ConForte wil inzicht in thuiszorgcapaciteit verbeteren

23 partijen hebben vanuit de subsidieregeling DigiDeal010 een bedrag ontvangen om een eHealth-toepassing te ontwikkelen voor Rotterdammers. Zij zijn in april 2021 gestart met hun projecten. De komende periode lichten we drie initiatieven uit. In deel 3: ConForte werkt aan een oplossing die ziekenhuizen en huisartsen beter inzicht moet geven in de beschikbare thuiszorgcapaciteit.

Rotterdam mist digitaal inzicht in de beschikbare thuiszorgcapaciteit. Dat vindt ConForte, de brancheorganisatie voor Rotterdamse zorgondernemers. ConForte wil dit verbeteren om zowel de zorgprofessionals als de Rotterdammers beter te kunnen helpen. Met deze eHealth-oplossing kunnen in potentie 8.400 mensen die thuiszorg nodig hebben, worden geholpen. Inge Schonagen (directeur ConForte) en Wilma van der Leeuw (programmamanager ConForte Innovatielab) vertellen meer over dit initiatief.

Vanuit welke behoefte is jullie oplossing ontstaan?

Inge: ‘ConForte en de gemeente Rotterdam werken samen aan het verbeteren van zorg in de wijk. Een van de uitdagingen is inzicht verkrijgen in de beschikbare thuiszorgcapaciteit. Zodat ziekenhuizen en huisartsen weten welke mogelijkheden er zijn. In totaal zijn er 220 thuiszorgorganisaties in Rotterdam, inclusief zzp’ers die als thuiszorghulp staan ingeschreven. Je kunt die niet allemaal bellen als je snel thuiszorg nodig hebt voor een cliënt. In Noord-Brabant wordt gewerkt met de Stoplicht-app. Daarmee zien ziekenhuizen en huisartsen met kleurtjes welke thuiszorgorganisatie capaciteit heeft. Zorgbestuurders vroegen ons: kunnen we dat hier introduceren?’

Wilma: ‘Vanuit ons Innovatielab hebben we vervolgens eerst een stap terug gezet. Naar het proces gekeken in plaats van het product. De afgelopen jaren sloten oplossingen waaraan we met het Innovatielab werkten, regelmatig onvoldoende aan op de vraag. We hebben daarop onze eigen unieke Conforte-Innovatielab methoden ontwikkeld. Dit hebben we gedaan aan de hand van onder meer design thinking, LEAN, Miro en andere formats. En natuurlijk op basis van onze ervaring in de zorg. De uitkomst is een werkbare methodiek voor de professional, die in het dagelijkse werkproces kan worden geïntegreerd. Dat doen we ook voor deze uitdaging. Met alle betrokken professionals schetsen we nu het probleem en de knelpunten. Wat de exacte oplossing wordt, gaan we zien.’

Hoe maakt jullie plan de zorg/ondersteuning doelmatiger en beter?

Wilma: ‘Beter inzicht in de beschikbare thuiszorgcapaciteit is voor iedereen fijn. De praktijkondersteuner van de huisarts hoeft minder rond te bellen. De huisarts heeft minder administratie en dus meer tijd voor cliënten. De wijkverpleegkundige wordt niet de hele dag gebeld of er capaciteit is. En het allerbelangrijkste: de cliënt wordt beter geholpen. Het kan opname op de spoedeisende hulp of zwaardere zorg voorkomen en snel de juiste zorg bieden.’

Hoe gaan jullie je eHealth-oplossing de komende periode concreet verder ontwikkelen?

Wilma: ‘Momenteel brengen we dus met allerlei betrokken zorgprofessionals de uitdaging in kaart. Een van de eerste knelpunten is de bestaande technologie. Er zijn twee systemen die in potentie hetzelfde kunnen als de Stoplicht-app, maar tot nu toe onvoldoende worden gebruikt. Misschien concluderen we dat de bestaande oplossingen met enkele slimme aanpassingen voldoen voor de oplossing van ons probleem. Misschien niet. Daar komen we de komende periode achter.’

Welke uitdagingen verwachten jullie bij de uitvoering van jullie plan?

Inge: ‘Veel zorgprofessionals gaan bij verandering uit van de oplossing. Wij vragen hen om anders te denken. Om eerst te kijken naar de vraag achter de vraag. Dat is niet makkelijk. De methodiek van het Innovatielab om innovatie te ondersteunen, is lastig uit te leggen. Die moet je ervaren.  Daarom is het belangrijk dat we samen aan de slag gaan. We hebben allerlei tools ontwikkeld, die iedereen gratis kan downloaden op de website van ConForte Innovatielab. Vrijwel iedereen die werkt met de methodiek is hier enthousiast over. Iedere zorgprofessional kan de methodiek gebruiken om complexe uitdagingen behapbaar en inzichtelijk te maken. We hopen dat we daarmee zorgprofessionals inspireren om minder vaak van het product uit te gaan en eerst naar de echte vraag te kijken. De échte uitdagingen voor de zorg liggen niet zozeer in de technologie. Wel in de ondersteuning van zorgprofessionals en procesinnovatie. Daarbij moet meer stilgestaan worden.’

Hoe ziet jullie zorg/ondersteuning er over een jaar uit als jullie plan succesvol ten uitvoer is gebracht?

Wilma: ‘Dan kan een huisarts online direct zien waar zorg beschikbaar is en een cliënt zo snel mogelijk daar naartoe leiden. Waar en hoe die huisarts iets invoert, weten we dus nog niet. Maar misschien werkt het wel andersom: een huisarts doet een oproep en dan moeten zorginstellingen zo snel mogelijk reageren. Door alles nog open te houden in deze fase, kan iedereen helder nadenken over de huidige situatie en verzanden we niet in discussies over de oplossing. We zijn heel benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt!’

Benieuwd naar de unieke methode van ConForte Innovatiela en/of zelf aan de slag hiermee? ConForte heeft een handboek ontwikkeld, dat voor iedereen gratis te downloaden is via deze link.

Een overzicht van alle 23 initiatieven die subsidie hebben ontvangen vanuit de Digideal010, vind je in dit artikel, dat eerder werd gepubliceerd op Gezond010. Meer weten over eHealth in Rotterdam? Kijk op www.rotterdam.nl/ehealth.

Lees ook de eerste twee artikelen van dit drieluik: