VR-ondersteuning, een voorbeeld van blended door Boba.

23 partijen ontvingen begin 2021 vanuit de subsidieregeling DigiDeal010 een bedrag om een eHealth-toepassing te ontwikkelen voor Rotterdammers. De komende periode lichten we – in navolging van een eerder drieluik – drie initiatieven uit. In deel 4: Boba zet eHealth en blended care in om hun cliënten passendere zorg te bieden en daarmee hun welzijn te vergroten.

Boba Groep biedt ambulante ondersteuning en behandeling aan onder meer mensen met autisme, ADHD, niet-aangeboren hersenletsel, schizofrenie en geestelijke gezondheidsproblemen. Dit doet de organisatie, bij cliënten thuis, maar ook op school of op het werk. Boba is voornamelijk actief in de Randstad, maar ook in Tiel en Maastricht. Om het welzijn van cliënten te verhogen en passende zorg te bieden, zet Boba blended care in. Dit is een combinatie van online en offline zorg. Met subsidie vanuit de DigiDeal010 ontwikkelt Boba eHealthmodules via het platform Karify. Het uiteindelijke doel is om 40% van de zorg en ondersteuning digitaal aan te bieden. Ron van Doorn, Manager zorg en bedrijfsvoering bij Boba Groep, vertelt er meer over.

Vanuit welke behoefte is jullie oplossing ontstaan?

Ron: ‘In het meerjarenplan dat we in 2019 maakten, spraken we de ambitie uit om meer digitale zorg aan te bieden. Tot dat moment leverden we al onze zorg fysiek. Voor een groot deel van onze doelgroep is dat best spannend. Er komen “vreemde” mensen in hun vertrouwde omgeving. Dat zorgt voor extra prikkels en onrust. Anderzijds zijn veel mensen met autisme – onze voornaamste doelgroep – digitaal zeer goed aangelegd. Die twee zaken vormden de voornaamste aanleiding om aan de slag te gaan met digitale zorg. Door de uitbraak van het coronavirus is dat in 2020 in een stroomversnelling geraakt. We begonnen met afspraken via Teams. Al snel bedachten we: wat kunnen we hier nog aan toevoegen? Zo kwamen we op het spoor van online zorgplatform Karify, dat verschillende eHealthmodules biedt op het gebied van psycho-educatie. Bijna tegelijkertijd werden we gewezen op de DigiDeal010-subsidie. Dat viel mooi samen.’

Hoe maakt deze oplossing jullie zorg/ondersteuning doelmatiger en beter?

‘Allereerst zorgt de blended care-vorm dus voor minder prikkels bij onze cliënten. Tijdens de eerste coronagolf kwamen we er bovendien achter dat cliënten zelfstandiger werden. Dingen die begeleiders vanuit goede bedoelingen voor hen deden, konden ze voor een deel ook zelf. Het vergroot dus hun zelfstandigheid en geeft hen meer regie over hun leven.

‘Daarnaast kunnen we cliënten eerder helpen. In andere regio’s worden de wachtlijsten langer. In Rotterdam beperken we dat door actieve inzet van blended care. We kunnen een digitale introductie doen en mensen op gang helpen met een aantal eHealthmodules die ze zelf kunnen doen. Daardoor zijn ze eerder in zorg en is de kans kleiner dat de problemen toenemen. Die introductie kan bovendien worden gedaan door een collega uit een andere regio, waardoor wij flexibeler onze mensen kunnen inzetten.

‘Ook nazorg speelt een rol: gaat een cliënt uit zorg, dan kan hij nog een jaar lang gebruikmaken van onze eHealthmodules. Dat werkt preventief; die module geeft ze misschien net een zetje in de goede richting als het even minder gaat. Waardoor ze niet opnieuw in zorg terechtkomen.’

Hoe gaat het met de ontwikkeling van jullie eHealth-oplossing?

