Oudere man en vrouw aan de keukentafel met ontbijt, kijken elkaar blij aan

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Wie hier iets aan wil doen zonder later echte gezondheidsproblemen te krijgen, kan terecht bij een gewichtsconsulent. Om dit beroep bekender te maken, sloot de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) zich aan bij Gezond010. ‘Net als Gezond010 staan wij voor preventie.’

De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) bestaat sinds 2006 en heeft ruim 1.300 leden. Toch weet lang niet iedereen van het bestaan van de gewichtsconsulent, constateerde Anne-Marike van Arkel in haar eerste jaar als bestuursvoorzitter. ‘Dan heb ik het over consumenten én zorgprofessionals,’ zegt de Rotterdamse. ‘Dat willen we veranderen, want gewichtsconsulenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van overgewicht. We dragen direct bij aan de gezondheid van mensen. En daarmee voorkomen we dat de zorgkosten nog verder stijgen.’  

Kwaliteitskeurmerk 

Een gewichtsconsulent is iets anders dan een diëtist. Beide beroepsgroepen geven voedings- en beweegadvies. Het voornaamste verschil: gewichtsconsulenten begeleiden geen cliënten die specifieke medische voeding nodig hebben, diëtisten wel. Bovendien is gewichtsconsultent in tegenstelling tot diëtist geen beschermd beroep. Daarom werd de BGN in het leven geroepen. ‘Wij stellen strenge kwaliteitseisen aan onze leden,’ legt Anne-Marike uit. ‘Elk lid moet nascholingen volgen en jaarlijks een bepaald aantal punten halen om lid te blijven. Bovendien moeten alle aangesloten gewichtsconsulenten zich houden aan de wetenschappelijke richtlijnen gezonde voeding en beweging van de Gezondheidsraad. Wie kiest voor een gewichtsconsulent die bij ons is aangesloten, weet dat de kwaliteit goed is.’ 

Praktisch en laagdrempelig 

De kracht van een gewichtsconsulent? ‘Dat we mensen op een praktische en laagdrempelige manier helpen bij het verliezen van gewicht en het aanpassen van hun leefstijl,’ zegt Anne-Marike. ‘We screenen eerst het huidige voedings- en beweegpatroon. Zo kunnen we verbeterpunten in kaart brengen. Met concrete tips zorgen we ervoor dat mensen afvallen en zich vitaler voelen. We gaan bijvoorbeeld mee naar de supermarkt om uit te leggen wat gezonde voeding is. En om mensen tips te geven over hoe ze binnen hun budget gezonde keuzes maken. Ook maken we cliënten zelfredzaam; we leren ze begrijpen wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. Volhouden is daarbij de kunst.’ 

Profilering  

Dat volhouden geldt ook voor de beroepsgroep, vertelt Anne-Marike. ‘We werken momenteel hard aan naamsbekendheid. Iets meer dan de helft van de zorgverzekeraars vergoedt gewichtsconsulenten vanuit de aanvullende verzekering. We zijn wel blij dat we vergoed worden vanuit het Rotterdampakket van VGZ. Van die verzekering maken veel mensen gebruiken voor wie ons advies waardevol kan zijn. Veel huisartsen verwijzen helaas direct door naar een diëtist, ook als mensen nog geen medische klachten hebben. En aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI, red.) kunnen wij geen bijdrage leveren, omdat de overheid alleen professionals wil inzetten met een hbo-opleiding. We zouden wel een ondersteunende factor kunnen zijn bij de diëtisten of leefstijlcoaches.’  

Levenservaring  

De opleiding tot gewichtsconsulent is een mbo-opleiding. ‘Maar dat zegt niets over de kwaliteit van onze dienstverlening. Die is goed,’ vindt Anne-Marike. ‘De helft van onze leden heeft een andere hbo- of universitaire opleiding afgerond. Daarnaast zijn onze leden vaak wat ouder. Daardoor beschikken ze over veel werk- en levenservaring. Dat is nodig om de achtergrond en complexiteit van overgewicht én de cliënten te begrijpen. Vaak speelt er meer; financiële of sociale problemen, medicijngebruik, genetische afwijkingen. Daar moet je op een menselijke manier mee omgaan. Ik denk dat bij de GLI, maar ook bij veel andere programma’s, onze laagdrempelige en praktische aanpak goed kan werken.’ 

Bijdrage aan Gezond010 

Daarom gaat BGN na de zomer actief campagne voeren richting gemeenten. ‘We willen laten zien dat we er zijn en wat we kunnen betekenen,’ vertelt Anne-Marike. In dat licht moet ook de aansluiting bij Gezond010 worden bezien. ‘Als beroepsvereniging hebben wij veel kennis van overgewicht en het aanpakken daarvan. Net als Gezond010 staan we voor preventie. Die kennis willen we overdragen, bijvoorbeeld tijdens workshops en presentaties. Ook sluiten we graag aan bij de kennissessies, vanuit het bestuur óf met een aantal van de aangesloten gewichtsconsulenten uit Rotterdam. Zo kunnen we samen voorkomen dat mensen met overgewicht ongezonder worden en meer medische kosten maken. Onze leden doen het werk vooral voor de mensen die ze direct helpen. Maar ze zijn zeker ook overtuigd van de belangrijke maatschappelijke rol die ze kunnen vervullen.’