De gemeente Rotterdam biedt in 2018 subsidie aan organisaties die zorggerichte taalcursussen organiseren voor volwassenen. Deze cursussen zijn hard nodig, want zo’n 90.000 volwassen laaggeletterden in de stad verlaten de spreekkamer nog te vaak met antwoorden van de dokter waar ze niet mee uit de voeten kunnen.

De subsidie is beschikbaar voor organisaties die taalactiviteiten bieden waarbij deelnemers leren over het belang van therapietrouw en hoe ze hun medicijnen op de juiste manier kunnen gebruiken. Ook het ontwikkelen van vaardigheden die de gezondheid verbeteren en het leren van de weg in het Nederlandse zorgsysteem moeten terugkomen in het geboden programma.

Meer weten over de subsidie, ook binnen de domeinen Werk en Inkomen en Integratie? Kijk op www.rotterdam.nl/loket/subsidie-taal-voor-volwassenen/