Twee ouderen achter een laptop.

23 partijen ontvingen begin 2021 vanuit de subsidieregeling DigiDeal010 een bedrag om een eHealth-toepassing te ontwikkelen voor Rotterdammers. De komende periode lichten we – in navolging van een eerder drieluik – drie initiatieven uit. In deel 5: MOB (Maatschappelijk Ondersteunings Bureau) onderzoekt hoe iedere Rotterdammer een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan gebruiken die past bij zijn of haar situatie.

MOB is actief in meerdere regio’s, waaronder Rotterdam. De organisatie biedt thuiszorg, 24-uurszorg, wijkverpleging, verpleging, zorg aan huis, huishoudelijke hulp en ondersteuning bij dementie. Ook heeft MOB woonzorgcentra waarin ouderen zelfstandig wonen.

Cliënten van MOB kunnen, net als iedere Nederlander, gebruikmaken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO heb je als burger al je gezondheidsgegevens bij elkaar in een app of op een website. Van behandelingen tot bloeduitslagen. En van medicijngebruik tot inentingen. Je bepaalt zelf of en welke gegevens je deelt met een zorgverlener. Er zijn verschillende aanbieders van PGO’s. Alle PGO’s hebben koppeling met systemen van huisartsen en ziekenhuizen. Dit is verplicht door de overheid. Daarnaast biedt elke PGO verschillende functionaliteiten. Zo zijn er specifieke omgevingen voor bijvoorbeeld ouderen en diabetici. Als de PGO voldoet aan alle veiligheidseisen krijgt deze het MedMij-label. Een PGO is gratis; de overheid betaalt de kosten en geeft aanbieders een vergoeding per gebruiker.

MOB onderzoekt met subsidie vanuit de Digideal010 hoe iedere Rotterdammer de PGO kan gebruiken die het best aansluit bij zijn of haar persoonlijke situatie. Daarvoor werkt MOB samen met twee MedMij gecertificeerde PGO’s. Projectleider Adem Simitci licht het initiatief toe.

Vanuit welke behoefte is jullie oplossing ontstaan?

Adem: ‘Bij MOB zijn we veel bezig met innovatie en digitalisering. We werken al een aantal jaren met PGO’s. Het idee voor een persoonlijke gezondheidsomgeving komt van de Patiëntenfederatie Nederland. Dit ontstond kort nadat de Eerste Kamer in 2011 het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) afwees. Iedere Nederlander kan nu zijn eigen gezondheidsgegevens inzien, beheren en delen. Vanuit MBO zien we de meerwaarde van een PGO. Het is een veilig en levenslang meebewegend dossier. PGO’s worden de komende jaren alleen maar belangrijker. In het nieuwe regeerakkoord wordt de ambitie uitgesproken om een goed functionerende PGO voor alle Nederlanders te realiseren.

‘Tot nu toe is de PGO vrij onbekend. Dat er twintig tot dertig aanbieders zijn, maakt het niet makkelijker. Bij MOB vroegen we ons regelmatig af: welke PGO past bij welke cliënt? Moeten we als zorgorganisatie samenwerken met één of enkele PGO’s? Of is een breed aanbod beter voor onze cliënten? Dat onderzoeken we nu. Dat leidt tot een publicatie, waarin we de belangrijkste vragen en overwegingen op een rij zetten. Zodat niet alleen wij, maar ook andere Rotterdamse zorgorganisaties hiermee hun voordeel kunnen doen.’

Hoe maakt deze oplossing jullie zorg/ondersteuning doelmatiger en beter?

‘Ons uiteindelijke doel is dat iedere cliënt een PGO gebruikt die past bij zijn of haar situatie. Onze publicatie is een belangrijke tussenstap op weg daarnaartoe. Dat document inspireert ons, en hopelijk ook andere Rotterdamse zorgorganisaties, om na te denken over dit onderwerp. Het kan de PGO ook bekender maken, want nog lang niet alle zorgaanbieders zijn aangesloten. Hoe meer zorgorganisaties aangesloten zijn en hoe meer Rotterdammers de PGO gebruiken, hoe beter onderling kan worden samengewerkt. Dat heeft positieve impact op de gezondheid van de Rotterdammer.’

Hoe gaat het met de ontwikkeling van jullie initiatief?

‘We hebben in het voortraject tien MedMij gecertificeerde PGO’s geselecteerd die in aanmerking zouden komen voor onze pilot. Patients Know Best (PKB) van leverancier Carepoint en Gezondheidsmeter van leverancier Curavista sloten het best aan bij onze doelgroep. Hun PGO’s willen we inzetten bij honderd cliënten en 75 mantelzorgers. Daarmee krijgen we hopelijk voldoende inzichten om conclusies te trekken over de keuzevrijheid voor cliënten. Alle vragen en uitdagingen die we tegenkomen, publiceren we.’

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan?

‘Een van de voornaamste uitdagingen is de onbekendheid van de PGO. Het kost tijd en energie om cliënten ervan te overtuigen dat een PGO even veilig is als internetbankieren en je DigiD. Dat geldt overigens ook voor huisartsen; veel van hen weten niet dat ze hun patiëntendossiers toegankelijk moeten maken voor opvraging door een PGO. Of ze weten niet hoe dat moet. Daar werken we ook aan.

‘Een andere interessante uitdaging zijn ouderen die niet zo digitaal vaardig zijn. Normaal gesproken wil je mensen dingen leren, zodat ze mee kunnen komen. In dit geval is het de vraag of je ouderen niet nóg kwetsbaarder maakt als je hen met een PGO leert omgaan. Dan kunnen ze met iedereen gegevens delen, ook als dat wellicht ongewenst is. We werken nauw samen met onze cliëntenraad en onze medewerkers. Als we hen overtuigen, kunnen zij andere cliënten enthousiasmeren.’

Hoe ziet jullie zorg/ondersteuning eruit als jullie plan succesvol ten uitvoer is gebracht?

‘We willen onze conclusies in mei 2022 publiceren. Dat moet ertoe leiden dat de PGO over een jaar bekender is. Bij Rotterdammers, maar zeker ook bij zorgverleners. Op basis van ons document kunnen zij afwegen of zij meerdere PGO’s aanbieden. Of juist met één aanbieder gaan samenwerken om die PGO nog beter toe te spitsen op hun doelgroep. Er is daarbij geen goed of fout, maar het is belangrijk dat er vooraf over wordt nagedacht.’

 

Dit artikel is onderdeel van een reeks over de Digideal010. In twee drieluiken lichten we in totaal zes initiatieven uit. Een overzicht van alle 23 initiatieven die subsidie hebben ontvangen vanuit de Digideal010, vind je in dit artikel, dat eerder werd gepubliceerd op Gezond010. Meer weten over eHealth in Rotterdam? Kijk op www.rotterdam.nl/ehealth.

Lees ook de eerdere artikelen in deze reeks: