Wethouder Sven de Langen

Rotterdam werkt toe naar een Rotterdams Preventieakkoord, dat volgt op het Nationaal Preventieakkoord en naar verwachting eind 2019 wordt gepresenteerd. Rotterdamse partners, waaronder die van Gezond010, worden gevraagd hierover mee te denken. In deze reeks komt maandelijks een Gezond010-partner aan het woord over het akkoord. Sven de Langen, wethouder van volksgezondheid, zorg, ouderen en sport, trapt namens de gemeente Rotterdam af.

Waarom moet dit ook het akkoord van de gemeente Rotterdam worden?

De Langen: ‘Omdat Rotterdam ondanks tal van mooie initiatieven nog altijd de verkeerde lijstjes aanvoert en grote gezondheidsproblemen kent. Dat móét veranderen, want iedereen in de stad moet de kans hebben om gezond te leven. Ik wil de komende jaren een grote slag slaan op het gebied van preventie. En dan bedoel ik écht een grote slag. Preventie moet het uitgangspunt worden in Rotterdam, in plaats van onze huidige focus op curatie. De kern is: het maken van gezonde keuzes makkelijker maken en gezond gedrag stimuleren. Ik wil hier mijn nek voor uitsteken, maar we zullen de krachten moeten bundelen om het verschil te maken. Met het Nationaal Preventieakkoord is landelijk een belangrijke eerste stap gezet, maar het valt of staat met een sterke uitvoering in de stad.’

 Wat mag volgens u absoluut niet ontbreken in het Rotterdams Preventieakkoord?

‘Het nationale akkoord richt zich op het terugdringen van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken. Terecht, thema’s die ook in onze stad spelen. Maar wij hebben ook onze eigen problematiek die we moeten aanpakken, zoals een groter risico op een depressie of angststoornis. Voor mij is het essentieel dat we ook de onderliggende factoren meenemen in het akkoord. Armoede, schulden, het niet hebben van werk, een taalachterstand – het zijn allemaal zaken die onze gezondheid negatief beïnvloeden. En in elkaar grijpen. Gezamenlijk aanpakken dus, door een goede verbinding tussen het medische en sociale domein.’

Wat doet u om van Rotterdam een stad van voorkomen in plaats van genezen te maken?

‘Zorgen dat we met ons gemeentelijk beleid volop inzetten op preventie en gezondheid. Vette snackkarren voor scholen? Wijken waar amper gesport en gespeeld kan worden op straat? Ik kan het vanuit mijn portefeuilles niet direct veranderen, maar samen met mijn collegawethouders wél. We moeten stoppen met ongezond beleid! Ook wil ik de samenwerking met partners binnen Gezond010 verder versterken en deze beweging uitbreiden, want alleen hand in hand kunnen we het verschil maken.’

Gezond010-partners werken mee aan het Rotterdams Preventieakkoord. Welke partner mag zich hier volgende maand over uitspreken?

‘Vorig jaar zijn vanuit Gezond010 ruim twintig Rotterdamse organisaties gestart met een masterclass over hoe je als werkgever zorgt voor vitale medewerkers. Een mooi voorbeeld van hoe de partijen binnen dit netwerk van elkaar leren. De politie-eenheid Rotterdam doet mee aan deze masterclass en is dit jaar ook gastheer van een van deze bijeenkomsten. Agenten doen pittig werk, maken veel mee in de stad. Ik ben benieuwd naar wat zij vinden dat nodig is om mensen vol vitaliteit te laten werken.’

Tot slot: Hoe probeert u in uw eigen leven gezondheidsproblemen voor te zijn?

‘Ik rook niet, ik drink geen alcohol en ik eet gezond. Daarnaast probeer ik een goede balans te houden tussen werk, sport en ontspanning. Ook al is dit soms lastig met deze drukke, maar mooie baan als wethouder van Rotterdam. Gelukkig zijn er veel eHealth gadgets die mij daarbij helpen.’

 

In december 2019 is ‘Gezond010: het akkoord’ gelanceerd. Dit akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met 80 partners.
Lees hier meer over het akkoord.