat we die problemen kunnen voorkomen? Ook interessant: het Erasmus MC werkt als een van de grootste werkgevers van de stad aan een work-life-balance-centre. Waarom doen ze dit? En hoe gaan zij om met nachtdiensten, of agressie op de eerste hulp?’

Tot slot: Hoe probeert u in uw eigen leven gezondheidsproblemen voor te zijn?

‘De basis is gezond en verantwoord eten en regelmatig sporten. Daar is de laatste jaren steeds meer aandacht voor de juiste balans tussen in- en ontspanning bij gekomen. Ik ontspan me nu meer, doe aan yoga en mindfulness, en voel me daar lekker bij. Ook tijdens inspanning kun je goed voor jezelf zorgen. Binnen Rotterdam doe ik alles op de fiets, als ik van de ene naar de andere politie-locatie ga. En waar mogelijk doe ik een overleg wandelend. Vanuit ons bureau aan de Veilingweg ben je zo in het Kralingse Bos. Lekker bewegen en nog in een mooie omgeving ook.’