Samen buiten sporten

23 partijen hebben vanuit de subsidieregeling DigiDeal010 een bedrag ontvangen om een eHealth-toepassing te ontwikkelen voor Rotterdammers. Zij zijn in april 2021 gestart met hun projecten. De komende periode lichten we drie initiatieven uit. In deel 2: het ‘blended care’ programma VIT010, een combinatie van online gezondheidsplatform SmartVitaal en de offline inzet van wmo radar.

Wmo radar wil mensen tussen de 45 en 67 jaar met (risico op) chronische ziekten de mogelijkheid bieden om met hun leefstijl aan de slag te gaan. Dat doet de welzijnsorganisatie door de inzet van de Vitaalscan en het platform van SmartVitaal, in combinatie met offline groepsbijeenkomsten. Die bijeenkomsten vinden plaats bij wmo radar en worden gegeven door leefstijlcoaches. Het ‘blended care’ project heet VIT010 en richt zich op bewoners in de gebieden Centrum, Delfshaven en Overschie. Met deze eHealth-oplossing kunnen dit jaar 140 mensen aan focusgroepen deelnemen. Zij werken via online en fysieke begeleiding aan hun leefstijl. Daarnaast hoopt wmo radar dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden om via het platform hun eigen vitaliteit verbeteren. Sabine Schilt (projectcoördinator VIT010) en Sofian Oueslati (projectmanager VITR) lichten het initiatief toe.

Vanuit welke behoefte is jullie oplossing ontstaan?

Sabine: ‘Een aantal huisartsen uit gebied Centrum klopte bij wmo radar aan. Zij zagen veel mensen met een verhoogd risico op chronische ziekten. Het lukt die mensen vaak niet om tot duurzame leefstijlverandering te komen. De huisartsen vroegen ons om aandacht hiervoor. Wij constateerden dat doelstellingen en aanpak op het gebied van gezonde leefstijl te veel vanuit professionals worden geformuleerd. Volgens ons is het beter om kennis en tools aan te bieden aan bewoners. Daarmee kunnen zij hun eigen doelstelling(en) formuleren en de aanpak kiezen die aansluit bij hun manier van leven. Vervolgens kwamen we op het spoor van online gezondheidsplatform SmartVitaal. Dat konden we perfect koppelen aan een offline programma met leefstijlcoaches. Dit probleem speelt breder dan alleen in Centrum. Daarom betrekken we ook Delfshaven en Overschie, de andere gebieden waar wmo radar actief is, erbij.’

Hoe maakt jullie plan de zorg/ondersteuning doelmatiger en beter?

Sofian: ‘Op deze manier bieden we meer maatwerk. We starten met een Vitaalscan en preventief medisch onderzoek. Op basis van de uitkomsten personaliseren we het platform en stellen we een persoonlijk vitaliteitsplan samen. Deelnemers monitoren via het dashboard hun eigen vitaliteit en gaan zelf aan de slag met een gezondere leefstijl. De deelnemers van de focusgroepen ondersteunen we met groepsbijeenkomsten, begeleid door leefstijlcoaches en buurtcoaches en eventueel andere zorgprofessionals. De hoofdthema’s van de groepsbijeenkomsten zijn: voeding, bewegen, slapen, stress en hygiëne.’

Sabine: ‘Met VIT010 zorgen we ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Waardoor de wijkbewoners eerder de juiste ondersteuning of zorg krijgen. Door in te zetten op preventie ontlasten we de curatieve zorg en dragen we bij aan het verminderen van zorgkosten.’

Hoe gaan jullie je eHealth-oplossing de komende periode concreet verder ontwikkelen?

Sofian: ‘SmartVitaal heeft een bestaand platform en de Vitaalscan. Voor VIT010 hebben we de Vitaalscan doorontwikkeld. Zo is onder meer het thema hygiëne toegevoegd. COVID-19 heeft aangetoond hoe belangrijk dat is, zeker voor chronisch zieken die extra vatbaar zijn voor besmetting. Daarnaast willen we zorgen voor inclusiviteit, zodat elke Rotterdammer het kan gebruiken.’

Sabine: ‘Het mooie aan het SmartVitaal-platform is dat het per wijk ingericht kan worden. Daarom willen we de komende tijd zoveel mogelijk zorgaanbieders en gezondheidsinitiatieven uit de wijken toevoegen zodat de bewoners kunnen zien wat er in hun wijk te doen is en zij doorlopend bezig kunnen blijven met hun leefstijl. De eerste groep deelnemers is inmiddels gestart. De lessen die we daaruit leren, gebruiken we om het platform en programma aan te passen, voordat in september de overige groepen starten. We zijn er achter gekomen dat we meer tijd willen besteden aan één thema. En dat we elke bijeenkomst met elkaar het platform ontdekken, om te kijken wat er allemaal te vinden is. Daardoor worden mensen direct digivaardiger.’

Welke uitdagingen verwachten jullie bij de uitvoering van jullie plan?

Sofian: ‘Een van de voornaamste uitdagingen is om VIT010 onder de aandacht te brengen bij de Rotterdammers die er het meest baat bij hebben en gemotiveerd zijn iets aan hun leefstijl te doen. Het bereiken van zoveel mogelijk mensen, de informatie op de juiste plek krijgen en enthousiasmeren is iets waar we over nadenken. Daarom werken we hard aan de toegankelijkheid. We gaan het platform vertalen in het Turks en Arabisch. Met Stichting Lezen en Schrijven werken we aan een voorleesfunctie en vertaling in pictogrammen, voor laaggeletterden. Daarnaast helpt de wijkgerichte aanpak.’

Hoe ziet jullie zorg/ondersteuning er over een jaar uit als jullie plan succesvol ten uitvoer is gebracht?

Sabine: ‘Dan draait VIT010 doorlopend. Door de focusgroepen en het platform kunnen alle bewoners uit Centrum, Delfshaven en Overschie werken aan een gezonde leefstijl. Daarnaast zou het mooi zijn als VIT010 een voorbeeld is voor heel Rotterdam. Want dat is wat we uiteindelijk willen: een gezond Rotterdam.’

Sofian: ‘Daarbij kunnen we gebruikmaken van de data die we nu verzamelen. Daarmee kunnen we hopelijk voldoende aantonen wat het effect is van deelname. Dit kan een blauwdruk worden van hoe we leefstijlverandering in heel Rotterdam, maar ook de rest van Nederland, kunnen realiseren.’

 

Dit artikel is deel 2 van een reeks over de DigiDeal010. Daarin lichten we een aantal initiatieven uit. Lees ook het eerste artikel van dit drieluik: Digitale Dyslexiebehandelaar vervangt fysieke behandeling.

Een overzicht van alle 23 initiatieven die subsidie hebben ontvangen vanuit de Digideal010, vind je in dit artikel, dat eerder werd gepubliceerd op Gezond010. Meer weten over eHealth in Rotterdam? Kijk op www.rotterdam.nl/ehealth.