Vrouw achter een laptop in een keuken. Illustratief bij artikel over eHealth van Profila. Foto: Jan de Groen

23 partijen ontvingen begin 2021 vanuit de subsidieregeling DigiDeal010 een bedrag om een eHealth-toepassing te ontwikkelen voor Rotterdammers. Deze periode lichten we – in navolging van een eerder drieluik – drie initiatieven uit. Dit is deel 6: Profila Zorggroep voegt het eHealth-platform Jouw Omgeving toe aan de dagelijkse dienstverlening.

Profila Zorggroep vindt dat ieder mens waardevol is en zorg en aandacht verdient. Dat geldt voor kwetsbare mensen in het bijzonder. Vanuit die visie biedt Profila Zorggroep hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook helpt de organisatie mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest. Dit doet Profila Zorggroep vanuit woon- en dagbestedingslocaties verspreid over het land of bij iemand thuis.

Profila Zorggroep implementeert met subsidie van Digideal010 de online toepassing Jouw Omgeving in de dienstverlening. Jouw Omgeving is een eHealth-platform voor online behandeling, begeleiding en zelfhulp. Cliënten werken op een veilige en transparante manier samen met verwanten, netwerk en zorgprofessionals. Manager Strategisch Beleid & Innovatie van Profila Zorggroep Joël Bax vertelt er meer over.

Vanuit welke behoefte is jullie toepassing ontstaan?

Joël: ‘Net als andere zorgorganisaties hebben ook wij te maken met de algemene trends. Onze bevolking wordt steeds ouder, zorgkosten stijgen en personeelstekorten nemen toe. Binnen Profila Zorggroep zien we eHealth als belangrijk middel om die uitdagingen aan te pakken. Dat wordt breed gedragen; van de raad van bestuur en raad van toezicht tot medewerkers, cliënten en verwanten. We passen eHealth alleen toe als het meerwaarde heeft. Je moet uitgaan van de behoefte van de cliënt, niet van de eHealth-toepassing.

‘In het geval van Jouw Omgeving voorzien we in een belangrijke behoefte van de cliënt en zijn of haar omgeving. We zochten naar een manier waarop cliënten zelfstandiger konden worden. En zich meer en sneller onderdeel zouden voelen van de maatschappij. Want dat is waarvoor we het allemaal doen. Bovendien wilden we op een veiliger en meer transparante manier communiceren. We brachten de behoeften in kaart en legden dat op alle eHealth-toepassingen. Jouw Omgeving sloot het best aan.’

Hoe maakt deze toepassing jullie zorg/ondersteuning doelmatiger en beter?

‘Via Jouw Omgeving kunnen cliënten op een veilige en transparante manier samenwerken met verwanten en zorgprofessionals. Ze kunnen zelfstandig werken aan hun begeleidingsplan en bijbehorende doelstellingen. Via Jouw Omgeving kunnen ze bijhouden hoe het met hen gaat. Bijvoorbeeld door een of meerdere keren per dag aan te geven wat hun energieniveau is. Is het energieniveau laag, dan kunnen cliënten via Jouw Omgeving een hulpkaart gebruiken. Daarop staan tips over het verhogen van hun energieniveau. Dit is slechts één voorbeeld van de manier waarop Jouw Omgeving de zelfredzaamheid vergroot. Een van de cliënten die meedoen aan de pilot zei letterlijk: “Ik kan weer meedoen aan de maatschappij!” Dat is precies wat we willen.

‘Een ander voordeel is dat onze zorgprofessionals op afstand kunnen zien hoe het met de cliënt gaat. Daardoor kunnen ze tijdig bijsturen. Ook kunnen onze medewerkers voorafgaand aan een afspraak zien hoe het met de cliënt gaat. In een gesprek kom je daar moeilijker achter. Zeker als je maar één keer per week langskomt. Dan is het altijd een momentopname. Het verhoogt dus de kwaliteit van ónze zorg. Ook omdat we alle kennis die in de hoofden van onze medewerkers zit nu op één centraal platform kunnen bundelen. Dat zorgt voor eenduidigheid in onze werkwijze. Jouw Omgeving zorgt voor vertrouwen, verbetert communicatie en geeft zicht op de voortgang.’

Hoe gaat het met de ontwikkeling van jullie initiatief?

‘De afgelopen maanden hebben we Jouw Omgeving helemaal aangepast naar onze eigen huisstijl. Daarnaast hebben we met hulp van onze cliëntenraad, verwantenraad en ondernemingsraad het platform ingericht naar hun behoeften. We hebben de teksten voor de hulpkaarten geschreven. Daarbij hebben we goed gekeken naar het taalgebruik. Zowel inhoudelijk als qua woordgebruik moet het aansluiten bij het niveau van de cliënt. Momenteel zitten we in de pilotfase. Hopelijk levert die waardevolle inzichten op die we kunnen gebruiken om Jouw Omgeving nog beter te maken.’

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan?

‘Innoveren doet altijd pijn. Daarom moet je dat proces voor medewerkers zo leuk mogelijk maken. Ik probeer altijd sociale veiligheid te creëren. Mensen moeten kunnen zeggen wat ze denken en voelen. Dat is ontzettend belangrijk. Want als de medewerkers niet geloven in de verandering wordt het ontzettend lastig. Zo’n traject blijft altijd een uitdaging. Het is hard werken. We hebben zoveel mogelijk de voordelen voor de medewerkers geschetst. Namelijk: dat ze beter hun werk kunnen doen, maar ook dat het de werkdruk verlicht. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk succesverhalen gebruikt in onze communicatie. Van medewerkers die blij zijn met Jouw Omgeving, maar ook van cliënten. Verhalen dragen een beweging. Daardoor gaat het leven.’

Hoe ziet jullie zorg/ondersteuning eruit als jullie plan succesvol ten uitvoer is gebracht?

‘Over een jaar hopen we een goede methodiek te hebben voor Jouw Omgeving. Dat moet ervoor zorgen dat we op basis van data kwalitatief nog betere zorg verlenen. Waardoor de behandelingen effectiever zijn en we zelf efficiënter werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat cliënten, verwanten én medewerkers over een jaar naar volle tevredenheid werken met Jouw Omgeving. Maar dat is wel iets dat we continu moeten blijven monitoren.’

 

Dit artikel is onderdeel van een reeks over de Digideal010. In twee drieluiken lichten we in totaal zes initiatieven uit. Een overzicht van alle 23 initiatieven die subsidie hebben ontvangen vanuit de Digideal010, vind je in dit artikel, dat eerder werd gepubliceerd op Gezond010. Meer weten over eHealth in Rotterdam? Kijk op www.rotterdam.nl/ehealth.

Lees ook de eerdere artikelen in deze reeks: