Patrick van Luijk steekt zittend duim op

In Rotterdam werken we hard om een stad van voorkomen in plaats van genezen te worden. Maar daar is meer dan alleen preventie en focus op een gezondere leefstijl voor nodig.

Ik ben absoluut trots op wat we in Rotterdam met Gezond010 voor elkaar krijgen. Steeds meer mensen ervaren de voordelen van een gezondere leefstijl, zoals de Rotterdammers die meedoen aan het programma Keer Diabetes2 Om. En ook weten we stap voor stap van de gezondere keuze de makkelijkere keuze te maken. In de kantines van scholen, zwembaden en sportverenigingen. Goed werk, waar we zeker mee door moeten gaan.

Maar voor een écht gezondere stad is er méér nodig. Tijdens het Gezond010-congres Mentale gezondheid: een hoofdzaak was hoofdspreker Trudy Dehue er duidelijk over. Overheden moeten in haar ogen eerst eens uitzoeken welk beleid mensen ongelukkig maakt en dát beleid veranderen, in plaats van hen te laten werken aan hun geluk en gezondheid.

Ik denk dat ze een punt heeft. Veel Rotterdammers staan onder druk, te veel mensen zijn alleen maar bezig met overleven. Neem schulden. Wie er weleens een documentaire over heeft gezien, weet dat onze systemen met oplopende boetes, administratiekosten en incassobureaus mensen alleen maar dieper in de ellende drukken. Het is fijn dat er zoiets als schuldhulpverlening bestaat, maar soms is het symptoombestrijding. Het zou mooi zijn als ons schuldensysteem wordt aangepakt.

De schuldenindustrie is slechts een voorbeeld. En vraagt om een landelijke aanpak. In Rotterdam werken we aan ons eigen Preventieakkoord. Preventie kan ook zijn: kappen met zaken die mensen ongezond of ongelukkig maken. Ik hoop dat het onze stad lukt om naast volksgezondheid ook op andere beleidsterreinen afspraken te maken voor een gezonder Rotterdam.

Patrick van Luijk
Gezond010