Partners plakken stickers op de kaart van regio Rotterdam-Rijnmond met de naam van hun organisatie

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn. Niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Zeker niet als je al in een kwetsbare situatie zit. Een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie kan dan een groot verschil maken. Dat is het idee achter Nu Niet Zwanger, dat sinds dit jaar actief is in 8 gemeenten van regio Rotterdam-Rijnmond. Deze mijlpaal werd vandaag gevierd.

Een mooie mijlpaal

Vandaag vierde de organisatie van Nu Niet Zwanger een mooie mijlpaal. Sinds dit jaar is het programma namelijk actief in 8 gemeenten van regio Rotterdam-Rijnmond. Maar liefst 43 hulpverleningsorganisaties tekenden vanmiddag het Nu Niet Zwanger convenant. Dat is goed nieuws want daardoor kunnen steeds meer vrouwen en mannen in kwetsbare situaties geholpen worden bij een bewuste keuze voor zwangerschap.

Regie over je kinderwens

Het lijkt zo vanzelfsprekend: regie over je kinderwens. Zeker met alle mogelijkheden die er zijn om een onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Toch blijkt dat voor veel mensen niet zo vanzelfsprekend. Niet uit onwil, maar vaak uit onvermogen.

In kwetsbare omstandigheden, door psychische problematiek, verslaving, een verstandelijke beperking, psychosociale problematiek, schulden of andere complexe problematiek, kan het lastig zijn om stil te staan bij de vraag of je een kinderwens hebt. En om, als je die niet hebt, daar de benodigde acties op te ondernemen om onbedoelde zwangerschap te voorkomen.

Open gesprek

Met Nu Niet Zwanger krijgen hulp- en zorgverleners de tools om een open en eerlijk gesprek aan te gaan met hun cliënten over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. En daarin de benodigde ondersteuning te kunnen bieden. Dit is van belang omdat de komst van een kindje de bestaande situatie van ouders verder kan compliceren.

Dat een goed gesprek een groot verschil kan maken, blijkt wel uit de verhalen van de cliënten. Eén van de cliënten vertelt: ‘Ik ben echt heel blij dat jullie er waren. Ik had het er niet bij kunnen hebben’. Een ander geeft aan dat ze nu veel meer rust heeft en een derde vertelt blij dat ze nu een opleiding heeft kunnen halen.

Mooie resultaten in de regio

Nu Niet Zwanger is sinds 2017 actief in Rotterdam. Vanaf 2021 in Capelle a/d IJssel, Schiedam en Vlaardingen. En sinds dit jaar ook in Albrandswaard, Barendrecht, Nissewaard en Ridderkerk.

Ruim 7500 mensen in kwetsbare omstandigheden voerden met hun hulpverlener het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. En daarvan heeft 70% aangegeven in de huidige situatie niet zwanger te willen worden. Van deze groep zijn inmiddels ruim 3300 mensen gestart met anticonceptie.

Meer weten?

Nu Niet Zwanger is onderdeel van het Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Meer weten over het programma Nu Niet Zwanger? Kijk op www.nunietzwanger.nl. Voor vragen over de aanpak of aanmelding van cliënten, kun je contact opnemen met het team Nu Niet Zwanger via nunietzwangermo@rotterdam.nl.