Foto van links naar rechts Monique Liet (projectleider Proeftuin), Sven de Langen (wethouder Volksgezondheid Rotterdam), Claudia Bolleurs (Partnerschap Overgewicht Nederland, PON), dr. Karen Freijer (PON), Merlijn Snijders (beleidsadviseur gemeente Rotterdam) en Liesbeth van Rossum (hoogleraar Erasmus MC en voorzitter PON) bij de kick-off proeftuin gezond gewicht in 2020

Met de proeftuin Gezond Gewicht profileert Rotterdam zich als koploper van de landelijke ketenaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen. Op maandag 21 september organiseerde de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) de digitale aftrap. Een sfeerverslag van de online Zoom-sessie.

Het is maandagmiddag acht minuten over vijf als in kantoorgebouw Spaces aan het Hofplein de confettislierten door de ruimte vliegen. Het is het feestelijke sluitstuk van de officiële aftrap van de proeftuin Gezond Gewicht. Even daarvoor hebben staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Rotterdamse wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport), Liesbeth van Rossum (hoogleraar en internist Erasmus MC én voorzitter van Partnerschap Overgewicht Nederland, PON), Dr. Karen Freijer (PON) en de Rotterdamse projectleider Monique Liet hun handtekening gezet. Dit deden zij op een van de vijf puzzelstukken, die samen symbool staan voor de landelijke ketenaanpak overgewicht en obesitas voor volwassenen. Blokhuis tekende daarbij vanuit het Nationale Preventieakkoord het centrale puzzelstuk, waaraan de andere stukken bevestigd werden.

Negentig virtuele aanwezigen

De ondertekenaars bevinden zich, geheel coronaproof, in dezelfde ruimte. De ruim negentig aanwezigen wonen vanuit het hele land vanachter hun beeldscherm de digitale aftrap bij. Onder hen partners van Nationaal Preventieakkoord, partners van de proeftuin Gezond Gewicht en andere genodigden. Zij werden om stipt vier uur welkom geheten door moderator Ton Legerstee, die vervolgens met de aanwezigen in gesprek ging over de revolutionaire aanpak.

‘Hamburger makkelijker verkrijgbaar dan appel’

Sven de Langen opende het bal. Volgens de wethouder is de nieuwe aanpak hard nodig. ‘Meer dan de helft van de volwassen Rotterdammers heeft overgewicht en bijna twee op de tien heeft obesitas. Daar moeten we iets aan doen. Dat kan alleen als partners in de gehele keten samenwerken. Dat is precies wat we gaan doen.’ Daarnaast pleitte De Langen, net als een dag eerder in Nieuwsuur, voor een landelijke invoering van een suikertaks. Daarbij gaf hij een knipoog aan Blokhuis, die achter de camera op zijn beurt wachtte. ‘Als gemeente zijn we bovendien bezig om te bekijken in hoeverre we ervoor kunnen zorgen dat gezond eten makkelijker verkrijgbaar wordt dan ongezond eten. In het centrum is het veel makkelijker om een hamburger te kopen dan een appel. Dat moet andersom. Vanwege corona is er gelukkig extra aandacht gekomen voor het belang van een gezonde leefstijl.’

Oorzaken obesitas

De Langen gaf aan altijd goed te luisteren naar Liesbeth van Rossum, die de ontsmette microfoon van hem overnam. De hoogleraar en internist van het Erasmus MC is ook voorzitter van Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), dat in samenwerking met de Gemeente Rotterdam het initiatief heeft genomen voor de proeftuin Gezond Gewicht. Van Rossum deelde interessante wetenschappelijke inzichten over overgewicht en obesitas. Haar boodschap: overgewicht en obesitas kunnen allerlei oorzaken hebben, van psychosociale problemen tot medicijngebruik en aangeboren afwijkingen. ‘Daarom is deze ketenaanpak zo belangrijk,’ stelde ze. ‘Daarmee kunnen we de échte oorzaak achterhalen en aanpakken. Door het medische en sociale domein beter met elkaar te laten samenwerken, kunnen we straks voor elke patiënt maatwerk bieden.’

‘Rotterdam voorbeeld voor Nederland’

Rotterdam is met de proeftuin landelijk koploper. PON heeft van het ministerie van VWS namelijk de opdracht gekregen om met input van drie tot zes andere gemeenten het Rotterdams model om te vormen tot een landelijk basismodel. Dat wordt daarna in alle andere gemeenten in Nederland uitgerold. Staatssecretaris Blokhuis, onder wiens leiding het Nationale Preventieakkoord werd gesloten en de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in de basisverzekering werd opgenomen, roemde de Rotterdamse aanpak. Hij richtte zich onder meer direct tot De Langen en Van Rossum. ‘Het is fantastisch hoe jullie hier in Rotterdam in de volle breedte bezig zijn met leefstijl. Niet alleen de medici werken samen, maar ook het sociale domein wordt erbij betrokken. Dat is top, want die brede kijk geeft voldoening aan de patiënt én aan de zorgaanbieder. Daarmee is Rotterdam in mijn ogen een voorbeeld voor de rest van het land.’

Centrale zorgcoördinator

Het belang van de samenwerking tussen het medische en sociale domein werd daarna benadrukt door Dr. Karen Freijer (PON) en projectleider Monique Liet. Zij gingen verder in op de concrete invulling van het traject. Liet vertelde dat met 2 proeftuinen gestart is in oktober 2019, en vanaf 1 september zijn er 4 proeftuinen in Beverwaard, Kralingen-Crooswijk, Oude Noorden en Oude Westen/Delfshaven. Ook legde zij de werking van de proeftuin uit. ‘Er wordt wijkgericht én per persoon gekeken wat wel en wat niet werkt. Via bijvoorbeeld een huisarts, coach, internist of wijkteam komt de deelnemer bij een centrale zorgcoördinator terecht.’

‘Die coördinator kan bepalen wat de eerste stap moet worden,’ vulde Freijer aan. ‘Als iedereen zich houdt bij zijn eigen vakgebied en tijdig doorverwijst naar de juiste benodigde discipline op een ander vakgebied, dan kunnen we zorgen voor een optimale ondersteuning van de cliënt in de aanpak van overgewicht en obesitas. We kunnen dit alleen samen!’ Na die rake woorden was het tijd voor de ondertekening van de puzzelstukken. En nadat ook wethouder De Langen zijn confettikanon tot ontploffing had gebracht, werd de middag afgesloten met een gezonde (digitale) borrel.

 

Wilt u als professional meer weten over de Proeftuin Gezond Gewicht? Neem dan contact op met projectleider Monique Liet via amw.liet@rotterdam.nl. Klik hier om het persbericht over de start van de proeftuin Gezond Gewicht te lezen. De digitale aftrap is binnenkort volledig terug te kijken via www.proeftuingezondgewicht.nl.