Kralingse Plas met Rotterdam op de achtergrond. Op een stijger zie je een joggende man, vrouw met kinderwagen.

Begin dit jaar is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. Daarmee maakt het rijk geld vrij voor gemeenten om te investeren in welzijn, sport en gezondheid. Dit is bekend onder de naam Brede SPUK. SPUK staat voor specifieke uitkering.

Positief advies

Om deze uitkering te ontvangen, moesten gemeenten een integraal plan maken. Dat is gebeurd. Alle gemeenten, waaronder Rotterdam, hebben hun plannen voor GALA opgestuurd. Inmiddels hebben alle gemeenten een positief advies ontvangen van de toetsingscommissie VNG VSG. Dat is goed nieuws! Dit betekent dat de gemeenten binnenkort een beschikking van VWS ontvangen voor de periode 2024-2026.

Verder werken met wat er al ligt

Met deze uitkering kunnen we doorgaan met onze inzet op gezondheid, sport en bewegen en de sociale basis. En dit ook steeds beter doen. We verwerken de doelen van GALA in een nieuwe preventieve gezondheidsaanpak in Rotterdam. Maar een steeds wisselend beleid helpt niet om de gezondheid te verbeteren. Daarom gaan we verder met wat er al ligt:

Deze kaders laten de gemeentelijke visie zien op sport, sociale basis, gezondheid en preventie. Hoewel het nog drie kaders zijn, is de visie achter deze kaders integraliteit, samenwerken en slim verbinden. Hiermee zijn goede stappen gezet in de gezondheidsaanpak en de samenwerking met en tussen domeinen. We gaan door met de integrale aanpak door de samenwerking met andere beleidsterreinen en partners in de stad te versterken.

Verbeterdoelen

Na de brede sessie van 1 december en 1 juni en wat kleinere gesprekken zijn verbeterdoelen geformuleerd. Dit zijn doelen op het gebied van fysieke leefomgeving, sociale omgeving, bestaanszekerheid (sociaaleconomische positie) en gezondheidsvaardigheden en leefstijl (waaronder voeding, sport en bewegen).

Als we meer gezonde Rotterdammers in 2040 willen, moeten we ook een aantal (rand)voorwaarden verbeteren. Denk aan digitalisering en de verbinding tussen het medisch-sociaal domein, tussen formele-informele zorg en goede monitoring. Om de gezondheid te verbeteren, is het belangrijk om te zien dat deze onderdelen met elkaar te maken hebben. En is het nodig deze te beïnvloeden. Hiervoor is een lange termijn visie nodig.

Domein overstijgend gezondheidsaanpak

Met de komst van GALA, passen we de gezondheidsaanpak aan. Op dit moment vertalen we de verbeterdoelen naar een domein overstijgend plan voor de lange termijn. Dit doen we in samenhang met de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA), GALA en de Bestuurlijke Opdracht Zorg.

Wil je meer weten? Benader dan de contactpersoon. In het voorjaar delen we het plan via de Gezond010 website.