Buurtbewoners aan de slag met een bloemenperk door Buurtklimaatje

Gezond010-partner Buurtklimaatje bedenkt samen met de bewoners van een buurt creatieve oplossingen voor klimaatvriendelijke straten en pleinen. Om echt een positieve invloed te kunnen maken op het klimaat in de stad, is hulp van de Rotterdammer belangrijk. Maar klimaat is niet de enige reden om een buurt te vergroenen. Het is ook een manier om buurtnetwerken op te bouwen en prettige, sociale straten te ontwikkelen.

Volgens Buurtklimaatje is de buurt de sleutel tot een klimaatbestendige stad. De nieuwe partner van Gezond010 maakt het aanpassen aan het veranderende klimaat zichtbaar, leuk en participatief. Op deze manier doen kinderen, buurtbewoners en ondernemers mee om samen het buurtklimaat te verbeteren. Zowel op groen als op sociaal niveau. Een perfect voorbeeld van de werkwijze van Buurtklimaatje is de wijkaanpak in Carnisse. Een buurt waar veel steen was en weinig groen. Inmiddels is de wijk een stuk groener en raken steeds meer mensen verenigd in een grote, groene ambitie voor Carnisse. Wat begon met een zak bloembollen, resulteerde uiteindelijk in een wijk waar mensen weer met meer plezier wonen en zelf willen bijdragen aan een groene en socialere wijk.

Samen met de buurt

Karen Welp, stadsmaker bij Buurtklimaatje, was er vanaf het prille begin bij: ‘Op een druilige dag stond een handjevol bewoners klaar om duizenden bloembollen te planten. Onder die buurtbewoners was Jannie, bewoonster van de wat kale Klaverstraat. Omdat we bloembollen over hadden, besloten we samen met Jannie om die in haar straat te planten. Daar bleef het niet bij. We vulden de betonnen bakken die er al stonden en legden geveltuinen aan. Het resultaat vierden we met een straatfeestje. Dat bleef bij andere bewoners uit de wijk niet onopgemerkt. Die wilden dat ook. En zo ontstond een groene golf door de wijk, de ene na de andere straat werd aangepakt.’ In een jaar tijd werden in Carnisse 2006 tegels gewipt en is 425 meter geveltuin aangelegd.

Een groeiend netwerk

Buurtklimaatje organiseerde in Carnisse allerlei activiteiten, zoals een lentemarkt en een opruimdag. En nog een bollenplantdag, waar de opkomst inmiddels een stuk groter was dan die eerste keer. Karen: ‘Mensen kwamen in beweging en het netwerk groeide. Zo maakten we samen een buurt, mét bewoners en mét de gemeente. Dat is ook wat wij willen: zowel de inwoner als de ambtenaar laten participeren. Buurtklimaatje is daarbij de schakel. Wij gaan de straten in en praten met mensen, waardoor wij horen waar de behoeften liggen. Soms zijn die heel klein maar met grote resultaten.’

Een plan voor een plein

Carnisse is niet de enige buurt waar Buurtklimaatje in actie kwam. Voor het Assendelftplein in Kralingen maakte ze samen met de buurt en kinderen van de Nieuw Park Rozenburgschool plannen om het versteende plein klimaatbestendig te maken. Tijdens vier pleinmiddagen werden de plannen gepresenteerd. Inmiddels kijkt het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam hoe de plannen kunnen worden uitgevoerd. Maar de pleinmiddagen bewezen al dat het plein ook leuk kan zijn.

Groene kaarten

Voor Gezond010 maakt Buurtklimaatje ook zogeheten Groene Kaarten. Ze brengen in kaart waar het groen in een buurt zich bevindt en verbinden het groen aan zorg en welzijn. De kaarten worden door de huisarts uitgedeeld. Ze moeten mensen stimuleren om gebruiken te maken van het groen in hun wijk: het zogenaamde Welzijn op Recept. Mensen blijken vaak niet te weten waar al dat groen te vinden is. Karen: ‘Die groene plekken hebben soms net even iets meer nodig om mensen te motiveren tot gebruik. Daar moet iemand zijn die mensen ontvangt en dingen organiseert. Dan gaan wij kijken hoe we dat voor elkaar krijgen, door de juiste mensen te koppelen zodat er ook echt resultaat volgt.’

 

Buurtklimaatje is partner van Gezond010. Het initiatief is een samenwerking van Karen Welp, Sander van der Ham (stadspycholoog), Karen Schuijt (architect en oprichter Archiklas) en Floor van den Bergh (Adviseur klimaatadaptatie & stedelijk ontwerper). Ze werken vanuit verschillende vakgebieden aan betere buurten van Rotterdam. Kijk voor meer informatie op de partnerpagina en Buurtklimaatje.nl.