Student en Leefstijl - groepsfoto

Stichting Student & Leefstijl zet zich voor het vijfde jaar in voor meer leefstijlgerelateerd onderwijs binnen de opleiding Geneeskunde. Dat is niet makkelijk, maar er zit schot in de zaak, vertellen voorzitter Tina Meijering en bestuurslid Rianne de Bruin. ‘We hebben sterk het gevoel dat de verandering er nu écht gaat komen.

Rianne is heel even stil. Ze graaft in haar geheugen om antwoord te kunnen geven op de vraag hoeveel uur les over leefstijl ze zelf heeft gekregen. Een exact aantal blijft uit, maar het was weinig. Véél te weinig, vindt stichting Student & Leefstijl. Ze wordt daarin gesteund door 80 procent van de coassistenten, die allen aangeven meer onderwijs te willen over voeding en leefstijl. Vijfdejaarsstudent Rianne is bestuurslid van Student & Leefstijl, samen met zes medestudenten geneeskunde. De stichting werkt samen met vereniging Arts & Leefstijl en zet zich in voor leefstijl als medicijn. De studenten zorgen ervoor dat toekomstige artsen preventieve en curatieve voeding- en leefstijlinterventies gaan gebruiken als onderdeel van de behandeling.

Te veel ‘medicijnles’

Om dat te bereiken, wil Student & Leefstijl onderwijs over leefstijl implementeren in de opleiding Geneeskunde. ‘Inmiddels is wel bewezen hoe groot het effect van voeding en leefstijl is op het voorkomen én genezen van ziektes,’ zegt Tina Meijering, voorzitter van Student & Leefstijl en momenteel in de masterfase van haar studie geneeskunde. ‘Toch leren we tijdens de opleiding nog altijd vooral hoe je ziektes kunt behandelen met medicijnen. Dat vinden wij ontzettend vreemd. Er zou veel meer aandacht en geld vrijgemaakt moeten worden voor preventie. Op de lange termijn levert dat juist geld op. Bovendien heeft een gezonde leefstijl een veel breder effect dan op slechts één klacht of ziekte.’

Leefstijl lééft

Dat er behoefte is aan meer leefstijlonderwijs blijkt onder meer uit de populariteit van het onderwijsprogramma dat Student & Leefstijl organiseert voor geneeskundestudenten. Naast de reguliere studie kunnen de zorgprofessionals van de toekomst in tien weken de SELF-cursus volgen: Students Experienced in Lifestyle and Food. ‘Ook voor ons traject dat in januari is gestart, was weer volop animo,’ zegt Rianne. ‘Het overgrote deel van onze generatie studenten wil hier echt meer over weten. Dat is ook waarom Tina en ikzelf ooit deze cursus hebben gedaan. Gelukkig merk je dat er vanwege corona ook in de maatschappij meer aandacht komt voor het belang van leefstijl.’

Nieuw raamwerk

Cynisch genoeg zorgt datzelfde coronavirus ervoor dat grotere stappen in de goede richting voorlopig uitblijven. Eerder dit jaar werd een nieuw raamwerk voor de bachelor Geneeskunde gepresenteerd. ‘Daarin werd voeding en leefstijl al veel meer genoemd,’ vertelt Tina. ‘Die nieuwe bachelor zou er al in 2021 komen, maar vanwege corona is dat met een jaar uitgesteld. Als stichting waken wij ervoor dat van uitstel afstel komt. Dat doen we samen met de Student & Leefstijl-takken in de andere steden. Wij zijn al bijna vijf jaar bezig, maar we hebben sterk het gevoel dat de verandering er nu écht gaat komen. Misschien nog niet in de mate waarin wij het zouden willen, maar het is een stap in de goede richting. Kleine stapjes zijn óók stapjes.’

Missie

Intussen gaat Student & Leefstijl onvermoeid door met haar missie. Zo worden in samenwerking met het landelijke bestuur e-learnings ontwikkeld over allerlei leefstijl gerelateerde onderwerpen. Deze kunnen door de verschillende faculteiten gebruikt gaan worden in het onderwijs. Ook zijn er plannen om te gaan samenwerken met de Universiteit Leiden en de TU Delft. Rianne: ‘Het plan is om ook vanuit technologische en economische bril naar leefstijl te kijken en van elkaar te leren. Ook zijn we in gesprek met de Hogeschool Rotterdam, die een minor over voeding en leefstijl wil opzetten. Vanwege corona is het soms lastig om die initiatieven door te zetten, maar wij willen ze zeker niet zomaar loslaten. Daarvoor vinden we dit veel te belangrijk. Als individuen, maar ook als stichting.’

Theorie en praktijk combineren

Via het netwerk van Gezond010 hoopt Student & Leefstijl medestanders te vinden en samenwerkingen op te starten. ‘Als studenten zitten we wat leefstijl betreft misschien wel op hetzelfde niveau als veel medisch specialisten,’ zegt Rianne. ‘Het lijkt ons mooi om onze theoretische kennis over leefstijl te combineren met hun praktijkervaring.’

‘Waarbij we voeding en leefstijl echt niet in het extreme hoeven te trekken,’ vult Tina aan. ‘De gemiddelde Rotterdammer leeft niet supergezond, dus kleine verbeteringen kunnen al een groot verschil maken. Al die initiatieven bij elkaar zorgen uiteindelijk voor een grote verandering.’

 

Student & Leefstijl is partner van Gezond010. Via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media richt de stichting zich op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken? Op de partnerpagina van Student & Leefstijl vind je meer informatie en contactgegevens.