Ruim twintig Rotterdamse werkgevers kwamen donderdag 22 november samen voor de Gezond010-masterclass ‘Samen aan de slag voor vitale medewerkers’. Eigenaarschap stond centraal tijdens deze eerste bijeenkomst voor HR- en vitaliteitmedewerkers van de Rotterdamse organisaties.

Tot hoever ga je als werkgever om je medewerkers te stimuleren tot een gezonde leefstijl? Dat is een van de dilemma’s waarover werkgevers tijdens deze eerste masterclass in discussie gingen. ‘En dat kun je met recht een dilemma noemen,’ zei Linda Rijnsburger, teammanager Veilig en Vitaal werken van de gemeente Rotterdam. ‘Gezond is goed, en als werkgever wil je het beste voor je mensen. Maar dit betekent niet dat je een gezonde manier van leven kunt afdwingen. Uiteindelijk bepaalt een werknemer zelf welke keuzes hij maakt.’

Bewustwording

Linda Rijnsburger sprak met andere HR- en vitaliteitsmedewerkers uit het Gezond010-netwerk over hoe de gemeente Rotterdam vorm geeft aan het ‘eigenaarschap’ van de vitaliteit van medewerkers. ‘Onze filosofie is: de medewerker is zelf verantwoordelijk, wij stimuleren en enthousiasmeren. Heel praktisch met sport- en yogalessen, maar ook met wandelcoaches voor collega’s die werkstress ervaren. We zetten vooral ook in op bewustwording, de voordelen op het werk én thuis als je keuzes maakt die goed uitpakken voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid.’

Aandacht

De gemeente Rotterdam was deze eerste Gezond010-masterclass de gastheer. De bijeenkomst werd verzorgd door experts van het bij Gezond010 aangesloten AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. ‘In onze ogen bestaat de vitaliteit van een werknemer uit drie onderdelen: motivatie, gezondheid en competentie,’ zei Kim Schumacher, adviseur Duurzame Inzetbaarheid & Inclusief Werkgeven. ‘Wij adviseren werkgevers voor alle drie aandacht te hebben, leidinggevenden tijd te laten maken om hierover te praten. Voor werknemers blijkt erkenning en respect ontzettend belangrijk. Gezíen worden is essentieel om je goed te voelen.’

Regie

Niet voor niets kreeg de masterclass ‘Samen aan de slag voor vitale medewerkers’ mee als noemer. Samen staat hier voor de werkgevers die tijdens de bijeenkomsten van elkaar leren, maar ook voor de relatie werkgever-werknemer. ‘Vitale medewerkers pakken zelf de regie,’ zei Kim Schumacher. ‘In hun werk en ontwikkeling, en op het gebied van gezondheid. Als werkgever kun je hen faciliteren, bijvoorbeeld met coachingsprogramma’s en gezond eten in de kantine. De kunst is om de mensen voor wie het versterken van hun vitaliteit níet vanzelfsprekend is te verleiden om hier ook mee aan de slag te gaan.’

Gezond010

Aan de eerste Gezond010-masterclass deden onder meer de HR- en vitaliteitsmanagers Sint Franciscus Gasthuis, RET, Nationale-Nederlanden, APM Terminals en ECT mee. De drie volgende bijeenkomsten in maart, juni en september 2019 (exacte data nog niet bekend) worden gehost door onder meer de RET en de politie-eenheid Rotterdam.

Meer weten over de masterclasses? Neem contact op via gezond010mo@rotterdam.nl.