‘We zijn bezig om de standaardmodules van Karify te herschrijven in Boba-taal. Zodat het platform beter aansluit bij onze werkwijze en positieve benadering. Dat is ook waarvoor we subsidie hebben gekregen. Momenteel ronden we de eerste module af, zodat die snel geïmplementeerd kan worden in Rotterdam. Dat is de opstartmodule, waarin we onder meer uitleggen wie we zijn en wat cliënten aan ons hebben. Ook werken we aan andere modules, met als onderwerpen: wat betekent autisme voor mij, omgaan met financiën, sollicitatietraining, prikkelverwerking en dagstructuur. De modules zijn een combinatie van tekst, video’s en animaties, oefeningen en tests.’

Screenshot van de VR-ondersteuning om te reizen met het OV.

Afbeelding: Reizen met het OV door middel van virtual reality, een eHealthmodule van Boba.

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan?

‘We willen graag medewerkers van de werkvloer betrekken, maar dat is praktisch soms lastig. Toch vinden we dat belangrijk. Want hoe meer mensen betrokken zijn, hoe groter de kans op succes. Hetzelfde geldt voor cliënten. Daarom hebben we de cliëntenraad nauw betrokken bij het proces. Zij gaven aan dat ze openstaan voor digitale zorg, maar dat het zwaartepunt wel op fysieke zorg moet liggen. Daarom hebben we besloten om niet 50 maar 40 procent van de zorg te digitaliseren.

‘Verder is het altijd lastig om alle medewerkers te enthousiasmeren voor verandering. Gelukkig waren we daarop voorbereid, mede door de interessante workshops die vanuit de DigiDeal010 werden gegeven. Gaandeweg het traject hebben we interne digicoaches aangesteld, die hun collega’s ondersteunen en coachen bij het gebruik van eHealth op de werkvloer. We merken dat dit beter werkt dan dat we van bovenaf dingen opleggen.’

Hoe ziet jullie zorg/ondersteuning eruit als jullie plan succesvol ten uitvoer is gebracht?

‘Dan werken we in de ideale wereld voor 40 procent digitaal en voor 60 procent fysiek. Daarbij overleggen we wel continu met de cliënt. Voelt een cliënt zich niet prettig bij digitale zorg, dan gaan we samen op zoek naar de oorzaak. Uiteindelijk draait het namelijk allemaal om de zorg voor de cliënt. eHealth moet nooit het doel zijn, maar een middel om het welzijn van de cliënt te verhogen. Daarnaast hoop ik dat we – in het verlengde van onze eHealthmodules – binnenkort ook virtual reality kunnen toevoegen aan onze dienstverlening. Met behulp van VR kunnen we mensen angsten laten overwinnen, bijvoorbeeld voor het reizen met openbaar vervoer (eerdere afbeelding in het artikel) of het aanspreken van vreemde mensen. Daarmee zouden we de eerste begeleider in de wmo-zorg zijn die VR toepast. Dat past perfect bij de digitale weg die we zijn ingeslagen.’

 

Boba wil met het netwerk, cliënten en coaches digitale ondersteuning doorontwikkelen. Per 1 april 2022 start Boba met de pilot VR-ondersteuning binnen de ambulante begeleiding. Ben je benieuwd wat dit precies is? Of wil je zelf eens een VR-bril opzetten en ervaren hoe dit is? Meld je dan gratis aan voor de inspiratiesessie op vrijdag 18 maart (13:00-15:00 uur) in Dordrecht. Meer informatie of aanmelden? Mail Ron van Doorn op rdoorn@boba.nl.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over de DigiDeal010. In twee drieluiken lichten we in totaal zes initiatieven uit. Een overzicht van alle 23 initiatieven die subsidie kregen vanuit de Digideal010, vind je in dit artikel, dat eerder werd gepubliceerd op Gezond010. Meer weten over eHealth in Rotterdam? Kijk op www.rotterdam.nl/ehealth. Lees ook de eerdere artikelen in deze reeks: